Copy
GezondheidsOverleg Arrondissement Leuven
NIEUWSFLASH april 2015


Klik hier als je deze mail optimaal wil lezen.

NIEUWSFLASH :    VALPREVENTIE

Valincidenten zijn een vaak voorkomend probleem. Ongeveer één op drie van de thuiswonende ouderen valt één maal per jaar. Eén derde onder hen valt zelfs meerdere keren. Ouderen zijn zich nog te weinig bewust dat vallen een probleem is, en veeleer dat valincidenten te voorkomen zijn. Het is als (toekomstige) professionele zorg- en hulpverlener dan ook van essentieel belang om ouderen ervan bewust te maken dat vallen vaak voorkomt en nare gevolgen kan hebben, maar vooral dat men tijdig met preventie moet beginnen. 

Week van de Valpreventie

Sensibilisatiefilmpje: Van slaappillen kan je vallen!
20-26 april 2015: ‘Van slaappillen kan je vallen! Praat erover met je arts of apotheker.’

Tijdens de week van de Valpreventie ligt de focus op de invloed die medicatie heeft op valrisico. Slaapmedicatie gaat gepaard met een verdubbeld risico op valpartijen. 
ontdek hier het volledig aanbod >>

Valpreventie binnen InnovAGE

VAL-net

Het project VAL-net is een samenwerking tussen de valkliniek van het UZ Leuven, het regionaal dienstencentrum van CM Leuven en Pyxima. Het doel van het project is om een platform te ontwikkelen dat ervoor zorgt dat de therapietrouw ten opzichte van adviezen, die verstrekt worden aan patiënten in de valkliniek, toeneemt. Hierbij wordt primair gefocust op de compliance van de oudere, maar tevens ook op de compliance van zijn zorgvertrekker(s). Een toegenomen therapietrouw moet het aantal valincidenten, en hieruit voortvloeiend ook de valgerelateerde letsels, bij ouderen merkelijk reduceren. Het project richt zich op thuiswonende ouderen met een valgeschiedenis (65-plussers) die op consultatie komen in de valkliniek.
lees meer >>
'Ingenieurs@WZC'

Het project ‘Ingenieurs@WZC’ wil ouderenzorg en technologisch onderzoek samenbrengen om tot innovaties te komen die de kwaliteit van zorg en leven verbeteren. Hoe kunnen zorgprofessionelen beter betrokken worden bij het bedenken van technologische innovaties? En hoe krijgen ingenieurs zicht op de echte noden, ervaringen en meningen van de doelgroep ouderen? Om te verkennen hoe deze kennisoverdracht tussen beiden gebeurt, zullen zij in de loop van het project samenwerken aan onder meer twee cases die handelen over vallen, namelijk valdetectie (hoe kan er betrouwbaar en op afstand gedetecteerd worden dat iemand is gevallen?) en valpredictie (kan er voorspeld worden of iemand een groot risico heeft om te vallen?)

lees meer >>

Oproep sociale kaart Vallen

Samen met het proeftuinproject VAL-net stelt SEL GOAL een sociale kaart 'Vallen' op voor arrondissement Leuven. Deze sociale kaart bevat gegevens van zorgverleners en zorgorganisaties die belangrijk zijn bij het ondersteunen van ouderen met een valproblematiek (gangrevalidatie, transfertraining, woningaanpassing, hulpmiddelenadvies …). De gegevens van deze sociale kaart zullen ter beschikking worden gesteld aan zorgverleners uit de eerste en tweede lijn in kader van doorverwijzing. De gegevens zullen ook verschijnen op de website van SEL GOAL en het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen. Bovendien is er de mogelijkheid om deze gegevens ook te laten opnemen in de bredere sociale kaart (meer info: Platform Welzijn en Gezondheid).

Richt je je als zorgverlener of zorgorganisatie tot deze doelgroep en ben je geïnteresseerd om gratis in deze sociale kaart Vallen opgenomen te worden, dan vragen wij je via deze link jouw (organisatie)gegevens te registeren. 

Contacteer de coördinator VAL-net, Evelyn Van Cleynenbreugel, of de communicatieverantwoordelijke van SEL GOAL voor meer informatie.

Praktijkrichtlijnen valpreventie voor zorg- en hulpverleners

Ter ondersteuning van zorg- en hulpverleners in de thuis- en residentiële setting bundelde het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) tips en richtlijnen in twee praktijkrichtlijnen voor Vlaanderen: enerzijds voor valpreventie bij thuiswonende ouderen, anderzijds voor valpreventie in woonzorgcentra.

Deze praktijkrichtlijnen zijn gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke evidentie en op de (klinische en wetenschappelijke) expertise van de partners van het EVV. Het is een leidraad, geen verplichting. Het kan je helpen om in de dagelijkse praktijk valincidenten te detecteren, te evalueren en te behandelen, om zo nieuwe valincidenten en de mogelijk ernstige gevolgen te voorkomen. 

lees meer >> 

Opleidingen en advies rond valpreventie

Ben je geïnteresseerd in een opleiding rond valpreventie? Dan kan je terecht bij de Referentiepersonen Valpreventie van het EVV. Deze referentiepersonen zijn vanuit hun job als huisarts, kinesitherapeut, ergotherapeut of verpleegkundige actief betrokken bij ouderen in de thuis- of residentiële zorg. Ze werden door het EVV opgeleid en kunnen vormingen verzorgen rond valpreventie bij ouderen, gericht naar verschillende zorg- en hulpverleners werkzaam in de thuissetting of de woonzorgcentra. Daarnaast zijn zij binnen de eigen zorgregio ook consultant op het gebied van valproblematiek. Hulpverleners en organisaties kunnen bij hen terecht voor inhoudelijke vragen met betrekking tot val- en fractuurpreventie. De referentiepersoon Valpreventie voor zorgregio Leuven is huisarts Olivia Vandeput
lees meer >> 


Of ben je in de thuiszorg actief als thuisverzorgende, zorgkundige of poetshulp? Dan ben je zeer goed geplaatst om vallen bij ouderen te helpen voorkomen. Je brengt immers heel wat tijd met hen door en staat heel dicht bij de leefwereld van ouderen. Door betrokken te zijn bij valpreventie, kan je ondersteuning bieden aan huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten. De opleiding van Rode Kruis-Vlaanderen spitst zich toe op de risico's bij de cliënt en zijn omgeving en wat je samen met de oudere kan doen om vallen te voorkomen. 
Deze vorming kan aangevraagd worden via het Rode Kruis >>

SEL GOAL vzw is een organisatie van zorg- en hulpverleners, verenigingen van mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties, actief in de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Door de samenwerking tussen onze partners te verbeteren, verbeteren wij ook de zorg rond de individuele patiënt. 

Je bent ingeschreven op de nieuwsbrief van SEL GOAL. 
Wens je geen nieuwsbrief meer te ontvangen? Schrijf je hier uit. 
Pas jouw profiel aan.  Stuur deze nieuwsbrief door.

Copyright © SEL GOAL vzw    Alle rechten voorbehouden

SEL GOAL vzw
Maria Theresiastraat 63a
3000 Leuven
www.selgoal.be

T 016 31 04 08
E info@selgoal.be


Email Marketing Powered by Mailchimp