Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
23 december 2021

Beste lezers, 

Het einde van 2021 is in zicht.
Een bewogen jaar waarin we nog altijd te maken hebben met de maatregelen rondom het coronavirus.
Ook voor RTGS een jaar waarin veel gebeurd is. Een wisseling van directeur-bestuurder en verschillende ontwikkelingen waar we het afgelopen jaar hard aan gewerkt hebben. En daarnaast staan er ook nog mooie activiteiten voor 2022 op de planning.  

Van 24 december t/m 03 januari zijn we afwezig en daarna gaan we weer fris van start in het nieuwe jaar!  

We wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen toe en alle goeds voor 2022 en verder!  

Groet, 

Alie en Markell  

Verder in deze nieuwsbrief:

  • Irma Sluis benoemd tot lid Raad van Toezicht 

  • Route naar RTGS 3.0 - Nieuwe opzet Permanente Educatie RTGS 

  • Gezocht: tolk NGT voor specialisatiecommissie! 

  • Eerste Dove tolk NGT geregistreerd  

  • Verkenning toetreding docenten NGT  

  • Jaarplan 

  • Inzet tolk bij de notaris 
     

Irma Sluis benoemd tot lid Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht is blij te kunnen melden dat Irma Sluis januari 2022 zal toetreden tot de Raad van Toezicht. Ze is een van de kandidaten die werd voorgedragen door de NBTG en na een selectieprocedure heeft de Raad van Toezicht unaniem voor haar gekozen.  

Ze volgt Willem Terpstra op die na twee zittingstermijnen niet meer herkiesbaar is. Ook Willem Terpstra was lid van de Raad op voordracht van de NBTG. In januari zal er nog een overdracht plaatsvinden tussen Willem en Irma. Het RTGS bedankt Willem voor zijn enorme betrokkenheid en inbreng in de afgelopen jaren en de constructieve samenwerking. In de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreider bij zijn vertrek stilstaan.  

Harry Bosma (voorzitter RvT): “De Raad van Toezicht is blij met Irma als opvolger van Willem. Wij kijken uit naar de samenwerking met Irma. Zij is een ervaren tolk, die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en ook vanuit kwaliteitsdenken het Register benadert. Daarbij heeft zij niet alleen oog voor zowel de belangen van tolkgebruikers als ook de tolken, zij weet deze ook te verbinden." 

Irma stelt zich voor:  

“Op voordracht van de NBTG ben ik benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het RTGS. Eerst even voorstellen. Sinds 2001 ben ik werkzaam als tolk Nederlandse Gebarentaal. Ik tolk tussen gesproken Nederlands, Engels en NGT. Ik heb ervaring in onder meer het tolken in internationale settings, congres tolken, TV tolken, academisch en hoger onderwijs. Daarnaast ben ik een ervaren tolk coördinator van (inter)nationale evenementen en geef ik presentaties en /of workshops over vakinhoudelijke onderwerpen in samenwerking met dove tolkgebruikers en andere experts in het veld. Ik vind het een eer om mijn kennis en ervaring te mogen inzetten voor de Raad van Toezicht van het RTGS. Het is belangrijk om te blijven onderzoeken naar wat kwaliteit van tolken is vanuit zowel het perspectief van tolken als van tolkgebruikers. Ik kijk uit naar onze samenwerking!” 

Route naar RTGS 3.0 – nieuwe opzet Permanente Educatie RTGS 

In de nieuwsbrief van oktober hebben we jullie laten weten dat we bezig zijn met een nieuwe opzet voor Permanente Educatie binnen het RTGS.
In de afgelopen maanden is daar met verschillende partijen heel hard aan gewerkt. 
Het streven was om de aanpassingen per 1 januari in te laten voeren, maar dat is niet haalbaar omdat er veel aanpassingen aan de website gedaan moeten worden om alles goed te organiseren.
We gaan de komende maanden hard aan het werk om alles te implementeren en zullen per 1 maart 2022 overstappen naar het nieuwe systeem. In januari ontvangen jullie meer en uitgebreidere informatie over de exacte opzet. 

Gezocht: tolk NGT voor specialisatiecommissie! 

Irma had zich aangemeld voor de specialisatiecommissie van het RTGS. Omdat zij nu benoemd is als lid van de Raad van Toezicht en haar toezichthoudende rol niet samen gaat met een uitvoerende taak, trekt zij zich terug uit de specialisatiecommissie. 
Dat betekent dat we op zoek zijn naar een tolk NGT die in de specialisatiecommissie wil en mee wil werken aan het ontwikkelen van het specialisatiesysteem. Lijkt het je leuk om bij te dragen aan de professionalisering van je beroep, meld je dan snel aan! Meer informatie is hier te vinden.
We hopen ook snel een schrijftolkgebruiker toe te kunnen voegen aan de specialisatiecommissie, zodat we in 2022 van start kunnen gaan.  

Eerste Dove tolk NGT geregistreerd  

Eindelijk is het dan zover! De eerste Dove tolk NGT is geregistreerd in het RTGS. Een bijzonder moment in de ontwikkeling van het beroep tolk Nederlandse Gebarentaal. Lees of bekijk hierover het nieuwsbericht op onze website!  

Verkenning toetreding docenten NGT  

Vanuit de beroepsvereniging voor leraren NGT (de Vereniging Leraren Levende Talen – sectie NGT (VLLT-NGT) is er de behoefte tot het verder professionaliseren van de beroepsgroep. Een van de mogelijkheden waaraan gedacht wordt is een register voor docenten NGT op te zetten waarbinnen zij werken aan hun eigen deskundigheidsbevordering via bij- en nascholing. De VLLT-NGT heeft contact opgenomen met het RTGS met de vraag of er een mogelijkheid is om een dergelijk register bij het RTGS onder te brengen.  

Beiden partijen hebben de bereidheid uitgesproken om dit te onderzoeken en op basis van dat onderzoek uiteindelijk te besluiten of dit een wenselijke en haalbare optie is. Tijdens het onderzoeken worden docenten NGT en stakeholders bevraagd naar hun wensen en behoeften én wordt er een kosten-baten analyse gemaakt. 

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van deze ontwikkelingen. 

Jaarplan 2022 

Het jaarplan van RTGS is afgerond en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Een uitgebreid en ambitieus plan dat te vinden is op de website.  

Inzet tolk bij de notaris 

Het RTGS wordt regelmatig door notarissen benaderd met vragen over de inzet van een tolk NGT/schrijftolk. Er bestaat dan onduidelijkheid of een tolk in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers moet staan of niet. Voor het inzetten van tolken NGT en schrijftolken bij de notaris is een inschrijving in het RTGS voldoende. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft hierover begin 2021 een artikel op hun website geplaatst: https://www.knb.nl/notariaat-magazine/2021-01/notaris-en-maatschappij-gebarentaal-op-kantoor  

Slot    

De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari.

Met vriendelijke groet,

  
Markell Gremmen en Alie Larkworthy  

Copyright © 2021 Stichting RTGS, All rights reserved.