Copy
Bekijk de online versie in uw browser
(Medische) Vervolgopleidingen
Toolbox #28 Samen nóg beter 
Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je betrokken bent bij Samen nóg beter. De nieuwsbrief wordt verstuurd aan de stuurgroep, afdelingshoofden, bedrijfsleiders, keteneigenaren, directeuren, themaleiders, het kwaliteitsnetwerk, auditoren en alle JCI-kernteams op de afdelingen.
Afbeelding
 
Dit is de 28e toolbox van het programma Samen nóg beter. 
Deze toolbox gaat over het beleid m.b.t. de (Medische) Vervolgopleidingen. Dat onderwerp hoort bij het Thema Leren, onderwijs en deskundigheid  

Hieronder vind je:
  • De essentie: waar gaat het over?
  • De toolbox: gereedschappen die je helpen om het onderwerp op de afdeling te introduceren.
  • Contactinformatie.
 
 
(Medische) Vervolgopleidingen: waar gaat het over?

 
AIOS worden ingezet op basis van hun vastgestelde competentieniveau met daarbij behorende supervisie om te borgen dat er sprake is van een veilig opleidingsklimaat en dat hun inzet bijdraagt aan goede en veilige patiëntenzorg. Onder AIOS worden de volgende doelgroepen verstaan: arts in opleiding tot specialist voor een door de RGS erkend specialisme of profiel, alsmede artsen in opleiding tot mond‐, kaak- en aangezichtchirurg, artsen niet in opleiding tot specialist en trainees in verwante beroepen (ziekenhuisapotheker, klinische chemie, klinische fysica, orthodontisten, psychologen).

Dit beleid is van toepassing op de AIOS en de leden van de opleidingsgroep.

Veilig werken als AIOS in opleiding betekent dat:
  • AIOS en leden van de opleidingsgroep op de hoogte zijn van het actuele competentieniveau en bijbehorende supervisieniveau van de AIOS;
  • de supervisie op maat beschikbaar is door gekwalificeerde supervisoren;
  • er een goed inwerkprogramma gevolgd is;
  • er een goed opleidingsdossier (portfolio) wordt bijgehouden.
Per 1 mei 2015 is de Radboud Heath Academy (RHA) opgericht. Dit is het organigram van de RHA.
Divider
Toolbox
 
Hieronder zie je de gereedschappen die je kunt gebruiken om:
- te bepalen waar je staat;
- medewerkers te informeren.

Checklist (Medische) Vervolgopleidingen
In deze checklist met een overzicht van de JCI-normen staat waar de afdeling aan moet voldoen en waar auditoren op letten.
Een powerpoint presentatie
Tijdens de informatiebijeenkomsten voor de (Medische) Vervolgopleidingen in oktober en november 2015 is deze presentatie  gebruikt.

Q-portaal: ziekenhuisprocedure
a. Het competentieniveau en bijbehorende supervisieniveau zijn vastgelegd in de specialisme specifieke competentiematrix. De AIOS is te allen tijde bevoegd en bekwaam voor de handelingen die hij/zij uitvoert.

b. Supervisoren zijn gekwalificeerd en op de hoogte van het competentieniveau en bijbehorende supervisieniveau.

c. Er wordt een goed en volledig inwerkprogramma doorlopen.

d. De relevante gegevens worden vastgelegd in het portfolio, personeelsdossier, archief opleider, Registratiecommissie en het AIOS Volg- en Matchingsysteem (AVMS).

e. Afdelingsleiding en Raad van Bestuur zijn op de hoogte van de aantallen personen in opleiding en de kwaliteit van de opleiding.
       
Contactgegevens
 
Secretariaat OOR ON​
​Mw. Michelle Smeltink, secretariaat:
T (024) 30 92 965
M 06 211 790 33​​
Dhr. Nol Maessen, secretaris:
T (024) 81 86 647
M 06-115 11 002
E-mail: ooron.rha@radboudumc.nl   
Meer weten?
Binnen het samenwerkingsverband OOR ON (Onderwijs- en OpleidingsRegio Oost-Nederland) geven de deelnemende ziekenhuizen vorm en inhoud aan de modernisering van de medische, tandheelkundige en bèta(vervolg-)opleidingen. Meer informatie is beschikbaar op de OOR ON-site, die tevens toegang biedt tot de Digitale Werkomgeving (DWO) van de OOR ON.

De opleggers voor de (Medische) Vervolgopleidingen bieden een overzicht van de JCI-(sub-)standaarden
en meetbare elementen voor het onderwijs voor de medische beroepsbeoefenaar.
Succes!
 
Wil je meer weten over Samen nóg beter? Mail het programmateam via deze link
Divider
© *|LIST_ADDRESS|*
Unsubscribe from this list.
Radboudumc wapen


Email Marketing Powered by Mailchimp