Copy
Bekijk de online versie in uw browser
Nieuwsbrief Individualisering Medische Vervolgopleidingen OOR ON
april 2016
Eerste uitkomsten vragenlijst individualisering medische vervolgopleidingen
 
245 AIOS, Opleiders en managers uit de OOR ON regio hebben begin maart meegedaan aan een onderzoek naar ervaringen met individualisering en profielen binnen onze regio. Een geweldig aantal reacties! Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de belangrijkste uitkomsten:

Wat geven de AIOS aan? 
  • Opvallend is dat veel AIOS van mening zijn dat individualisering geen verplichting moet zijn, maar een mogelijkheid. Het moet niet alleen betekenen verkorten maar ook mogelijkheden bieden om verdieping aan te brengen;
  • AIOS geven aan dat er nog veel onduidelijkheid is rondom individualiseren: de fase waarin het besproken wordt en de periode waarin het tot uitvoering komt. Ook mogelijkheden tot individualiseren zijn nog niet alom bekend. De helft van de AIOS heeft momenteel al te maken gehad met individualisering.
  • AIOS zijn verdeeld over hoe individualisering te meten en monitoren: met specifieke meetinstrumenten (KPB) of middels het gesprek met supervisoren en opleiders.
  • Van de 199 AIOS-respondenten doen op dit moment 45 een opleidingsprofiel. Van hen die er nu niet aan werken geeft 75% aan hier wel interesse in te hebben: verdieping is kennelijk gewenst!
  • De belangrijkste reden waarom AIOS een opleidingsprofiel kiezen is volgens henzelf, maar ook volgens de opleiders persoonlijke ontwikkeling (boven profileren in de toekomst als medisch specialist)
  • Meeste gevolgde profielen zijn ‘bestuur en management’, 'onderzoek' en  'onderwijs en opleiding’ (rond de 30% ieder). 9% kiest voor Kwaliteit en Patiëntveiligheid.
Hoe denken opleiders over individualisering?
  • De meeste opleiders denken dat door het volgen van profielen geen grote problemen op de afdeling zijn te verwachten.
  • Opleiders willen graag ondersteund worden op het gebied van de uitwerking van EPA's (Entrusted Professional Activities) in het regionale of lokale opleidingsplan.
  • Zowel de meeste opleiders (84%) als AIOS (75%) schatten in dat het doorlopen van een profiel geen invloed heeft op de duur van de opleiding van AIOS.
Met de resultaten van dit onderzoek gaat de projectgroep verder. Zo maken we een toolbox voor AIOS, opleiders en management en komen er voorgestelde invullingen van profielen. Ook gaat het voor het NVMO-congres van 17 en 18 november a.s. een poster indienen.
Divider
De Winnaars 
 
De volgende deelnemers aan de vragenlijst hebben gratis toegang gewonnen tot de OOR ON Opleidingsmiddag op 24 juni 2016.

Proficiat allen!


Stefan Hoogendoorn (AIOS Radiologie)
Christiaan Mooij (AIOS Kindergeneeskunde)
Mieke Driessen (AIOS Cardiologie)
Marcel Olde Rikkert (Opleider Klinische Geriatrie)
Leonieke Palmen (AIOS Heelkunde)
Steven de Jong (AIOS Anesthesiologie)
Sandra Scherpenborg (Opleidingssecretariaat Kindergeneeskunde)
Anneline van den Ende (AIOS Radiologie)
Matthijs van Luin (plv. Opleider Klinische Farmacie)
Tanja Dekkers (AIOS Interne Geneeskunde)
SPOC

Een van de binnen het project ontwikkelde instrumenten wordt een SPOC: een Small Private Online Course, bedoeld om de belangrijkste wijzigingen voor opleiders middels digitale 'klasjes' te scholen.
 
 
Vervolg 

Met deze nieuwsbrieven zullen we u komend voorjaar op de hoogte blijven houden van de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze OOR ON projecten.
U kunt ook met
ons contact opnemen mocht u vragen hebben.
Resultaten van de projecten publiceren we op de site van de OOR ON regio:
www.OORON.nl
 
Agenda 2016

April-Juni
Ontwikkelen van instrumentarium om als opleiding binnen de regio te kunnen individualiseren. Maken van een toolkit en van DOO.

April-Oktober
Bezoeken van opleidingsclusters binnen de regio: hulp aanbieden om individualisering en regionalisering te bevorderen.

26 mei: Congres 'Individualisering Opleidingsduur'
georganiseerd door de Federatie van medisch specialisten, voor AIOS en opleiders.
Zie hier voor meer informatie.


24 Juni OOR ON Opleidingsmiddag
Middagprogramma binnen de regio om de eerste resultaten aan u te presenteren. Inschrijven kan!

 


Projectgroep
individualisering
Dr. Huub Maas (voorzitter en ETZ-opleider klinische geriatrie)

Janielle van Alfen, plv. opleider kindergeneeskunde Radboudumc,
Heleen Biersteker, aios anaesthesiologie,
Sandra van Bijnen, aios reumatologie,
Amanda Binnendijk, onderwijskundige Leerhuis CWZ,
Watske Smit, opleider interne geneeskunde JBZ,
Arie van Dijk, opleider cardiologie Radboudumc,
Lotte van Hessem, aios orthopedie,
Jacqueline de Graaf, opleider interne geneeskunde, Radboudumc,
Marijn Janssen, aios interne geneeskunde,
Monique Kloks, manager Leerhuis CWZ,
Lieve Knarren, aios interne geneeskunde,
Lieke Lalieu, onderwijskundige ETZ,
Nol Maessen, secretaris OOR ON,
Minke Smits, aios interne geneeskunde,
Anouk Straus, onderwijskundige leerhuis Rijnstate,
Goof Claessen, projectleider, Radboudumc.


Projectgroep
profielen
Dr. Bas Verhoeven (voorzitter en opleider heelkunde)

Pepijn Bisseling, aios SMK,
Bart de Brouwer, aios CWZ,
Anouk Breedijk, aios Rijnstate,
Ralph Franken, plastisch chirurg JBZ,
Judith van Gaalen, aios neurologie Radboudumc,
Jacqueline de Graaf, opleider interne geneeskunde, Radboudumc,
Nol Maessen, secretaris OOR ON,
Bart Post, opleider neurologie, Radboudumc,
Corry den Rooyen, onderwijskundige JBZ,
Vicky Soomers, aios Radboudumc,
Anne van Tuijl, onderwijskundige in opleiding,
Marieke de Visser, onderwijskundige Radboudumc,
Goof Claessen, projectleider, Radboudumc.


Divider

© Radboudumc PAO Heyendael Geert Grooteplein 10 Nijmegen, 6525 GE Netherlands
U bent aangemeld op onze mailinglijst bij PAO Heyendael.
Afmelden voor deze nieuwsbrief.
Radboudumc wapen


Email Marketing Powered by Mailchimp