Copy
Näytä sähköposti selaimessa

HCP Quant

Joulukuu muodostui osakemarkkinoilla heikoksi. Markkinat tulivat alaspäin laajalla rintamalla ja HCP Quant siinä mukana. HCP Quantin tuotto joulukuussa oli -5.44% ja sen vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Returnin -5.20%. Yhdysvalloissa S&P 500 Total Return laski puolestaan euroissa mitattuna -4.35% ja Euroopan S&P 350 Total Return valui -5.33%.

Kokonaisuutena sijoitusvuosi 2015 oli HCP Quant rahastolle kaksijakoinen. Vuoden alkupuolisko oli rahastolle hyvä sen alkuvuoden tuoton ollessa korkeimmillaan +22.94% huhtikuun 15. päivä. Tuotto pysyi erinomaisena aina kesäkuun alkupuolelle asti, kunnes Kiinan osakemarkkinat romahtivat. Rahastolla oli sijoituksia Aasiassa jotka ottivat pahasti siipeensä näin terävässä tiputuksessa (esimerkkinä China Silver josta mainitsin heinäkuun sijoittajakirjeessä). Osakekurssit putosivat Kiinassa kolmessa viikossa 30%.

HCP Quant rahasto on varsin keskitetty sen sijoitusten ollessa tätä kirjoittaessa 26 eri osakkeessa. Näin yksittäisillä sijoituksilla on suurempi vaikutus rahaston tuottoon kuin laajemmin hajautetussa rahastossa. Tämä on myös yksi perusedellytys markkinoista poikkeavan tuoton saamiseksi, mikä voi tapahtua niin huonossa kuin hyvässä mielessä. Loppuvuosi ei mennyt parhaimmalla mahdollisella tavalla. Näin kävi myös monelle muulle arvosijoittajalle. Kuten kerroin edellisessä sijoittajakirjeessä suosi vuosi 2015 markkinoilla isoja kasvuyhtiöitä pienten arvoyhtiöiden sijaan. HCP Quant rahaston kokonaistuotto vuodelta 2015 oli -3.73%. Tappiota tuli siis hieman, muttei mitenkään erityisen paljon.

HCP Quantin vertailuindeksin MSCI ACWI SMID Value Total Returnin, joka sisältää osingot bruttomääräisesti, tuotto vuodelta 2015 oli +6.78%. Tuottoeroa muodostui merkittävästi, mikä sinällään on rahaston näkökulmasta toivottavaa. Kyseessä kun ei ole piiloindeksoitu rahasto. Ikävä kyllä tällä kertaa tuottoero oli vertailuindeksin eduksi. Mistä ero sitten johtui? Julkista kaikkien käytettävissä olevaa tietoa löytyy sisarindeksistä MSCI ACWI SMID. Kyseessä on muutoin sama indeksi, mutta se sijoittaa myös muihin kuin arvo-osakkeisiin.
Ensimmäinen iso ero on nähtävissä sijoituskohteiden määrässä. MSCI ACWI SMID indeksillä on sijoituksia 7520 osakkeessa, kun HCP Quantilla alle kolmessakymmenessä. Toinen huomattava ero tulee sijoituskohteiden koossa. Vaikka kyseessä on pieniin- ja keskisuuriin yhtiöihin (SMID = Small and Mid Cap) sijoittava indeksi on suurin yhtiö kooltaan yli 22 miljardia dollaria!
HCP Quant rajaa tällä hetkellä yhtiön maksimikooksi 10 miljardia euroa. Indeksi tekee siis sijoituksia myös huomattavasti isompiin yhtiöihin kuin HCP Quant rahasto. Vuosi 2015 oli suosiollinen kooltaan suurille yhtiöille.
Kolmas huomionarvoinen asia indeksin koostumuksessa on sen runsas altistuminen Pohjois-Amerikan markkinoille, joka muodostaa yli puolet sen sisällöstä. Euroopan ja muiden maiden, kuten kehittyvien markkinoiden, osuus on varsin alhainen vaikka kyseessä on maailmanlaajuisesti sijoittava indeksi. Dollareissa mitattuna S&P 500 indeksi jäi vuonna 2015 hieman miinukselle, mutta euroissa mitattuna S&P 500 TR indeksin tuotto oli huimat +12.9%. Iso osa indeksin tuotosta muodostui siten Pohjois-Amerikan markkinoilta jossa meni euroissa mitattuna mukavasti. Myös Japanin markkinat kehittyivät euroissa mitattuna loistavasti. HCP Quant rahastolla on puolestaan sijoituksia Pohjois-Amerikassa vähemmän ja Euroopassa enemmän. Japanissa rahastolla ei ollut sijoituksia vuonna 2015. Kehittyvien markkinoiden osalta riittävää tarkkuutta erojen sanomiseksi ei Factsheet paperista löydy.

Tuottoerot selittyvät suurimmaksi osaksi näiden kolmen eri tekijän kautta. Vertailuindeksillä on altistusta isompikokoisiin yhtiöihin ja sen allokaatio markkinoiden suhteen on myös erilainen. Lisäksi HCP Quant rahasto on huomattavasti keskitetympi, jolloin yksittäisillä sijoituksilla on suurempi merkitys. Historiaan nojaten kooltaan pienempiin arvoyhtiöihin keskittyminen on osoittautunut tuottavammaksi vaihtoehdoksi. Muutama yksittäinen vuosi ei muuta tätä tosiasiaa. Niihin keskittyminen on todennäköisyyksien valossa tuottavampaa.
S&P 500 indeksin historian huonoimmat viisi ensimmäistä kaupankäyntipäivää. Lähde: USA TODAY
Miltä sitten näyttää sijoitusvuosi 2016? Vuosi on alkanut kieltämättä varsin huonoissa merkeissä. Kiinan osakemarkkinat suljettiin heti ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä kurssipudotuksen saavutettuaan -7%:n rajan. Yhdysvaltojen markkinoilla S&P 500 indeksillä on ollut sen huonoin aloitus koko historiassa (kts. kuva yllä). Jopa finanssikriisin keskellä vuonna 2008 jäi alkuvuoden pudotus pienemmäksi.

Tulisiko sijoittajan hermostua ja myydä osakesijoituksensa pois? Mikäli markkinoita osaisi luotettavasti ennustaa olisi tähän helppo vastata. Tulevan kehityksen suhteen tiedän kokemuksesta sen että markkinoilla on tapana yllättää. Niin hyvässä kuin pahassa. Kuka osasi ennustaa Kiinan osakemarkkinoiden syvän sukelluksen 2015? Entä kuka kykeni ennustamaan osakemarkkinoiden voimakkaan nousun vuonna 2009 kun finanssikriisi oli laittanut koetukselle koko rahajärjestelmän uskottavuuden? Sijoittajalle onkin tärkeämpää omata rauhallinen ote sijoittamiseen, jotta kykenee olemaan markkinoilla koko ajan ja sietämään sen epävarmuuden.

Ja vaikka sattuisikin ajoittamaan markkinoita pahimmalla mahdollisella tavalla eli sijoittamaan aina pelkästään markkinahuippun aikaan ei tilanne ole historian valossa hassumpi. Ben Carlsonin kirjoitus What if You Only Invested at Market Peaks? kertoo hyvän tarinan tällaisesta sijoittajasta. Tarinan henkilö Bob on maailman huonoin ajoittamaan markkinoita. Hän sijoittaa Yhdysvaltojen markkinoille niiden ollessa aina korkeimmassa arvossaan, juuri ennen romahdusta. Hän aloitti sijoittamisen 22 vuoden iässä vuonna 1970. Hän kerää käteispuskuria 2000$/vuosi, jonka sijoittaa aina markkinahuipun aikaan osakkeisiin. Inflaation vuoksi hän kasvattaa vuosittaista säästömäärää 2000$/vuosi jokaisella vuosikymmenellä. 70-luvulla hän siten säästi 2000$/vuosi, 80-luvulla 4000$/vuosi, 90-luvulla 6000$/vuosi ja 2000-luvulla 8000$/vuosi.
Bobin kuvitteelliset sijoitusmäärät markkinahuipun aikaan ja sitä seurannut romahduksen suuruus. Lähde: A Wealth of Common Sense
Bob eläköityi vuoden 2013 lopussa. Kaiken kaikkiaan tuohon mennessä hän tuli sijoittaneeksi markkinoille yhteensä 184.000 dollaria. Vaikka Bob oli kaikkien aikojen huonoin sijoittaja ajoittamaan ostojaan hän ei koskaan myynyt tekemiään sijoituksia. Hän osti huonoimpaan mahdolliseen aikaan, mutta istui kärsivällisesti ikävien aikojen ylitse. Kunnes teki jälleen aina uuden oston huonoimpaan mahdolliseen aikaan.

Miten Bobille kävi? Loppujen lopuksi oikein hyvin. Hänestä tuli miljonääri. Bobin sijoitusten arvo oli eläköityessä 1,1 miljoonaa dollaria.

Tämä yksinkertainen tarina on hyvä opetus siitä kuinka tärkeää on pysyä tyynenä silloin kun tuntuu että markkinoilla myllertää. Vaikka tulisi tehneeksi hankinnat pahimpaan mahdolliseen aikaan on enemmän kuin todennäköistä että pitkällä aikavälillä markkinat toimivat sijoittajan eduksi. Siihen tarvitaan vain runsaasti kärsivällisyyttä.

Hyvää alkanutta sijoitusvuotta toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja
Copyright © 2016 Helsinki Capital Partners, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp