Copy
NGTV Nieuwsbrief 07-2017
Bekijk hier de online versie
NIEUWSBRIEF 11 mei 2017 
 
 
 
BUREAUORGANISATIE NGTV
De Algemene Ledenvergadering heeft op 8 april jl. besloten tot het versterken van de bureauorganisatie met een directeur (als opvolger van Mirjam van Dootingh) en een beleidsmedewerker. Zonder deze medewerkers is invulling geven aan het op 17 december 2016 door de ALV vastgestelde beleids- en werkplan 2017 niet mogelijk.
De vacatures voor directeur en beleidsmedewerker zijn in eerste instantie intern uitgezet.
 
Directeur NGTV
Het bestuur is zeer verheugd dat de interne vacature voor directeur heeft geleid tot het kunnen benoemen van Wilma Tacoma, een bij veel leden bekend NGTV-lid. Wilma stelt zichzelf hieronder voor.
 

 
Mijn naam is Wilma Tacoma. Na aanvankelijk te zijn opgeleid als verpleegkundige heb ik vrij snel na mijn opleiding een switch gemaakt en samen met mijn echtgenoot jarenlang een bedrijf gehad. Toen ik echter de kans kreeg om de vertaalopleiding te gaan doen, heb ik deze met beide handen aangegrepen omdat ‘de talenkant’ altijd sterk mijn interesse heeft gehad. Na mijn Master Vertalen Frans en Spaans behaald te hebben aan de Universiteit van Antwerpen, ben ik ruim een jaar actief geweest in het bestuur van het NGTV. Na dat bestuursjaar kreeg ik een baan aangeboden in de verzekeringswereld en werd mij gevraagd om te stoppen met de bestuursactiviteiten.
Onverwacht doet zich de gelegenheid voor om mij opnieuw, deze keer beroepsmatig, in te zetten voor het NGTV. Dit is een mooie kans, omdat de belangen van tolken en vertalers mij aan het hart liggen en ik mij wil inzetten voor de belangen van deze beroepsgroep. Daarnaast wil ik mij inzetten om het NGTV verder te positioneren als de serieuze (gespreks)partner voor haar maatschappelijke omgeving. Ik vind het fantastisch om op deze wijze een vervolg te kunnen geven aan mijn bestuursperiode.

 
Wilma begint 1 juli met 1 dag per week, ook om ingewerkt te worden door Mirjam en taken overgedragen te krijgen. Vanaf 1 september gaat Wilma 2 dagen per week werken.
 
Beleidsmedewerker communicatie NGTV
Voor de functie van beleidsmedewerker waren geen interne kandidaten. Het bestuur is er echter van overtuigd in Caroline Helversteijn een goede externe kandidaat voor deze functie te hebben gevonden. Ook Caroline stelt zichzelf hieronder voor.
 

 
Ik heb gewerkt als psychologe en beleidsmedewerker en heb een impresariaat gehad voor jazz en wereldmuziek. De laatste 16 jaar heb ik in de culturele sector gewerkt als impresario, zakelijk leider, hoofd marketing en communicatie en als fondsenwerver. Ik werk nu ook nog als fondsenwerver voor diverse goede doelen.
Als beleidsmedewerker communicatie van het NGTV wil ik vooral ook ondersteuning bieden aan de leden door ze te helpen bij het zichtbaar maken van het vak naar de potentiële opdrachtgevers. Het is belangrijk dat het NGTV zowel online als offline goed zichtbaar is. De nieuwe website en de vernieuwde Linguaan ga ik zeker ten volle benutten. De zichtbaarheid van het NGTV via de social media wil ik versterken door ook daar duidelijk aanwezig te zijn. Niet alleen via gesloten groepen maar juist ook via het openbare LinkedIn-kanaal waar potentiële opdrachtgevers geattendeerd kunnen worden op de mogelijkheid om een goede tolk of vertaler te vinden.
Momenteel wordt ook het drukwerk opnieuw vormgegeven. Ik hoop van harte dat de nieuwe website en de nieuwe flyers een ondersteuning zullen zijn bij het verwerven van opdrachten. Ik nodig iedereen uit om de nieuwe flyers over het NGTV en t.b.v. opdrachtgevers bij mij op te vragen en te gebruiken bij de werving van nieuwe klanten en nieuwe leden.
 
Caroline is inmiddels begonnen. Leden die contact met haar willen, kunnen haar bereiken via communicatie@ngtv.nl
 
Het bestuur wenst Wilma en Caroline heel veel succes binnen het NGTV!
 

___________________________________________________________


OPROEP AAN ALLE LEDEN
 
Wil jij de nieuwe flyer over het NGTV ontvangen? Stuur dan uiterlijk 17 mei een email aan het secretariaat ngtv@ngtv.nl met jouw adresgegevens en de hoeveelheid flyers die je wilt ontvangen. Zodra de flyers zijn gedrukt worden de flyers opgestuurd.
___________________________________________________________
LEDENDAGEN

1 juli eerste NGTV Ondernemersdag
Het is bijna zover! 1 juli, de eerste NGTV Ondernemersdag.
Voor alle tolken en vertalers die graag tips krijgen over goed ondernemerschap en vooral het lef hebben of aangemoedigd willen worden om nieuwe stappen te zetten.
Kansen zien en kansen pakken, jouw strategie veranderen ook al verlaat je daarmee jouw comfortzone. Of zelfs op zoek gaan naar nieuwe vormen van samenwerking. Dat is ondernemen!
Op de NGTV Ondernemersdag heb je de kans om als tolk of vertaler veel te weten te komen over ondernemerschap.
Klik hier voor het programma
Klik hier voor het aanmeldingsformulier
 
Wacht niet te lang met aanmelden want VOL = VOL.
Deelname aan deze dag levert je ook nog 5 PE-punten op!
 
23 september Hiëronymusdag
Het programma is bijna rond voor de jaarlijkse Hiëronymusdag. Dit jaar over onder andere CAT-tools en spraakherkenning, Machine Translation, de toekomst van vertalers en een proefles Spaans volgens TPR Storytelling. Het volledige programma maken we bekend in de volgende nieuwsbrief. Houd ook de website en de social media in de gaten. Aanmelding start begin juni.

___________________________________________________________
UIT DE KRINGEN
 
Kring Noord- en Oost-Nederland
Voorjaarsbijeenkomst op vrijdag 12 mei 2017
Locatie: University Hotel, Kleine Kromme Elleboog 7B, Groningen
 
André Jager van PITCH TO WORK geeft een vervolg op zijn eerdere workshop over profilering van tolken en vertalers. Hoe maakt u een goede indruk op potentiële opdrachtgevers?
Met KNON-leden bespreken we de nieuwe NGTV-initiatieven en andere belangrijke ontwikkelingen, zoals het vertaalprogramma CTMS.
Voor NGTV-leden (en introducés na aanmelding, goedkeuring en tegen een extra bijdrage).
Voor KNON-leden is de bijeenkomst gratis. Overige NGTV-leden betalen slechts € 20. Dit bedrag kan desgewenst na afloop worden omgezet in het KNON-lidmaatschap 2017. Dit geeft recht op het kosteloos bijwonen van minimaal nog 1 leerzame bijeenkomst. Daarbij krijgt u toegang tot een netwerk van collega's in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder.
Belangstelling? Neem contact op met het secretariaat: info@vvtnn.nl 
De bijeenkomst levert 4 PE-punten op. Graag vooraf aanmelden.
 
Kring Amsterdam
Op 12 juni houden auteur en vertaler Elsbeth de Jager en vertaler en coördinator vertalingen Ellen Singer een presentatie over het project 'Jamil & Jamila'. Voor dit project heeft Elsbeth samen met Esther van der Ham een aantal kinderboeken geschreven over kinderen in een vluchtelingenkamp. Voor elk boek dat wordt verkocht, wordt er ook één weggegeven aan een kind in een vluchtelingen-kamp. De boeken worden daarom naar zo veel mogelijk talen vertaald. Ellen is één van de vertalers en zij coördineert het vertaalproject. Zij vertellen je alles over de boeken en over de samenwerking tussen auteur en vertaler. 
 
Kring Midden- en Oost-Brabant
15 juni              Realia en vakterminologie door Mariëlle Moonen (kringlid)
18 september   ICT en werken in de cloud  door Gert Kalfsbeek, Kalbeco
7 november      Beroepsaansprakelijkheidsverzekering door Schouten Zekerheid (onder voorbehoud)
Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Trafalgar Pub (www.trafalgarpub.nl) in Eindhoven (op 5 minuten loopafstand van het station) van 20.00 -  22.00 uur. 
 
___________________________________________________________
UIT DE SECTIES
 
Senoca
De halfjaarlijkse bijeenkomst van Senoca vindt plaats op vrijdag 19 mei 2017
Locatie: Het Volkshuis, Apothekersdijk 33, Leiden
Tijd: 13.30-17.00 uur (Zaal open om 13.00 uur)
Er zijn twee ervaren sprekers in dienst van de Nationale respectievelijk Europese overheid:
  Luitenant-kolonel drs. Miepke P.G. Bos-Bakx, Bos, Commandant TalenCentrum Defensie.
Titel van de lezing: Effectieve communicatie. Het belang van schriftelijke communicatie en vertalingen binnen de krijgsmacht.
  Mevrouw mr. M. Luursema, jurist-vertaler bij de Nederlandse vertaalafdeling van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.
Titel van de lezing: Het taalgebruik in de rechtspraak van het Hof van Justitie. De rol van de jurist-vertaler.
Vanwege de grote belangstelling voor deze bijeenkomst is aanmelden helaas niet meer mogelijk.
 

Medische sectie
De bijeenkomsten van de medische sectie zijn op 27 oktober 2017 en 30 maart 2018.

___________________________________________________________

RADIO-INTERVIEW MET JACK MAZOR
Voor het NPO Radio 5 programma ‘Bert op5’ zou NGTV-lid Jack Mazor op 11 mei rond 16.50 uur worden geïnterviewd over zijn vak van tolk. Het interview is verzet en vindt nu waarschijnlijk op 22 mei rond 16.50 uur plaats. In de volgende nieuwsbrief zal in ieder geval een link naar het radio-interview worden opgenomen.
 
___________________________________________________________
PLATFORM ZELFSTANDIG ONDERNEMERS, PZO

Met ingang van de ALV van 8 april zijn alle NGTV-leden ook lid van PZO. Als nieuw lid van PZO ontvang je binnenkort automatisch de PZO nieuwsbrief. Hieronder de onderwerpen uit de PZO nieuwsbrief van mei.
 
Advies PZO aan nieuw kabinet
PZO heeft samen met Zelfstandigen Bouw en ZZP Nederland een adviesbrief gestuurd naar formateur Edith Schippers. Gezamenlijk pleiten zij voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin zelfstandig ondernemen een bewuste en vrije keuze is met een wettelijke status. De Wet DBA en modelcontracten moeten definitief van tafel. Ook pleiten zij voor behoud van de fiscale ondernemersfaciliteiten en zijn zij tegen verplichte afdekking voor gedwongen zelfstandigen.
Lees meer
 
Doe mee aan de PZO-ondernemerstafels
Wil je samen met andere ondernemers sparren, ideeën uitwisselen en samen tot oplossingen komen? Schrijf je dan hier in voor de PZO-ondernemerstafels.
Lees meer
 
Zzp’er doet administratie zelf en besteedt juridisch en fiscaal advies uit
Uit een gezamenlijk onderzoek met Randstad blijkt dat dé zzp’er niet bestaat en dat het merendeel de administratie, waaronder de facturatie zèlf afhandelt. Zorgwekkend is het feit dat in sommige branches de tarieven zelfs onder het minimumloon duiken, waarbij de overheid medeverantwoordelijk is voor het drukken van de tarieven.
Lees meer
 
29 mei: Marktdag Aanbesteden
Ondernemers die overwegen aan een aanbesteding mee te doen, kunnen hun hart ophalen bij de Marktdagen Aanbesteden. Verschillende sprekers en aanvullende workshops voor verdere verdieping.
Kosten: € 0 maar kom op tijd, want Vol = Vol
Locatie: Evenementenlocatie Watergoed, Tielsestraat 129, Valburg
Tijd: Inloop vanaf 13.00 uur. Einde met netwerkborrel van 16.15 – 17.30 uur.
Lees meer
 
Gratis inwerken als voorwaarde, herkenbaar?
Het is zorgwekkend dat de overheid marktleider is in lage tarieven en tracht koopjes te halen als het gaat om arbeid. “Goed opdrachtgeverschap betekent maatschappelijk acceptabele tarieven” aldus PZO voorzitter Denis Maessen.
Lees meer
 
___________________________________________________________
PRESENTATIE GEÏLLUSTREERDE ATLAS VAN DE NEDERLANDSE TAAL

Uitgeverij Lannoo en de Taalunie presenteren op 10 en 11 mei twee edities van de geïllustreerde Atlas van de Nederlandse taal: editie Nederland én editie Vlaanderen. Een team van 6 Vlaamse en Nederlandse professoren, journalisten en vormgevers werkte twee jaar lang aan de twee edities van de Atlas van de Nederlandse taal.
 
60 alledaagse taalvragen vormden daarbij de leidraad. Zoals: waar ter wereld spreken mensen Nederlands? Waarom schrijven we niet zoals we spreken? Hoe ontstaan nieuwe woorden? Introduceren nieuwkomers nieuwe Nederlandsen? Of: waarom maken we dt-fouten en waarom ergeren veel mensen zich daaraan?
Lees meer
 
Tegelijkertijd vindt de lancering plaats van www.atlasvandenederlandsetaal.nl en www.atlasvandenederlandsetaal.be met interactieve taalquiz en geanimeerde visualisaties van resultaten uit de 'Staat van het Nederlands'
 
___________________________________________________________
AGENDA
 
Mei
 
13 mei Nederland vertaalt 7 - Grote Vertaaldag
Locatie: Academiegebouw Utrecht
Tijd: 10.30 – 18.00 uur
Programma en aanmelding: Website

16 mei Nijmegen en 23 mei Amsterdam Vertalersgeluktournee
De laatste twee avonden van de Vertalersgeluktournee 2017 voeren naar Nijmegen en Amsterdam.
Op dinsdag 16 mei spreken Mari Alföldy, Irving Pardoen en Herman Vinckers over hun voor de Europese Literatuurprijs genomineerde vertaling in boekhandel Dekker v.d. Vegt in Nijmegen. Op dinsdag 23 mei sluit de tournee af in Amsterdam, bij Boekhandel Van Rossum met Jona Hoek, Nijhoffprijs-winnaar en NGTV-lid Karol Lesman en Miriam Bunnik en Mara Schepers.
Reserveer 16 mei / 23 mei


Juni
 
2 juni 7e editie Nationaal Vertaalcongres
Teamwork organiseert het Nationaal Vertaalcongres 2017 in samenwerking met ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen.
Het centrale thema van Nationaal Vertaalcongres 2017 is 'Is de kwaliteit van een vertaling meetbaar?' We kijken vanuit verschillende invalshoeken naar vertaal- en tekstkwaliteit, met onder andere een analyse van de belangrijkste meetinstrumenten en de resultaten van een heel verrassend wetenschappelijk onderzoek naar de kenmerken van (vertaalde) literaire teksten.
Klik hier voor het volledige programma en om je aan te melden.
Deelname levert je 5,5 PE punten op.
 
Het NGTV is ook met een stand aanwezig op het Nationaal Vertaalcongres. Een geschikte ontmoetingsplek om je collega’s weer even te spreken en om potentiële leden mee naar toe te nemen. Leden kunnen in de stand ook de nieuwe folders voor potentiële opdrachtgevers ophalen. Maak er vooral gebruik van! Wil je de folders liever laten opsturen? Stuur dan een mail naar communicatie@ngtv.nl.

 
 
 
8 - 9 juni
Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen stelt NGTV-leden in de gelegenheid deel te nemen aan de tweedaagse training: Crimineel vermogen wereldwijd confisqueren – tweedaagse training voor tolken en vertalers.
Kosten voor twee dagen bijscholing € 250.      
NGTV-leden ontvangen automatisch € 30 korting, als ze bij de inschrijving hun NGTV-lidmaatschapsnummer opgeven en de kortingsoptie voor NGTV-leden aanvinken. Voor meer informatie www.ktv-kennisnet.nl
 
Juli
5 - 7 juli Summer Financial Translation Conference 2017 ASTII
Een 3 daagse conferentie over financieel vertalen in Zwitserland. De workshops worden gegeven in het Frans, Duits, Engels en Italiaans.
Zie de website voor meer informatie.

September
29 - 30 september Drongo Talenfestival
Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht
Website https://www.drongotalenfestival.nl/
Kaartverkoop start in augustus.
 
Oktober
5 - 7 oktober ICIQ3, Third International Conference on Interpreting Quality
Granada, Spanje
Zie de website voor meer informatie over deze conferentie.
 
___________________________________________________________
VACATURE VERTEGENWOORDIGER TOLK- EN VERTAALOPLEIDINGEN KWALITEITSINSTITUUT WBTV

Het Kwaliteitsinstituut Wbtv zoekt een vertegenwoordiger tolk- en vertaalopleidingen Kwaliteitsinstituut Wet beëdigde tolken en vertalers.
Klik hier voor de volledige vacature.
 
SOCIAL MEDIA NGTV
 
Op de voet volgen wat er binnen het NGTV gebeurt? Meld je dan aan voor onze social media.
 
VRAGEN OF OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DEZE NIEUWSBRIEF OF CONTACT MET HET BESTUUR?
Mail over de nieuwsbrief naar communicatie@ngtv.nl.
Iedereen die contact wil met het bestuur, kan mailen naar bestuur@ngtv.nl. Via Mirjam van Dootingh worden berichten dan in het bezit gesteld van één of meerdere bestuursleden.

Postadres:
NGTV
Postbus 77
Leiden, 2300 AB
Netherlands

Add us to your address book

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NGTV · Postbus 77 · Leiden, 2300 AB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp