Copy

Nieuwsbrief RSS - Juli 2015

 

Financiering CVA Nazorg

Voorheen hadden thuiszorg organisaties te maken met de AWBZ. Binnen de AWBZ kon gebruik gemaakt worden van Advies Instructie Voorlichting, in de volksmond de AIV gelden. Hierover waren afspraken gemaakt met het zorgkantoor. Voor AIV gelden gaat het om geprotocolleerde zorg, met een ZZP als opname indicatie.
Per 1 januari 2015 is er een overheveling van AWBZ naar:
-Wet Langdurige Zorg (WLZ)
-De Zorgverzekeringswet: verpleging en persoonlijke verzorging (ZVW)
-Begeleiding Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO)
 
Nu geld voor de CVA zorg nog steeds de AIV in de WLZ en de ZVW, dus volgens protocol.
Verwachting voor 2016 is als volgt:
-De verpleegkundige stelt indicaties (bezoekt patiënt thuis om zorg te indiceren)
-AIV niet meer geoormerkt in budget, maar zorgverlening wordt verleend en gefinancierd op indicatie van de verpleegkundige.
 
Binnen de ZVW geldt dat er geen eigen bijdrage nodig is, en ook voor AIV is geen eigen bijdrage nodig.
In 2015 is er geen eigen bijdrage en geen eigen risico voor wijkverpleging.
Meer informatie over de CVA nazorg binnen de Rotterdam Stroke Service op te vragen via info@rotterdamstrokeserice.nl of op de website www.rotterdamstrokeservice.nl

 

Nieuwsbrief RSS

Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Ga dan naar de startpagina van http://www.rotterdamstrokeservice.nl

Kopij voor de nieuwsbrief?
Mocht u interessante berichten hebben of wilt u anderen informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de zorg voor CVA patiënten, dan kunt u deze doorgeven via info@rotterdamstrokeservice.nl.

Tekst:
dr. Bianca Buijck
Ketencoördinator RSS
Rotterdam Stroke Service
www.rotterdamstrokeservice.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp