Copy
Näytä sähköposti selaimessa.

HCP Quant

HCP Quant erikoissijoitusrahaston käynnistyminen etenee aikataulussa. Finanssivalvonta on nyt vahvistanut ja hyväksynyt HCP Quant rahaston säännöt. Rahaston säännöt on yksi tärkeimmistä dokumenteista mihin sijoittajan on syytä tutustua. Viranomaisen hyväksymät säännöt löytyvät seuraavasta linkistä: HCP Quant säännöt (pdf, 195 kB).

HCP Quant erikoissijoitusrahaston hallinnointipalkkio on 1 % ja tuottosidonnainen palkkio 10 % vertailuindeksin ylittävältä osalta. Vertailuindeksinä on MSCI ACWI IMI SMID Value Gross Total Return indeksi. Vertailuindeksi sijoittaa maailmanlaajuisesti pieniin- ja keskisuuriin arvo-osakkeisiin, sekä pitää sisällään osingot bruttomääräisesti. Se on mielestäni reilu vertailuindeksi, sillä myös HCP Quant sijoittaa globaalisti pieniin- ja keskisuuriin arvo-osakkeisiin.

Tuottosidonnaista palkkiota peritään vertailuindeksin ylittävältä osalta ainoastaan silloin, kun rahasto on tehnyt tuottoa. Esimerkiksi laskumarkkinatilanteessa jossa rahaston arvo putoaa vertailuindeksiä vähemmän, ei tuottosidonnaista palkkiota peritä. Lisäksi tuottosidonnaisen palkkion määrä on rajattu enintään yhteen prosenttiin.

Jotta HCP:n veloittama palkkiorakenne avautuu paremmin olen laittanut alle kaksi karkeaa laskelmaa siitä, miten palkkiorakenne jakaantuu ja käyttäytyy eri markkinatilanteissa. Esimerkissä A rahaston vuosituotto on 10 % ja vertailuindeksin 7 %. Esimerkissä B rahaston 20 % ja vertailuindeksin 10 %.
Ensimmäisessä esimerkissä HCP:n palkkioiksi muodostuu yhteensä 1.2 % ja sijoittajalle jää 8.8 %. Tuottosidonnaisen palkkion osuus on pieni, vain 0.2 %. Jälkimmäisessä korkean tuoton esimerkissä tuottosidonnaisen määrä nousee lähelle rahaston säännöissä rajattua enimmäistasoa ollen 0.9 %. Siten HCP:n palkkioiden määrä on yhteensä 1.9 %. Sijoittajan osuudeksi jää 18 %. Luvut ovat pyöristettyjä ja suuntaa antavia.

Morningstarin tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisen osakerahaston keskimääräinen juokseva kulu on 1.60 %. HCP Quant rahaston palkkiorakenne on siten sijoittajalle edullinen tilanteissa joissa tuottoeroa vertailuindeksiin syntyy vähän. Ja puolestaan suurempi rahaston tuottaessa vertailuindeksiä paremmin. Näin mielestämme tuleekin olla. Sijoittajan ei ole syytä maksaa muita suurempia palkkioita rahaston tuottaessa kehnosti, mutta selvästi paremmasta tuotosta se on oikeutettua. Reilu peli puolin ja toisin.

Rahasto antaa sijoittajalle verosuojaa lykkääntyvän veronmaksun muodossa. HCP Quantin sivuilla olevalla Verolaskuri välilehdeltä löydät laskurin, jonka avulla voit arvioida rahaston verotehokkuutta erilaisilla oletuksilla. Voit näin helposti tutkia rahaston kokonaistehokkuutta palkkiot huomioituna.

Vuosi 2014 on käynnistynyt erinomaisesti. HCP Quant strategia tuotti tammikuussa 3.73 % ja helmikuussa 9.60 %. Alkuvuoden tuotto on siten kohonnut loistavaan 13.68 %:iin. Tarkemmat tiedot tuottokehityksestä löytyvät HCP Quantin sivulta.
Rahastoyhtiön hallituksen päätöksellä olemme sitoutuneet olemaan veloittamatta merkintäpalkkiota ja aikanaan lunastuspalkkiota niiltä sijoituksilta, jotka tulevat rahastoon tänä vuonna. Päätös koskee kaikkia Helsinki Capital Partnersin rahastoja.

HCP Quant rahasto aukeaa sijoituksille kesäkuussa. Samalla siirrän oman sijoitusvarallisuuteni hoitamaani rahastoon. Toivottavasti myös sinä olet mukana!

Terveisin, Pasi Havia
Pasi Havia, HCP Quant salkunhoitaja
Copyright © 2014 Helsinki Capital Partners, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp