Copy
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken


Directeur Bart van der Weijden veel te vroeg overleden
Op dinsdag 25 april overleed na een kort ziekbed onze directeur Bart van der Weijden. Bart was sinds 2014 behalve directeur van Tolknet ook directeur van RTGS. Wij beoogden met de samenwerking met Tolknet een betere borging van de continuïteit van het Register. Dat is zeker gelukt op medewerkersniveau, maar Bart zelf was helaas niet gelukkig in zijn rol voor RTGS. Wij kwamen onlangs samen overeen om een andere directeur te zoeken. Gedurende het selectieproces heeft Bart met onverminderde loyaliteit de lopende werkzaamheden voortgezet om die soepel over te kunnen dragen aan zijn opvolger. Het is jammer dat hij dit zelf niet meer heeft kunnen doen. Wij zijn Bart zeer erkentelijk voor zijn inzet voor RTGS.
Bart is slechts 64 jaar geworden. Hij laat een vrouw, twee kinderen en twee kleinkinderen na. Wij wensen hen alle kracht bij het dragen van hun verlies.


Nieuwe directeur: Benny Elferink
Met ingang van 1 mei heeft de Raad van Toezicht van RTGS de heer Benny Elferink benoemd tot nieuwe directeur. Benny Elferink is vroegdoof en allerminst een onbekende in de wereld van doven en slechthorenden. Hij heeft zich jaren actief ingezet als belangenbehartiger voor de doelgroep, o.a. ook voor de tolkvoorziening. Als gebruiker van NGT-tolken was hij tot nu ook lid van onze Raad van Toezicht. Niettemin is zijn benoeming het resultaat geweest van een open selectieprocedure met meerdere sterke kandidaten. Wij zijn blij dat wij Benny als directeur aan RTGS hebben kunnen verbinden.


Namens de Raad van Toezicht van de Stichting RTGS
Eelco Huisman, Voorzitter 
View this email in your browser
Copyright © 2017 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp