Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
7 december 2020

Beste tolken,

Ditmaal een bericht namens twee tolkstudenten Jill Rieff en Leonie Eggink: 
---
 

Hallo!


Voor het afstuderen aan de opleiding Tolk NGT onderzoeken wij, Jill Rieff en Leonie Eggink, in opdracht van het RGTS welke competenties en vaardigheden een tolk moet bezitten om kwalitatief werk te kunnen leveren bij het tolken in de gespecialiseerde GGZ.

Hiervoor hebben wij een enquête opgesteld en we zouden het zeer op prijs stellen als u deze wil invullen. Ook wanneer u geen ervaring heeft met het tolken in de gespecialiseerde GGZ  is uw mening waardevol en kunt u de enquête invullen.

De gegevens zullen anoniem verwerkt worden.

Het invullen van de vragenlijst zal zo’n 10 minuten in beslag nemen. U kunt de vragenlijst tot 25 december invullen.

Bij voorbaat dank!

Link:  https://forms.gle/BYpPWNAwvFbMcCg28

 

 

Met vriendelijke groet,

Jill Rieff en Leonie Eggink

---

Met vriendelijke groet,

Alie Larkworthy en Benny Elferink. 


 

Copyright © 2020 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp