Copy
View this email in your browser

BELANGRIJK:

Per 1 maart 2022 nieuwe opzet Permanente Educatie 

24 februari 2022

Beste tolken, 

In deze nieuwsbrief:

  • Belangrijk! Per 1 maart 2022 nieuwe opzet Permanente Educatie (PE) 
  • Reglement aangepast  
  • Veelgestelde vragen nieuwe opzet PE 
  • Werken met formats in de nieuwe opzet PE 
  • Gezocht! Tolk NGT voor specialisatiecommissie 
  • Incasso registratiegelden 

Belangrijk! Per 1 maart 2022 nieuwe opzet Permanente Educatie (PE) 

Zoals al een aantal keer eerder aangekondigd stappen we per 1 maart 2022 over naar een nieuwe opzet voor Permanente Educatie. Op 31 januari hebben we jullie al geïnformeerd middels een infographic

Reglement aangepast 

Met de overgang naar de nieuwe opzet was het ook nodig het reglement grondig aan te passen. Om het overzichtelijk te houden hebben we de informatie opgesplitst in drie documenten, namelijk 

  • Het reglement 

  • Criteria & Voorwaarden categorie 1 Scholingsactiviteiten 

  • Criteria & Voorwaarden categorie 2 Overige activiteiten 

Deze documenten zijn allemaal te vinden op de website. Ons advies is om alle documenten goed door te lezen, zodat je goed op de hoogte bent van de regelingen zoals die per 1 maart gelden. 

Veelgestelde vragen nieuwe opzet PE 

In het bericht van 31 januari hebben we jullie gevraagd eventuele vragen met betrekking tot de nieuwe opzet te mailen. Tot nu toe zijn er een aantal vragen binnen gekomen. Deze beantwoorden we in dit document. We kunnen ons voorstellen dat er de komende tijd nog vragen ontstaan over de nieuwe opzet. Stuur deze vooral naar info@stichtingrtgs.nl zodat we ook deze weer kunnen bundelen en met jullie kunnen delen.   

Werken met formats in de nieuwe opzet PE 

In de nieuwe opzet werken we veel met formats. Zo is voor iedereen duidelijk welke informatie we als RTGS nodig hebben en kunnen aanvraagprocedures soepel verlopen. Op verschillende plekken op de site zijn de formats direct te downloaden, bijvoorbeeld bij de verschillende ‘Overige activiteiten’, maar ook in het aanvraagformulier voor de aanbieders van scholingsactiviteiten. Daarnaast is er een pagina waarop alle formats ook te vinden zijn. De formats vind je hier.  

Gezocht! Tolk NGT voor specialisatiecommissie 

Op onze oproep voor een tolk NGT voor de specialisatiecommissie in onze nieuwsbrief is helaas nog geen reactie gekomen. Omdat het initiatief voor het specialisatiesysteem oorspronkelijk vanuit de beroepsgroep tolken NGT kwam, vinden we dat we niet eerder kunnen starten met de commissie voordat er een tolk NGT is gevonden. Dus hierbij nogmaals het dringende verzoek om je aan te melden als je interesse hebt in de specialisatiecommissie  en mee wil werken aan het ontwikkelen van het specialisatiesysteem. Meer informatie is hier te vinden.  

Incasso registratiegelden 

De registratiegelden voor 2022 worden alleen geïndexeerd op basis van de indexatiecijfers van het CBS. De registratiegelden voor 2022 zijn € 180.-.  

Dit bedrag zal automatisch worden geïncasseerd in de week van 7 maart 2022

De ervaring leert dat niet alle automatische incasso's goed verlopen, daarom het dringende verzoek om vooraf je bankgegevens te controleren en te zorgen voor voldoende saldo op je rekening. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan kun je het bedrag zelf overmaken vóór 20 maart 2022. Als na die datum het registratiegeld nog niet is betaald, zijn we genoodzaakt om €25,- aan administratiekosten in rekening te brengen vanwege de extra administratieve werkzaamheden die dit met zich meebrengt. 

Slot    

De volgende nieuwsbrief verschijnt in maart.

Met vriendelijke groet,

  
Markell Gremmen en Alie Larkworthy  

Copyright © 2022 Stichting RTGS, All rights reserved.