Copy
Geachte relatie,

Vanaf dinsdag 7 april aanstaande starten we met preventieve onderhoudswerkzaamheden aan de leidingen van ons dampvernietigingssysteem. 


Dampvernietigingssysteem
Dit gesloten systeem zuigt mogelijke dampen in het verwerkingsproces af om directe emissies naar het milieu te voorkomen. Al onze procesinstallaties en opslagtanks zijn aangesloten op dit afzuigsysteem. De dampen worden vervolgens vernietigd in onze rookgasreinigingsinstallatie. 

Onderhoudswerkzaamheden
Het reinigen van de leidingen zal per tankput worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zullen de tanks in de betreffende tankput niet worden gebruikt als loslocatie van aangeleverde afvalstoffen. De veiligheidsvoorzieningen en drukmetingen van de betreffende tanks zullen vanzelfsprekend wel operationeel blijven.

Gelet op de voorgenomen werkwijze verwachten we dat deze onderhoudswerkzaamheden niet waarneembaar zijn buiten onze inrichting. Mocht dit onverhoopt wel het geval zijn, zullen wij hier direct actie op ondernemen. 

Tijdspad
Dinsdag 7 april aanstaande starten we met bovengenoemde werkzaamheden. Naar verwachting zullen de totale werkzaamheden circa zes weken in beslag nemen. 

Vragen?
Indien u vragen heeft, schroom niet en neem gerust contact met ons op. 
 
Hopende op uw begrip en u met deze informatie van dienst te zijn.

Hartelijk groet,Sanne Wagemakers
Communicatieadviseur
Copyright © 2015 ATM, All rights reserved.