Copy

Nieuwsbrief RSS - Juli 2014

Voor u ligt alweer de derde nieuwsbrief van dit jaar. Er gebeurt dan ook een hoop in de wereld van CVA zorg en dus de RSS. De zomer staat voor de deur en de meesten van jullie gaan genieten van een welverdiende vakantie. De zorg aan patiënten met een CVA gaat echter onverminderd door, ongeacht of het een lange hete zomer of een trieste natte zomer wordt. Vanaf mijn plek bij de RSS wens ik jullie in ieder geval een fijne vakantietijd!

Hartelijke groet,
Bianca Buijck Ketencoördinator RSS
 

RSS scholing verzorgenden en verpleegkundigen niveau 3-4

In januari 2015 start er weer een nieuwe groep met deelnemers van de RSS scholing. De scholing zal plaatsvinden op 7 dagen in de eerste helft van 2015. In de planning wordt rekening gehouden met de vakanties. Aanmelden kan nu al via bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl. U ontvangt dan een bevestigingsmail.
Lees verder
 

Geslaagden RSS scholing verzorgenden en verpleegkundigen niveau 3 en 4

Op 5 juni ontvingen 14 deelnemers aan de RSS scholing voor verzorgenden en verpleegkundigen niveau 3 en 4 hun certificaat. Zij legden met goed gevolg de cursus af. De RSS feliciteert:
Lees verder
 

Terugblik dag van de beroerte

Dit jaar besteedde de RSS voor het eerst actief aandacht aan de dag van de beroerte. Op iedere locatie van de RSS stonden kisten met appels. Op de appels zat een stickertje van de RSS en in de kist een bordje met de reden voor het aanbieden van de gezonde snack door de RSS en de locatie.
Lees verder
 

Presentaties van de RSS

RSS coördinator Bianca Buijck gaf ik de afgelopen maanden verschillende presentaties in binnen en buitenland: Spijkenisse, China, Zweden. Deze presentaties gingen over de organisatie van de Rotterdam Stroke Service.
Lees verder
 

Jaarvergadering Algemeen Bestuur

Op 16 april werd de jaarlijkse vergadering van het algemeen bestuur gehouden. Afgevaardigden van de 17 bij de RSS aangesloten organisaties bespraken de ontwikkelingen in de organisatie van de CVA zorg en de jaarstukken van de RSS.
Lees verder
 

Website

De nieuwe website va de RSS wordt voortdurend aangevuld met nieuwe informatie. We zijn benieuwd hoe u de nieuwe website ervaart!
Lees verder
 

Ketencoördinatorendag

Op 22 mei bezochten een aantal Rotterdamse lokale ketencoördinatoren de landelijke ketencoördinatorendag van kennisnetwerk CVA. Ze vonden het een boeiende bijeenkomst. Er werden o.a. presentaties gegeven over de benchmark (DICA), patiënttevredenheid en zorgpaden.
Lees verder
 

Hersenletselcongres 3 november 2014

Op maandag 3 november 2014 organiseren AXON leertrajecten en de Hersenstichting het hersenletselcongres bij congrescentrum Reehorst te Ede. De thema’s zijn: Levenslijn, Samenwerken en In beweging.
Lees verder
 

Nieuwsbrief RSS

Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Ga dan naar de startpagina van http://www.rotterdamstrokeservice.nl

Kopij voor de nieuwsbrief?
Hebt u interessante berichten of wilt u anderen informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de zorg voor CVA patiënten, dan kunt u dat doorgeven via info@rotterdamstrokeservice.nl.

Tekst:
dr. Bianca Buijck
Ketencoördinator RSS
Rotterdam Stroke Service
www.rotterdamstrokeservice.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp