Copy
NGTV Nieuwsbrief 06-2017
Bekijk hier de online versie
NIEUWSBRIEF 10 APRIL 2017
 


UIT DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 8 APRIL 2017
 
Het was een mooie, zonnige dag op zaterdag 8 april. Dat heeft 22 NGTV-leden er gelukkig niet van weerhouden aanwezig te zijn bij deze Algemene Ledenvergadering die voor een groot deel in het teken stond van de transitie waar het NGTV momenteel midden in zit.
 
In het ochtendprogramma hebben directeur Louise Beduwé (rechts en bestuurslid en lobbyist Margreet Drijvers (links) van PZO-ZZP een presentatie gegeven over de activiteiten van PZO.
 
 
Daarna heeft Huib van Dis een kijkje gegeven in zijn eigen vakgebied de medische psychologie en de raakvlakken met het vakgebied van tolken en vertalers.
 
Tijdens de ALV werd medegedeeld dat Raoul Schildmeijer zich bereid heeft verklaard de functie van penningmeester voorlopig te invullen. Anita van Adelsbergen heeft helaas besloten terug te treden als bestuurslid. Zij heeft zich vanaf september 2016 zeer actief ingezet, maar haar eigen werkzaamheden leden onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid in combinatie met uitvoerende taken. Anita blijft zich wel inzetten voor het NGTV, bijvoorbeeld voor de Linguaan, de startersdag, social media, als dagvoorzitter, etc. Anita is hartelijk bedankt voor haar inzet als bestuurslid de afgelopen periode.
 
Hierna werd aandacht gevraagd voor de Linguaan nieuwe stijl die aan alle aanwezigen werd uitgereikt. Hieronder een afbeelding van de cover.


Op onderstaande foto een deel van de aanwezige leden die de Linguaan met grote belangstelling bekijken.


 
10 april wordt de Linguaan naar alle leden gestuurd. Eerder was al via de nieuwsbrief gevraagd welke leden de Linguaan in de toekomst uitsluitend in digitale (bladerbare) vorm willen ontvangen. Leden die hierop nog niet hebben gereageerd, kunnen dit alsnog aangeven door een mailtje te sturen naar ngtv@ngtv.nl met “Linguaan digitaal” in de onderwerp regel en in de mail zelf voor- en achternaam. Deze leden zullen met ingang van nummer 2 van dit jaar de Linguaan niet meer in papieren vorm ontvangen.
Leden die een bijdrage willen leveren aan het volgende nummer van de Linguaan kunnen kopij aanbieden via redactie@ngtv.nl. Deadline voor het volgende nummer
is 25 mei.
 
Het was de bedoeling dat de nieuwe website ook vanaf 8 april operationeel zou zijn, maar door de nodige technische tegenslagen – die te maken hebben met het overzetten van content van de huidige website - gaat dat nog een paar weken duren.
 
Hierna heeft Patricia Sondak namens het College van Advies uitgebreid stilgestaan bij wat er binnen het NGTV het afgelopen jaar allemaal is bereikt, waar het NGTV nu staat en wat er nog staat te gebeuren. En dat natuurlijk allemaal als opmaat naar de later in deze vergadering te nemen besluiten waarmee kan worden doorgegaan op de ingezette koers.
 
Het voorstel Inrichting bureauorganisatie is met grote meerderheid van stemmen goedgekeurd. Dat betekent dat meteen zal worden gestart met de werving van een directeur en een beleidsmedewerker. Op die manier kan de continuïteit worden gewaarborgd als Mirjam van Dootingh per 1 september het NGTV zal verlaten. Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie over deze vacatures.
 
De andere voorstellen - Indexering contributie, Lidmaatschap PZO, Bestuursreglement en gewijzigd Huishoudelijk Reglement – zijn eveneens met een grote meerderheid van stemmen goedgekeurd.
 
Verder zijn de begroting 2017 en de jaarrekening 2016 goedgekeurd en is het bestuur decharge verleend over het gevoerde beleid. Terecht werd door de penningmeester geconstateerd dat nu gesproken kan worden van een financieel gezonde situatie binnen het NGTV. Het begrote tekort over 2016 van ca. € 100.000 is teruggebracht tot een tekort van € 15.000 en voor 2017 is een sluitende en transparante begroting gepresenteerd.
 
Aan het eind van de vergadering zijn twee nieuwe bestuurskandidaten gepresenteerd: Nancy Putman en Willem Jan Gasille. Na een schriftelijke stemming kon worden geconcludeerd dat de leden graag zien dat Nancy en Willem Jan het bestuur gaan versterken. Zij stellen zich verderop in deze nieuwsbrief voor.
 
Het verslag van deze Algemene Ledenvergadering en de sheets van de presentaties worden z.s.m. naar alle leden gemaild.
 
NIEUWE BESTUURSLEDEN STELLEN ZICH VOOR
 
 
Nancy Putman (1969) woont in Heiloo en is vertaler Engels en Frans. Ze heeft in 1992 de Vertaalacademie Maastricht afgerond en in 2007 een post-hbo-opleiding bedrijfskunde. Ze is adviseur privacy en informatiebeveiliging sociaal domein bij de gemeente Haarlem. Haar vertaalwerkzaamheden doet ze als zzp'er. Daarnaast is ze coördinator van de kring Noord-Holland van het NGTV en vrijwilliger bij het Dierentehuis Alkmaar. Nancy wil zich met name inzetten voor het opbouwen van het PE-curriculum van het NGTV en voor het aantrekkelijker maken en houden van de NGTV-website.
En niet in de laatste plaats voor het stimuleren van uitwisseling van kennis en ervaring tussen tolken en vertalers.

Willem Jan Gasille (1957) is tolk/vertaler EN-NL en NL-EN. Willem Jan is al sinds 1999 verbonden aan ITV Hogeschool, als docent, adjunct-directeur en beleidsadviseur. Daarvoor heeft hij ruim 10 jaar diverse beleids-, directie- en managementfuncties uitgeoefend in met name de culturele sector. Hij is sinds 2004 lid van de NEN-commissie Vertaaldiensten en was van 2009 tot en met 2016 lid van de Commissie beëdigde tolken en vertalers van het Bureau Wbtv. Willem Jan neemt graag deel aan het bestuur om zijn brede kennis, netwerk en ervaring voor het NGTV in te zetten.

Met de benoeming van Nancy en Willem Jan bestaat het bestuur uit 3 interne en
3 externe bestuursleden. Daarmee is nog steeds een vacature voor een intern bestuurslid en natuurlijk een vacature voor voorzitter als Huib van Dis per 1 september terugtreedt. Welk NGTV-lid stelt zich kandidaat voor de functie van voorzitter? Kandidaten die een eerste oriënterend (telefonisch) gesprek met één van de bestuursleden en/of Mirjam van Dootingh willen of nadere informatie willen, kunnen een bericht sturen naar bestuur@ngtv.nl.
 
VACATURES VOOR DIRECTEUR EN BELEIDSMEDEWERKER
 
Het NGTV heeft vacatures voor een directeur (0,3 à 0,4 fte. met ingang van
1 september) en voor een beleidsmedewerker (0,2 à 0,4 ft. met ingang van 1 mei).
Klik hier voor de vacatureteksten. Sollicitaties (motivatie plus CV) kunnen voor 22 april worden gericht aan M. van Dootingh, mvdootingh@ngtv.nl. De gesprekken vinden plaats op 26-4 en 28-4.
 
NGTV-LID JOOSJE VAN LOEN GEINTERVIEWD DOOR RADIO 5
 
 
 
 
Voor het NPO Radio 5 programma ‘Bert op5’ is NGTV-lid Joosje van Loen 6 april 2017 geïnterviewd over haar beroep van vertaler.
Het interview is hier te beluisteren (vanaf 49 minuten na aanvang van het programma).
Het NGTV-lid Jack Mazor wordt in hetzelfde programma op 11 mei rond 16.50 uur geïnterviewd over zijn vak van tolk.
 
UIT DE KRINGEN EN SECTIES
 
Senoca
De halfjaarlijkse bijeenkomst van Senoca zal plaatsvinden op vrijdag 19 mei 2017 van 13.30 – 17.00 uur. Er zijn twee ervaren sprekers in dienst van de Nationale respectievelijk Europese overheid:
Luitenant-kolonel drs. Miepke Bos, Commandant TalenCentrum Defensie
Mevrouw mr. M. Luursema, jurist-vertaler bij de Nederlandse vertaalafdeling van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg
Aanvullende informatie over deze bijeenkomst wordt zo spoedig mogelijk door Senoca verstrekt.
 
SOCIAL MEDIA NGTV

Op de voet volgen wat er binnen het NGTV gebeurt? Meld je dan aan voor onze social media.
 
VRAGEN OF OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DEZE NIEUWSBRIEF OF CONTACT MET HET BESTUUR?
Mail over de nieuwsbrief naar Mirjam van Dootingh: mvdootingh@ngtv.nl.
Iedereen die contact wil met het bestuur, kan mailen naar bestuur@ngtv.nl. Via Mirjam worden berichten dan in het bezit gesteld van één of meerdere bestuursleden.
 
Postadres:
NGTV
Postbus 77
Leiden, 2300 AB
Netherlands

Add us to your address book

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NGTV · Postbus 77 · Leiden, 2300 AB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp