Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief voor aanbieders en intervisoren
Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
10 juni 2022
 

Beste aanbieders en intervisoren,

Graag sturen we jullie een gecombineerde nieuwsbrief voor zowel aanbieders als intervisoren. In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Aanbiedersbijeenkomst geannuleerd 
  • Proces & checklist beoordelingen nascholingen  
  • Herhalingen scholingsactiviteiten aanmaken 
  • Supervisie/intervisie/coachingsformulier 
  • Evaluatie nieuwe opzet PE 

Aanbiedersbijeenkomst geannuleerd
De aanbiedersbijeenkomst die gepland stond voor 02 juni is niet doorgegaan. Door de weinige aanmeldingen is besloten om deze te annuleren en een aantal onderwerpen via deze nieuwsbrief met jullie te delen. Zijn hier vragen over dan horen we dat uiteraard graag! 

Proces & checklist beoordelingen nascholingen 
Nu we werken met de nieuwe opzet Permanente Educatie is ook gekeken naar de procesbeschrijving van het beoordelen van scholingsactiviteiten. Deze procesbeschrijving is op enkele punten aangepast. Daarnaast is er ook een checklist ontwikkeld die we gebruiken om nascholingen te beoordelen. Graag delen we ook deze checklist met jullie als aanbieders, zodat jullie inzicht krijgen in de elementen waarop een scholingsactiviteit wordt beoordeeld. 

Herhalingen scholingsactiviteiten aanmaken 
Tot op heden kon een aanbieder zelf geen herhaling van een activiteit aanmaken. Hiervoor moest je contact opnemen met de bureaumedewerker, zodat deze een herhaling in het systeem kon zetten. Daar is vanaf nu verandering in gekomen. Een aanbieder kan, binnen de accreditatietermijn van 3 jaar, zelf herhalingen van activiteiten aanmaken. Wat daarbij van belang is, is dat de aanbieder alleen de datum en de locatie van de activiteit aan kan passen. Een herhaling aanmaken kan door in het overzicht ‘Mijn aangeboden scholingsactiviteiten’ achter een goedgekeurde activiteit op het icoon te klikken en vervolgens de datum en locatie aan te passen. Vervolgens zullen wij de aanvraag goedkeuren en al dan niet publiceren (afhankelijk van of de herhaling in het verleden of de toekomst ligt). 

Indien er andere wijzigingen nodig zijn, dan moet dit via de bureaumedewerker verlopen. Zij zal dan beoordelen in hoeverre er sprake is van een inhoudelijk wijziging van de activiteiten, waardoor deze opnieuw moet worden beoordeeld. 
 

Supervisie/Intervisie/Coachingsformulier
Voor intervisoren was er altijd al een apart formulier voor het aanmelden van intervisie. Dit formulier is aangepast naar de nieuwe opzet PE. Daarnaast zullen we dit formulier ook gaan inzetten/gebruiken voor het aanmelden van supervisiebijeenkomsten én coachingstrajecten. Hiermee verlopen alle aanvragen zoveel mogelijk via het systeem en op dezelfde wijze. Via de pagina ‘nieuwe supervisie/intervisie/coaching aanmelden’ kom je bij het aanmeldformulier dat ingevuld kan worden. Als je een intervisie of supervisie hebt aangemeld en deze is goedgekeurd, dan kun je vervolgens op de pagina ‘mijn aangeboden supervisie/intervisie/coaching’ de aanvraag zien staan. Als je deze opent en naar beneden scrolt, kun je onderaan de aanvraag presentielijsten uploaden. Voor coachingsaanvragen geldt dat daar het formulier coaching kan worden geupload.  Bij een coachingstraject waar meerdere tolken aan deelnemen, kunnen dus per traject meerdere formulieren worden aangeleverd. Individuele trajecten dienen per tolk te worden aangemeld. Door het aanleveren/uploaden van het coachformulier via de site, hebben we alle informatie gebundeld op 1 plek.  

Voor supervisie/intervisie en coachaanvragen kunnen ook herhalingen aangemaakt worden, waarbij alle velden kunnen worden aangepast.   

Evaluatie nieuwe opzet PE 
In september/oktober zullen we de nieuwe opzet Permanente Educatie gaan evalueren. Via digitale vragenlijsten zullen we zowel aanbieders als tolken bevragen over hun ervaringen tot nu toe en eventuele verbetersuggesties ophalen. Hou de email/nieuwsbrieven dus goed in de gaten, zodat je niet de kans mist om ons van feedback te voorzien. 

 

----------

Met vriendelijke groet,

  
Markell Gremmen en Alie Larkworthy  

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp