Copy

Europese dag van de beroerte 2015


Op 12 mei 2015 is het Europese dag van de beroerte. Dit jaar valt dat toevallig samen met de dag van de verpleging. De 7 Rotterdamse ziekenhuizen organiseren op deze dag tal van activiteiten samen met hun ketenpartners: de vervolginstellingen voor revalidatie.

De Rotterdam Stroke Service

Samen met STIMS media heeft de RSS een film gemaakt voor de dag van de beroerte. Deze film is uitgezonden op 18 april in het programma “body, mind & care” van RTL 4. “Voorkom en herken” was het thema van de film en de dag van de beroerte. In de hoofdrol dr. Ritu Saxena (neuroloog Maasstadziekenhuis) en Yvette van Waardenburg (verpleegkundig manager afdeling neurologie St Franciscus Gasthuis). De film zal getoond worden in de RSS locaties tijdens de activiteiten van de dag van de beroerte. Daarnaast deelt de RSS evenals vorig jaar weer appels uit in bij de RSS aangesloten organisaties. 

Het Maasstad ziekenhuis

De stroke care verpleegkundigen van het Maasstad ziekenhuis meten cholesterol, glucose en bloeddruk. De fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en neurloog geven voorlichting en advisering. De aanwezige ketenpartners zijn Careyn de 4 ambachten, Laurens Antonius IJselmonde en thuiszorg Laurens.

Het IJselland ziekenhuis

Het IJselland ziekenhuis organiseert een (informatie)markt. Daar vinden verschillende activiteiten plaats:
  • Een lezing door Dr. Wijnhoud over het ontstaan en de gevolgen van een beroerte
  • Een screening van de risicofactoren: Prikken van cholesterol, bloedsuiker, Meten van de bloeddruk en de BMI
  • Voorlichting over de risicofactoren door een stroke verpleegkundige + foldertafel
  • Informatiestand over beroerte en gevolgen van een beroerte
  • Patiëntenvereniging
  • Ketenpartners: RRR, Laurens nazorgverpleegkundigen, afasiecentrum, Rijndam
  • Prijsvraag
  • Stand van de diëtetiek over vet in voeding (met visuele hulpmiddelen)

Het ErasmusMC

Door het samenvallen met de dag van de verpleging, organiseert het EMC dit jaar de dag van de beroerte op maandag 11 mei van 14:00 tot 17:00 uur.

Er zijn verschillende informatietafels ingericht. De middag start met de ontvangst in het Stroke center Erasmus MC waarbij stroke verpleegkundigen en prof. Koudstaal uitleg geven over wat een CVA is. Verder is er voorlichting over voeding en leefstijl door de poli diëtetiek en ketenpartner Laurens is aanwezig om informatie te geven over vervolg zorg, behandeling, begeleiding. Een interactief moment  ‘Ervaar een beroerte’, wordt georganiseerd door leerlingen, werkzaam op de stroke unit EMC. Bij deze informatietafel worden bezoekers uitgenodigd om deel te nemen aan een interactieve activiteit om beperkingen bij een beroerte na te bootsen, zoals een hemianopsie en  hemiparese. Ook wordt uitleg gegeven over de gevolgen van een beroerte. In het “vragen uurtje” beantwoordt prof. Koudstaal de vragen van bezoekers. Prof. Dippel geeft van 14:00uur tot 14:30uur, 15:00uur tot 15:30uur en 16:00uur tot 16:30uur een presentatie over de MR Clean studie. In deze presentatie wordt een nieuwe behandelmethode van het EMC toegelicht.

Het St Franciscus Gasthuis

In het St Ranciscus Gasthuis meten stroke care verpleegkundigen van 10.00- 15.00 uur bij bezoekers het cholesterol, de glucose,  de bloeddruk, de BMI en het vet- en spier percentage. Verder voeren ze een testje uit om boezemfibrilleren op te sporen. Ook zullen ze Duplexen uitvoeren en vinden IMT metingen plaats. De stroke verpleegkundige lopen rond om aandacht aan de herkenning van een beroerte te geven en wat te doen bij een beroerte. Zij nemen vragenlijsten af.
Er wordt veel aandacht aan gezonde voeding gegeven, er zal een diëtiste en voedingscoach aanwezig zijn. Er kunnen belevingservaringen gedaan worden: de symptomen die bij een beroerte kunnen voorkomen, zoals uitvalsverschijnselen.
 
De aanwezige ketenpartners zijn: MIDDIN, de Nederlandse Hartstichting, Herzens, de Hersenstichting, de rook-stop poli en de apotheek. Verder wordt een demonstratie gegeven over beeldhorloges.

Het Vlietland ziekenhuis

In het Vlietland ziekenhuis staan er diverse informatietafels in de centrale hal. De informatietafels worden bemenst door medewerkers van het ziekenhuis en ketenpartners zoals de thuiszorg. Verder is er informatie over “stoppen met roken” en spelen  vrijwilligers en patiëntenvereniging een rol op deze dag.

Nieuwsbrief RSS

Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Ga dan naar de startpagina van http://www.rotterdamstrokeservice.nl

Kopij voor de nieuwsbrief?
Mocht u interessante berichten hebben of wilt u anderen informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de zorg voor CVA patiënten, dan kunt u deze doorgeven via info@rotterdamstrokeservice.nl.

Tekst:
dr. Bianca Buijck
Ketencoördinator RSS
Rotterdam Stroke Service
www.rotterdamstrokeservice.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp