Copy
NGTV Nieuwsbrief 16-2016
Bekijk hier de online versie
NIEUWSBRIEF MEDIO SEPTEMBER 2016
 
NIEUW NGTV-BESTUUR
 

Van links naar rechts Irawan Sewandono, Brigitte Dankers, Odile van Ditzhuijzen, Anita van Adelsbergen, Raoul Schildmeijer, Huib van Dis
 
Met een overweldigende meerderheid van stemmen heeft de algemene ledenvergadering op 3 september een nieuw NGTV-bestuur benoemd. Dankzij de ballotagecommissie bestaande uit Hiltrud Scheeren-Martens, Jack Mazor, Joke van Zijl, Jan Schöntauf en Mirjam van Dootingh konden de bovenstaande zes bestuursleden worden benoemd.
 
De eerste bestuursvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden en daarin is besloten tot de volgende portefeuilleverdeling:
 •   Drs. Huib van Dis, voorzitter en externe oriëntatie
 •   Odile van Ditzhuijzen, penningmeester 
 •   Mr. dr. Irawan Sewandon, secretaris, juridische zaken en lobby
 •   Brigitte Dankers, decentrale gremia en permanente educatie
 •   Drs. Anita van Adelsbergen, communicatie en imago
 •   Drs. Raoul Schildmeijer, onderzoek en ledenaangelegenheden
Ondanks deze portefeuilleverdeling is het bestuur uiteraard collectief verantwoordelijk.
 
In de Linguaan die 22 september verschijnt stellen alle bestuursleden zich voor.
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 3 SEPTEMBER 2016
 
Op 3 september heeft een extra algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Hierin is één minuut stilte in acht genomen in verband met het overlijden van het erelid de heer
dr. A. (Auke) P. Jacobs, tolk en vertaler Spaans. Auke is op 29 april 2016 op 63-jarige leeftijd overleden. Verder zijn 12 nieuwe leden verwelkomd.
 
Hierna volgde een presentatie door Mirjam van Dootingh die heeft geschetst wat er is gebeurd sinds haar aantreden, welke resultaten er zijn behaald en wat de voornemens zijn voor 2016 en 2017 en verder. Daarna is de herziene begroting 2016 goedgekeurd waarmee alle bijdragen aan de kringen en secties weer zijn bijgesteld naar het eerdere, hogere, niveau. Met instemming werd vervolgens de demonstratie van de nieuwe website ontvangen.
 
Na de pauze werd als eerste het verslag van de algemene ledenvergadering van 16 april 2016 goedgekeurd waarna kon worden overgegaan tot de benoeming van het nieuwe bestuur dat – zoals hierboven al werd beschreven – met een overweldigende meerderheid van stemmen is benoemd. De vergadering werd besloten met een dankwoord aan de aftredende bestuursleden Ton Máčel en Karen Campman en technisch voorzitter Marcella Blok.
 
Klik hier voor het hele verslag van deze vergadering.
 
NGTV-LEDENENQUETE
 
Eind september ontvangen alle leden een NGTV-ledenenquête waarin uw mening wordt gevraagd naar de NGTV-activiteiten in de meest brede zin van het woord. Wij hopen van harte dat u de moeite zult nemen om deze enquête in te vullen. Immers, hoe meer leden de enquête invullen, hoe beter het beleid van het NGTV kan worden afgestemd op uw wensen. Uw mening helpt bij het bepalen van de toekomst van het NGTV. Wat vindt u essentieel? Wat zouden volgens u de speerpunten van het NGTV moeten zijn? Wat zijn volgens u de verbeterpunten van het NGTV? Met uw deelname aan deze enquête helpt u ons om beleid te formuleren en daarin te prioriteren. Onder de respondenten worden 3 cadeaubonnen van
€ 50 verloot.

COMMISSIE BELANGENBEHARTIGING EN LOBBY
 
In haar rondgang heeft Mirjam van Dootingh steeds de vraag gesteld op welke terreinen het NGTV aan belangenbehartiging zou moeten doen. Onder andere de volgende onderwerpen werden daarbij genoemd:
 •   Tolkentarieven publieke termijn indexeren en verhogen.
 •   Criteria aanbesteding verbeteren (tarieven, controle, afnameplicht) en daarin samen met SIGV optrekken.
 •   Andere belangen ook onderkennen en voldoende aandacht geven: beëdigd/niet beëdigd; tolken en vertalers; publiek en privaat.
 •   Komen tot breed register dat ingeschreven tolken en vertalers het recht geeft op het voeren van de titel registertolk en registervertaler.
 •   Ontwikkelen en implementeren van best practices.
 
Voordat daadwerkelijk aan belangenbehartiging (en lobby) kan worden gedaan, zal eerst moeten worden vastgesteld hoe deze (en mogelijk ook andere) thema’s precies moeten worden ingevuld, of er nog aanvullende onderzoek moet worden gedaan, met welke externe partijen gesproken moet worden en daarna zal consensus moeten worden bereikt over de inzet van de onderhandelingen en lobby. Vervolgens is het zaak vast te stellen welke aanpak zal worden gehanteerd, wie daarin een rol gaat spelen, etc., etc.
 
