Copy
View this email in your browser

Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
Belangrijk! Per 1 maart 2022 nieuwe opzet Permanente Educatie (PE) 

In deze nieuwsbrief:

 • Belangrijk! Per 1 maart 2022 nieuwe opzet Permanente Educatie (PE) 

 • Reglement aangepast  

 • Een aantal belangrijke punten op een rij 

 • Werkwijze evalueren 

Belangrijk! Per 1 maart 2022 nieuwe opzet Permanente Educatie (PE) 

Beste aanbieders, 

In deze nieuwsbrief informeren we jullie graag uitgebreid over de nieuwe opzet Permanente Educatie (PE) waar jullie in december 2022 al over geïnformeerd zijn (tijdens de aanbiedersbijeenkomst of via de gemailde documenten).  

In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan het verder voorbereiden van de wijzigingen. Belangrijke aspecten hierbij waren de aanpassingen aan het reglement en de website. 

Om de nieuwe opzet in één oogopslag inzichtelijk te maken, is er een infographic gemaakt. Deze kunnen jullie hier vinden. 

De reglementen (en bijbehorende documenten) hebben we vast op de site geplaatst, zodat jullie deze vast kunnen lezen. Op 1 maart vroeg in de ochtend wordt het nieuwe formulier voor het aanvragen van scholingsactiviteiten gepubliceerd en deze kan vanaf dan gebruikt worden.

Reglement aangepast 

Het reglement is grondig aangepast naar de nieuwe situatie. Om het overzichtelijk te houden hebben we de informatie opgesplitst in drie documenten, namelijk 

 • Het reglement 
 • Criteria & voorwaarden Categorie 1 Scholingsactiviteiten 
 • Criteria & voorwaarden Categorie 2 Overige activiteiten 

Deze documenten zijn allemaal te vinden op de website. Ons advies is om alle documenten goed door te lezen, zodat je goed op de hoogte bent van de regelingen zoals die per 1 maart gelden. 

Een aantal belangrijke punten op een rij 

Hieronder een aantal belangrijke punten nog even kort op een rij. 

 • Reeds goedgekeurde scholingen blijven goedgekeurd 
 • Alle uren van reeds goedgekeurde scholingen zullen worden overgeheveld naar categorie 1 ‘Scholingsactiviteiten’ 
 • De accreditatieperiode van drie jaar blijft ongewijzigd. 
 • Een nieuwe functie op de website is dat aanbieders straks een helder overzicht hebben van alle eigen scholingsactiviteiten. Het wordt mogelijk om tussentijds op te slaan en een scholingsactiviteit op een later moment in te dienen en in het overzicht is de status van de scholingsactiviteit te zien (bijvoorbeeld in behandeling of goedgekeurd)
 • In de nieuwe opzet werken we veel met formats. Zo is voor iedereen duidelijk welke informatie we als RTGS nodig hebben en kunnen aanvraagprocedures soepel verlopen. Op verschillende plekken in het aanvraagformulier scholingsactiviteiten zijn de formats direct te downloaden en vervolgens weer te uploaden nadat deze is ingevuld. Daarnaast is er een pagina waarop alle formats ook te vinden zijn.
 • Het indienen van presentielijsten én evaluatieformulieren gaat ook via het nascholingsformulier. In het document ‘Criteria en voorwaarden Categorie 1 Scholingsactiviteiten’ staat beschreven welke evaluatievragen (minimaal) dienen te worden aangeleverd.  Nadat een scholingsactiviteit heeft plaatsgevonden kun je als aanbieder de scholingsactiviteit openen en de benodigde documenten uploaden en opslaan. Zo hebben we alle informatie op één plek! 

Werkwijze evalueren 

Na een half jaar zullen we de huidige werkwijze evalueren en kijken waar deze nog voor verbetering vatbaar is. De aanbiedersbijeenkomst van 02 juni is alvast een mooi moment om ervaringen met elkaar uit te wisselen.  We kunnen ons voorstellen dat er in de komende tijd (voor het evaluatiemoment) nog vragen ontstaan over de nieuwe opzet. Stuur deze vooral naar info@stichtingrtgs.nl We zullen de vragen dan bundelen en met jullie delen.  

Met vriendelijke groet,

  
Markell Gremmen en Alie Larkworthy  

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp