Copy
ATM Opslagtank
Beste buurman,

Zondag 2 april aanstaande is er weer een opslagtank aan de beurt voor reguliere schoonmaak-, onderhoud-, en periodieke inspectiewerkzaamheden. 

Werkwijze en tijdspad
Om de noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet de tank leeg en schoon zijn. We pompen daarom de inhoud af, aansluitend wordt het aanwezige sediment verwijderd, waarna we de tank wassen. Dit gaan we zondag 2 april aanstaande doen. Vervolgens inspecteren we tank op maandag 3 april en vanaf 4 april nemen we deze weer in gebruik. 

Afzuiging en dampvernietiging 
Door het openen van een tank kan de afzuiging en dampvernietiging niet plaatsvinden via het normale verwerkingsproces. Om mogelijke overlast bij voorbaat te voorkomen, zal de lucht in dit geval daarom continu worden afgezogen met een aparte vacuümpomp en alsnog worden afgevoerd naar de reguliere dampvernietiging. Kortom, het blijft met deze extra maatregelen toch een gesloten proces. 

Wij verwachten dus dat u dit buiten ons terrein niet zult merken, maar hopen u met deze informatie toch van dienst te zijn.

Vragen?
Indien u vragen heeft, schroom niet en neem gerust contact met ons op. 
 
Hartelijk groet,Sanne Wagemakers
Communicatieadviseur
Copyright © 2017 ATM, All rights reserved.