Voorgaande pleit ervoor te komen tot een belangenbehartigings- c.q. lobbyagenda en het nieuwe bestuur wil graag een commissie belangenbehartiging en lobby installeren die zich hierover zal gaan buigen. Vanuit het bestuur zal Irawan Sewandono hierbij zijn betrokken naast Mirjam van Dootingh.
Leden die belangstelling hebben om hier een rol in te spelen worden van harte uitgenodigd contact te zoeken met Mirjam van Dootingh via mvdootingh@gmail.com.
 
LEDENWERVING
 
Het NGTV start binnenkort met een ledenwerfcampagne. Zowel het lid dat een nieuw lid aanbrengt als het nieuwe lid zelf krijgt een cadeau ter waarde van ca. € 25. Wij zijn op zoek naar suggesties voor cadeaus. Wilt u uw suggestie mailen naar Mirjam van Dootingh: mvdootingh@gmail.com. Bij voorbaat dank voor uw reactie!
 
JUBILEUMCONGRES 8 OKTOBER 2016
 

 
FIT
 
Position papers
FIT heeft recent interessante position papers gepubliceerd over Machine Translation en Crowdsourcing. Klik hier voor beide position papers en bijbehorende Q&A’s.

Uitnodiging om mee te doen met Wordkeys: The 4D Translation Game! For European Day of Languages 2016 by Rosalind Harvey & the European Commission Representation in the UK
Every 26 September we extol the linguistic richness of our continent with European Day of Languages. Join us this year a couple of days beforehand, on Saturday 24 September, for Wordkeys!, a fun treasure hunt that celebrates language and translation, devised by literary translator Rosalind Harvey and theatre group Coney, and sponsored by the European Commission. This year the game will be held in West London, starting at Notting Hill Gate underground station at various start times between 11.30 and 14.00. Solving the language clues will take you to an idyllic mystery destination with food, drink, more language fun and games and, all being well, live music in a language other than English. No prior language knowledge is required to play. The game is free of charge and open to all, but numbers are limited and registration is essential. For more information and to register your start time: https://www.eventbrite.co.uk/e/wordkeys-the-4d-translation-game-for-european-day-of-languages-2016-tickets-27212370934. If you register and can no longer attend, please cancel your ticket through Eventbrite so that places can be freed for others. For other #EDLangs events around the country and elsewhere in Europe, see this database maintained by the Council of Europe: http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-US/Default.aspx. If you are planning an event for European Day of Languages, do let us know about it!
 
Unesco Task Force: promoting FIT's International Translation Day in conjunction with International Day for Universal Access to Information
FIT maintains long-standing consultative relations with UNESCO. FIT therefore recently set up a UNESCO Task Force to identify steps aimed at strengthening those relations and, more immediately, at promoting FIT's International Translation Day in conjunction with UNESCO's recently established International Day for Universal Access to Information.
The Task Force is looking for more people who are willing to play an ACTIVE part in the TF and would welcome any nominations (jointly submitted by the nominees and their associations). Virtually all FIT members seem to be in favour of consolidating the relationship with UNESCO, but this naturally requires considerable input, which should be spread on as many shoulders as possible.
Belangstelling? Maak dit kenbaar bij ngtv@ngtv.nl en je gegevens zullen worden doorgegeven.
 
INTERNATIONAL TRANSLATION DAY CONFERENCE FREE TO ATTEND!
 

Register for ProZ.com's FREE 3-day online conference September 28-30th


Join ProZ.com to Celebrate 2016 International Translation Day with THREE full days of online sessions, panel discussions, focus groups, special offers and more.

 

All new for 2016 - Mixed bandwidth viewing & full mobile optimization. Low bandwidth countries & mobile viewers can participate fully.

 

This event has been awarded 10 ATA CE credits.

 

The 2016 event program is still taking shape & session will continue to be added in the coming weeks. Highlights include:
 • How to Earn More by Delivering Value and Building Relationships
 • Diversification for Translators: Developing Multiple Income Streams
 • A Price Quote as a Unique Way to Communicate with a Client
 • Mind the gap between what you say and what you deliver
 • Translation project management principles can contribute to a thriving freelance business
 • Efficiency and Translation Memory Management for Medical and Pharmaceutical Translation
 • How to enter the lucrative voice-over market
 • The Evolution of Remote Interpreting Platforms

 

To suggest a focus group topic click here, you can also vote on the topics that interest you most.

Click here to register for the 3-day 2016 ProZ.com virtual event series.
 
Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar Mirjam van Dootingh: mvdootingh@gmail.com.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Postadres:
NGTV
Postbus 77
Leiden, 2300 AB
Netherlands

Add us to your address book


Uitschrijven    Voorkeuren aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp