Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken 
16 april 2021


 

MARKELL GREMMEN NIEUWE DIRECTEUR-BESTUURDER RTGS 

 

De Raad van Toezicht van de stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken is verheugd te kunnen melden dat Markell Gremmen per 1 juni aanstaande start als directeur-bestuurder van het RTGS. 
 
“We denken met Markell een waardige opvolger gevonden te hebben voor Benny Elferink. Markell heeft een brede ervaring in het werkveld van onze organisatie. Als voormalig directeur-bestuurder van Tolknet, maar ook als beleidsadviseur en tolk NGT. Bovendien zien wij haar goed in staat de strategie zoals verwoord in RTGS 3.0 verder te ontwikkelen en daadwerkelijk uitvoering te geven met aandacht voor alle stakeholders, om te beginnen de tolkgebruikers en tolken”, zegt Harry Bosma, de voorzitter van de Raad van Toezicht. 

 
Markell volgt Benny Elferink op, die na vier jaar zijn functie neerlegt om te starten als directeur-bestuurder bij het Gebarencentrum. 
RTGS heeft zich in de loop van de jaren steeds meer ontwikkeld tot een Register, waar ook veel aandacht is voor kwaliteitsimpulsen en -bewaking en zet zich in voor ontwikkelingen binnen het werkveld van de beroepen tolk Nederlandse Gebarentaal en schrijftolk, zoals de positie van Dove tolken NGT in het RTGS en het definiëren van specialisaties. Middels intensief contact met alle betrokkenen, onder andere door het regelmatig organiseren van stakeholdersoverleggen. 
 
 

Markell: “Ik zie het als een taak van het Register om bij te dragen aan de kwaliteitsbewaking en -bevordering van de beroepsgroep, waarbij wensen en behoeften van de tolkgebruikers een essentiële rol spelen. Samenwerking met en tussen de vertegenwoordigers van tolkgebruikers, tolken en andere stakeholders is daarbij ontzettend belangrijk. In de afgelopen jaren heeft Benny hierin al een aantal stappen en ik kijk er naar uit om met de verschillende partijen verder te werken aan het verder professionaliseren van het Register”. 

 
We wensen als Raad van Toezicht Markell een goede start en hebben er alle vertrouwen in dat zij de ambities van het RTGS, in goede samenwerking met het werkveld, verder gaat vormgeven. 

 

Slot    

Volgende week verschijnt de reguliere nieuwsbrief.

Take care en blijf gezond   

  
Alie Larkworthy en Benny Elferink   

Copyright © 2021 Stichting RTGS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp