Copy

Lejre Fitness indkalder til generalforsamling

Hej <<Fornavn>>,

Du indkaldes hermed til generalforsamling i Lejre Fitness tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 19:00-21:00 i klublokalet i Lejrehallen.

I Lejre Fitness arbejder vi fortsat hårdt på at etablere dit lokale fitnesscenter i Lejrehallen.
Tirsdag d. 25. februar nåede vi endnu en stor milepæl, da Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen til en tillægsaftale om 5 års uopsigelighed af Lejre Fitness' lokale i Lejrehallen.
Dermed er der skabt grundlag for, at der kan søges om et rentefrit lån på kr. 300.000,- hos Bevæg Dig For Livet.

Det og meget mere kan du høre om på foreningens første generalforsamling.

Forslag sendes til formanden: formand@lejre.fitness senest d. 17. marts 2020.

For at vi har en ide om fremmøde, må du meget gerne give din deltagelse til kende her: https://forms.gle/T5F5zDqSQN7cfw8A6

Vel mødt.

 

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Forslag til handlingsplan
 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 7. Valg til foreningens bestyrelse.
  Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg i år
  • Formand Carsten Skov (ønsker genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem Jens Høyer-Kruse (ønsker ikke genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem Mikkel Mogenstrup (ønsker ikke genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem Anne-Birgit Rasmussen (ønsker genvalg)
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Evt.
  • Forventet åbning
  • Information om indmeldelse
  • Kontingent
   
Tegn støttemedlemsskab
Du kan indbetale støttemedlemsskab via MobilePay - enten ved at skanne QR koden i MobilePay app'en, eller ved at overføre kr. 100,- til 501688. Angiv meget gerne din e-mail adresse i besked feltet, og udfyld støtteformularen her

Lejre Fitness er medlem af GymDanmark 

Lejre Fitness er medlem af DGI

Støttet af

Facebook
Email
Link
Website
Copyright © 2020 Lejre Fitness, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp