Copy

Nieuwsbrief RSS - April 2014

 

Keten informatie systeem

De ziekenhuisoverdracht met gegevens van patiënten met een CVA in de regio Rijnmond vindt nu meestal op papier plaats. Daardoor kan deze informatie vaak pas beoordeeld worden nadat de patiënt is overgeplaatst naar een vervolginstelling. Door patiëntgegevens elektronisch over te dragen, is deze informatie eerder beschikbaar en is de kans op fouten in de overdracht geringer. 
Lees verder
 

Website

De website van de RSS heeft een opfrisbeurt gekregen. Daarmee gaan we naar een meer vernieuwende uitstraling. We hopen dat de website daarmee toegankelijker en aantrekkelijker wordt voor professionals, maar ook voor de inwoners uit de regio Rotterdam.
Lees verder
 

Huisstijl

De RSS is herkenbaar aan haar nieuwe huisstijl. Het vertrouwde logo en de kleuren blijven, maar voor elke gelegenheid maken we gebruik van een bijkomende kleur. Met het toevoegen van nieuwe kleuren verwachten we mooie contrasten zodat de boodschap die we willen overbrengen goed opvalt.
Lees verder
 

Centrum voor Reuma en revalidatie Rotterdam onder verscherpt toezicht van IGZ

Het Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) is onder verscherpt toezicht gesteld van het IGZ. Het IGZ vond bij haar inspectie op de locatie een aantal onvolkomenheden in hygiëne en medicatieveiligheid.
Lees verder
 

Symposium CVA kennisnetwerk

Op vrijdag 14 maart bezochten de lokale ketencoördinatoren en de RSS coördinator het symposium van het kennisnetwerk CVA, getiteld “Organisatie van de CVA zorg anno 2014: dit kan beter en goedkoper!”
Lees verder
 

Vergadering van het Algemeen Bestuur van de RSS

Op donderdag 17 april vond de jaarlijkse vergadering van het Algemeen Bestuur van de RSS plaats in De Zellingen, locatie Rijckehove. Elke deelnemende organisatie stuurde een afgevaardigde (neurologen, managers, bestuurders). In deze vergadering werden het jaarverslag 2013 en jaarplan voor 2014 besproken.
Lees verder
 

Europese dag van de beroerte 13 mei 2014

Op 13 mei 2014 is het weer de Europese dag van de beroerte. Binnen de keten van de RSS organiseren verschillende RSS partijen activiteiten. Meer daarover volgt in een speciale nieuwsbrief.
 

Nieuwsbrief RSS

Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Ga dan naar de startpagina van http://www.rotterdamstrokeservice.nl

Kopij voor de nieuwsbrief?
Mocht u interessante berichten hebben of wilt u anderen informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de zorg voor CVA patiënten, dan kunt u deze doorgeven via info@rotterdamstrokeservice.nl.

Tekst:
dr. Bianca Buijck
Ketencoördinator RSS
Rotterdam Stroke Service
www.rotterdamstrokeservice.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp