Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief voor aanbieders 
Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
26 april 2022
 

In deze nieuwsbrief:

 • Aanmelden aanbiedersbijeenkomst 02 juni  

 • Uploaden presentie- en evaluatielijsten  

 • Werken met formats 

 • Aantonen expertise docenten/trainers 
 • Bericht vanuit de CPE: Formuleren van SMART doelen 

Beste aanbieders, 

Inmiddels zijn we een aantal weken onderweg met de nieuwe opzet Permanente Educatie en hebben wij én een aantal van jullie al eerste ervaringen op kunnen doen. Een nieuwe opzet is voor iedereen wennen en we zullen uiteraard over een aantal maanden evalueren en verbeterpunten doorvoeren. We willen graag nog een aantal dingen toelichten, zodat het proces zo optimaal mogelijk kan verlopen. 

Aanmelden aanbiedersbijeenkomst 02 juni 

Op 2 juni is een fysieke aanbiedersbijeenkomst gepland van 19-21 uur. We zijn nog bezig met het regelen van een locatie. Dit wordt waarschijnlijk in de omgeving van Utrecht of Ede. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag met jullie stilstaan bij de eerste ervaringen met de nieuwe opzet Permanente Educatie én daarnaast ook een aantal andere punten bespreken die we in het najaar van 2021 niet hebben kunnen bespreken, omdat de bijeenkomst toen online gehouden moest worden. We willen jullie graag vragen om je voor 9 mei aan te melden voor de bijeenkomst, zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten en ook tolken kunnen regelen. Je kunt dit doen door een mailtje te sturen naar: info@stichtingrtgs.nl. Vermeld daarbij het aantal personen en of je al dan niet gebruik wil maken van een tolk NGT-Nederlands of vice versa óf een tolk gesproken-geschreven Nederlands (schrijftolk). Voorafgaand aan de bijeenkomst versturen we nog informatie over de exacte locatie en de agenda van de bijeenkomst. 

Uploaden presentie- en evaluatielijsten 

We hebben in de afgelopen week een foutje in de website ontdekt. Hierdoor bestaat de kans dat als je in de periode van 01 maart tot 11 april presentie- en evaluatielijsten hebt geüpload, wij daar geen melding van gekregen hebben. Is dit het geval, mail ons dan even met het nascholingsnummer waar het betrekking op heeft. Dan kunnen we ze alsnog verwerken. 

Werken met formats 

In de nieuwe opzet is gekozen voor het werken met formats. Op die manier wordt door iedereen op dezelfde wijze informatie aangeleverd. Dit zorgt ervoor dat wij alle informatie overzichtelijk op een rij hebben én dit komt ten goede aan het beoordelingsproces. We willen jullie dan ook met klem verzoeken om die formats zo volledig mogelijk in te vullen. 

Voor het programma betekent dit dat er wellicht een dubbeling in het aanleveren van de informatie zit. Namelijk én het format invullen waarin alle leerdoelen, werkvormen etc… beschreven staan én de informatie die voor tolken inzichtelijk is.  
Op dit moment is ervoor gekozen om het format niet openbaar te zetten en inzichtelijk te maken voor de tolken, omdat we in de veronderstelling zijn dat daarmee teveel informatie over de opzet van de training openbaar wordt. Maar wellicht denken jullie hier anders over? 
Uiteraard zullen we hier bij de evaluatie kritisch naar dit proces kijken en zijn eventuele verbetersuggesties altijd welkom. 

Aantonen expertise docenten/trainers 

Ook voor het aantonen van de expertise van docenten en trainers maken we gebruik van formats. We merkten in het verleden dat het uploaden van een CV niet altijd de juiste informatie gaf óf dat er bezwaren waren bijvoorbeeld tegen het aanleveren van CV’s van ingehuurde trainers/docenten. Veel van de trainers/docenten zijn bekend in het werkveld, maar we beoordelen een aanvraag op basis van de aangeleverde informatie zodat iedereen dezelfde informatie beoordeeld. Dus ook hier het verzoek om de informatie via het format aan te leveren.    

Bericht vanuit de CPE: Formuleren van SMART doelen 

Onlangs zijn we gestart de nieuwe opzet PE! We hopen dat ook jij merkt dat het register en daarmee ook de CPE, een professionaliseringsslag aan het maken is. We doen dit stap voor stap en samen met jullie en de tolken in het register. Om jullie nascholingsactiviteit zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, zijn er al diverse wijzigingen gemaakt op de website. Zo zijn er formats gekomen en vragen we je om nascholingen alleen in te dienen met helder beschreven leerdoelen!  

Onlangs hebben we in de vergadering van de CPE gesproken over SMART-doelen. SMART is een bekende term. Zeker in de wereld van tolken en hopelijk ook in de wereld van nascholingsaanbieders. SMART leerdoelen helpen ook de tolk om snel en overzichtelijk te zien waaraan gewerkt wordt tijdens een scholing. We merken dat er niet altijd SMART geformuleerde leerdoelen worden beschreven bij een scholingsaanvraag. Voor het gemak sommen we enkele voordelen van SMART aan je op! 

 • SMART is concreet. 

 • SMART is overzichtelijk. 

 • SMART zorgt ervoor dat de CPE goed en snel kan beoordelen.  

 • SMART laat deelnemers gestructureerd nadenken over hun doelen. 

 • SMART zorgt ervoor dat je geen belangrijke onderdelen overslaat. 

SMART staat voor… 

De SMART-methode zorgt ervoor dat het leerdoel, de actie en het gewenste resultaat duidelijk en concreet zijn.  

SMART staat voor: 

 • Specifiek: Het is duidelijk wat de leerdoel(en) precies inhouden. Hier kun je de bekende W-vragen op loslaten. 

 • Meetbaar: Het gestelde doel is meetbaar. Je stelt geen doel dat onhaalbaar is, maar daadwerkelijk te realiseren valt. 

 • Aanvaardbaar/ Acceptabel: Is het doel door iedereen te accepteren? Is het een haalbaar doel? 

 • Realistisch: Is het doel haalbaar? Zit er genoeg uitdaging in? Zijn inspanning en resultaat met elkaar in evenwicht? 

 • Tijd: Geef een streefmoment aan in je doel! Wanneer is het doel bereikt? Het helpt om een begin- en eindmoment te noteren. 

Niet SMART: 

‘We gebruiken samen meer SMART-geformuleerde doelen’. 

Wel SMART: 

‘Per 1 mei 2022 gebruiken nascholingsaanbieders de SMART-methode’. 

We hopen dat bovenstaande jullie meer inzicht geeft in het belang van SMART leerdoelen en jullie helpt om deze te formuleren.  Mocht je er niet uitkomen, dan horen we dat graag. We komen er samen wel uit.     

----------

Met vriendelijke groet,

  
Markell Gremmen en Alie Larkworthy  

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp