Copy
Näytä sähköposti selaimessa

HCP Quant

Huhtikuu oli markkinoilla kaksijakoinen. Kuukausi alkoi iloisissa merkeissä osakkeiden arvostustasojen jatkaessa kohoamistaan maaliskuun tapaan. Parhaimmillaan HCP Quant rahaston tuotto oli huhtikuun aikana yli +5.5%. Mukavat tuotot kuitenkin katosivat muutaman viimeisen kaupankäyntipäivän aikana markkinoiden laskiessa laajalti. HCP Quant rahasto päätyi huhtikuun osalta lopulta -0.43% tappiolle. Rahaston vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return indeksi sukelsi puolestaan -2.12%:n edestä. Tämän johdosta HCP Quant kasvatti alkuvuoden tuottoeroa vertailuindeksiin nähden lisää.
HCP Quant rahaston (sininen) ja vertailuindeksin (punainen) kumulatiiviset tuotot huhtikuun aikana.
HCP Quant rahaston (sininen) ja vertailuindeksin (punainen) päiväkohtaiset arvonmuutokset huhtikuussa.
Kuten ylläolevista kuvaajista on helppo huomata eroaa rahaston tuotto vertailuindeksistä toisinaan rajustikin. Esimerkiksi 24.4. HCP Quant tuotti +0.94% vertailuindeksin antaessa -0.19%:n tappion. Rahasto kulki toiseen suuntaan kuin indeksi. Ison osan ajasta tuotot ovat toki samansuuntaisia sillä sekä vertailuindeksi että HCP Quant kantavat samankaltaista riskiä sijoittaen maailmanlaajuisesti pieniin ja keskisuuriin arvo-yhtiöihin.

HCP Quant eroaa kuitenkin selvästi vertailuindeksistään jo rakenteensa puolesta. Rahasto on varsin keskitetty varojen ollessa sijoitettuna noin 30 eri yhtiöön. MSCI ACWI SMID Value Total Return pitää sisällään tuhansia osakkeita. HCP Quant ei siis ole missään nimessä niin sanottu piiloindeksoija vaan se on aidosti aktiivinen rahasto.

Petäjistö ja Cremers kehittivät vuonna 2006 Active Share tunnusluvun mittaamaan rahaston todellista aktiivisuutta. Mitä enemmän rahasto eroaa vertailuindeksistään sitä korkeamman Active Share luvun se saa. HCP Quantin kohdalla Active Share luku on erittäin korkea. Matalan Active Share luvun omaavat rahastot ovat hyvin lähellä vertailuindeksejään, mutta silti niistä veloitetaan aktiivisen salkunhoidon kulut mikä takaa markkinoita heikomman tuoton. Korkea Active Share on edellytys markkinoista poikkeavan tuoton saamiseksi. Maailmalla piiloindeksointi näyttäisi kaikesta huolimatta olevan kasvamaan päin. Onneksi asiaan ollaan viimein heräämässä. Helsingin Sanomat kirjoitti asiasta otsikolla "Kaappi-indeksirahastojen" salkunhoitajat keräävät palkkioina sijoittajien rahat työstä jota he eivät juurikaan tee.

Korkea aktiivisuus näyttää kannattavan. Petäjistö ja Cremers toteavat tällaisten rahastojen tuottavan keskimäärin muita paremmin. Cremers ja Pareek tutkivat asiaa lisää paperissa Patient Capital Outperformance: The Investment Skill of High Active Share Managers Who Trade Infrequently. Siinä he toteavat parhaiten tuottaneen sellaisten korkean Active Share luvun omaavien rahastojen joissa salkun kiertonopeus oli alhainen (osakkeen pitoaika yli kaksi vuotta). Tällaisten rahastojen ylituotto muihin rahastoihin nähden oli 2.3% p.a. ja hedge-rahastojen 3.64% p.a. Rahastot joilla oli korkea kiertonopeus tuottivat keskimäärin heikommin vaikka niillä oli korkea Active Share luku.

Kuten todettua HCP Quant rahaston Active Share on korkea, mutta niin on myös sen kiertonopeus. Tässä kohdin menen salkunhoitajana eri suuntaan kuin Cremersin ja Pareekin todistusaineisto rohkaisisi tekemään. Sijoitusstrategisesti syy on selvä. HCP Quantin käyttämässä menetelmässä tuotto-odotus laskee mitä pidemmäksi osakkeen pitoaika salkussa muodostuu. Tästä johtuen käytän tyypillisistä rahastoista lyhyempää pitoaikaa. Tietyt tekijät joita HCP Quant hyödyntää ovat luonteeltaan mean-revertoituvia eli ne hakeutuvat kohti keskiarvoaan. Esimerkiksi aliarvostustilanteen purkautuminen ei monesti vie yhtiötä yliarvostustilanteeseen jonka johdosta optimaalisinta on olla osakkeessa kiinni vain sen ajan kun yhtiön arvostus lähenee sen todellista arvoa.

Terveisin kvantitatiivinen salkunhoitajanne,
Pasi Havia
Copyright © 2015 Helsinki Capital Partners, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp