Copy
NGTV Nieuwsbrief 20-2016
Bekijk hier de online versie
NIEUWSBRIEF 1 DECEMBER 2016

KRINGEN EN SECTIES NGTV
Het NGTV heeft regionale kringen, taalkringen en secties rond verschillende specialisaties.
De regionale kringen zijn geografisch begrensd en leden worden door het NGTV ingedeeld waarbij het postcodegebied richtinggevend is. Het is echter niet verplicht lid te worden van deze kring; iedereen kan lid worden van alle kringen/secties en mag naar alle bijeenkomsten.

 
Ook zijn de kringen en secties bereid om nieuwe leden te begeleiden bij de introductie binnen het NGTV. De wijze waarop deze introductie plaatsvindt is aan de kringen en secties zelf. Leden die graag geïntroduceerd willen worden kunnen contact zoeken met de coördinator van de betreffende kring of sectie. Alle contactgegevens staan in iedere editie van de Linguaan op de voorlaatste pagina.

SOCIAL MEDIA NGTV
 
Sinds vorige week zijn de social media van het NGTV weer actief. Facebook en Twitter worden beheerd door Anita van Adelbergen die in het bestuur verantwoordelijk is voor de portefeuille Communicatie en Imago. Op de voet volgen wat er binnen het NGTV gebeurt? Meld je dan aan als je dat nog niet eerder had gedaan.
 
VACATURES KLACHTENCOMMISSIE
 

 
De Raad voor Rechtsbijstand is door de minister van Veiligheid en Justitie belast met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers en het bijbehorende Besluit beëdigde tolken en vertalers, die sinds 1 januari 2009 van kracht zijn. In dat kader heeft de Raad onder meer een landelijke Klachtencommissie voor (beëdigde) tolken en vertalers ingericht. In deze commissie zijn momenteel meerdere vacatures. Het NGTV-bestuur hecht eraan dat op deze vacatures goede kandidaten worden benoemd en draagt graag geschikte kandidaten ter benoeming voor. NGTV-leden die zelf belangstelling hebben voor een vacature en/of een geschikte kandidaat weten voor een vacature en die voldoen aan één van de profielen worden van harte uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken door voor 15 december hun sollicitatie te mailen naar bestuur@ngtv.nl waarna het NGTV-bestuur deze kandidaten zal voordragen.
 
Het gaat om de volgende vacatures:
Vacature beëdigd tolk/vertaler. Voor meer informatie klik hier
Vacature plaatsvervangend voorzitter. Voor meer informatie klik hier
Vacatures leden Klachtencommissie Wbtv (geen tolken/vertalers).
Voor meer informatie klik hier

 
VACATURES VOOR SPAANSE TOLKEN MET INTERNATIONALE AMBITIES
 
Voor Spaanse tolken die internationale ambities hebben, bijgevoegd de aankondiging van een zogenaamd 'vergelijkend onderzoek' bij de Verenigde Naties. De mogelijke werkplekken zijn zowel de VS als locaties in Europa en de rest van de wereld.

The 2017 United Nations Language Competitive Examination for Spanish-Language Interpreters Is Now Receiving Applications!

This competitive examination is open to candidates who have a perfect command of Spanish, and who meet other language requirements and educational requirements.

Deadline for application: 18 December 2016.

For full details on the language competitive examination and relevant eligibility criteria, please refer to the Careers Portal, click here


VRAGEN OF OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DEZE NIEUWSBRIEF OF CONTACT MET HET BESTUUR?
Mail over de nieuwsbrief naar Mirjam van Dootingh: mvdootingh@gmail.com.
Iedereen die contact wil met het bestuur, kan mailen naar bestuur@ngtv.nl. Via Mirjam worden berichten dan in het bezit gesteld van één of meerdere bestuursleden.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Postadres:
NGTV
Postbus 77
Leiden, 2300 AB
Netherlands

Add us to your address book


Uitschrijven    Voorkeuren aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp