Copy
Vis dette nyhedsbrev i din browser
 
Nyhedsbrev sendt 11/01/2022 

DTC nyhedsbrev nr 163 - november 2022


Kære distriktschef.
 
I dag er det demokratiets festdag. Samtidigt med at du modtager denne nyhedsmail, bliver valget ringet ind på alle landets valgsteder. Det kan være svært at finde ud af, hvor man skal sætte sit kryds ved valget til folketinget i dag. Men uanset, om vi synes, det er svært, bør vi deltage aktivt. Deltage og tilkendegive at vi er glade for at bo i et samfund, hvor man spørger om vores mening, spørger om folkets mening.
 
På Landsmødet i september tog vi hul på processen med at drøfte KFUM-Spejdernes formål og arbejdsform. Det er en vigtig proces i at sikre vores organisation til stabilt og sikkert grundlag at udvikle sig på de næste mange år. Det er ikke sikkert, at der skal laves noget om. Men det er rigtigt vigtigt, at vi giver det et grundigt eftersyn og eventuelt justerer, hvis der er behov. Det bliver helt sikkert spændende, og vi vil sikkert også til tider føle, at det er svært.
 
Heldigvis er spejdere beredte. I KFUM-spejdernes formålsparagraf er hjælpen allerede skrevet ind. Formålsparagraffen slutter med ”at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse”. Vi øver os hele tiden på at have gode samtaler, hvor vi giver plads til forskellige meninger og holdninger, og ud af dette får vi mulighed for selv at tage standpunkt, som der står i spejderloven.
 
Distrikternes rolle er væsentlig i forbindelse med at udøve demokrati. At fremsætte forslag og argumentere for dem, drøfte forslag sammen med andre for til sidst at træffe en fælles beslutning er en vigtig demokratisk grundsten. Vi må ikke tage demokratiet for givet. Demokratiet holdes i live af vores engagement i det. Det er uanset, om det drejer sig om folkestyret, KFUM-spejderne, personaleforeningen, studenterforeningen, elevrådet eller, hvor man nu har en demokratisk stemme.
 
Vi er som distriktschefer rollemodeller for medlemmerne. De har valgt distriktsstaben på distriktsmødet. Distriktsstaben har derefter valgt en distriktschef, og distriktsrådet har godkendt konstitueringen i distriktsstaben Vi bør minde vores voksne medlemmer og bestyrelsesmedlemmer om, at når der kaldes til valg, er det vigtigt, at man modtager sin stemmeseddel og afleverer den i valgurnen. Hvor de sætter deres kryds eller, om de sætter et kryds i det hele taget, skal vi ikke blande os i. Men det er vigtigt, at vi siger tak for muligheden for at afgive en stemme. Den tak giver vi ved valgurnen.

 
Med spejderhilsen                   
Ib Rævdal, redaktør.

 

Nyhedsmailen indeholder denne gang:


 

 

Husk i november måned

  • Distriktet skal lade sig repræsentere til DTC-HB Topmødet
  • Det er tid at planlægge evt. julehilsen til grupperne

 Til kalenderen
 
18. november      DTC netværksmøde (fredag aften inden TOP møde - frivilligt)
19. november      Kursus i Medlemsservice – for distriktschefer
19. november      HB-DTC TOP møde
 
2023
23. januar            DTC netværksmøde, Øst
24. januar            DTC netværksmøde, Nord.
22. august           DTC netværksmøde, Nord.
6. september       DTC netværksmøde, Øst
 
 
Husk at der kommer ikke flere datoer i kalenderen end dem, der fremsendes til redaktøren.

 

Du er en del af løsningen af energikrisen

Af Tobias Simonsen og Dorthe Mølvig, forperson og næstforperson for KFUM-Spejderne
 

Kære distriktschef.
Vi klarede corona krisen, og vi har sat et solidt aftryk på at byde vores ukrainske venner velkommen til Danmark.
Nu står vi midt i en energikrise, som skaber usikkerhed omkring økonomien og den daglige drift for spejdergrupper, distrikter og spejdercentre over hele landet.
Hovedbestyrelsen afholdt mandag d. 24. oktober et online dialogmøde med henblik på at afdække lokale udfordringer samt skabe et rum for erfaringsudveksling spejderkammerater imellem. Vi samlede output fra mødet i en opsamling, som du kan læse om i korpsets nyhedsbrev.
 
Hvis dit distrikt eller grupper og spejdercentre fra dit distrikt oplever udfordringer som følge af energikrisen, så håber jeg, at I vil skrive til hovedbestyrelsen på hb@kfumspejderne.dk eller kontakte Tobias på 61262596 eller Dorthe på 61672711, så vi har konkrete eksempler på udfordringer, som vi kan sparre med eksempelvis DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd om.
Vi anbefaler derfor, at I ved lejlighed tager en status sammen med jeres grupper, om der er nogle lokale udfordringer, som skal deles med hovedbestyrelsen.
 
Med det sagt glæder vi og resten af hovedbestyrelsen sig til at se jer lørdag d. 19. november til DTC topmøde på Houens Odde. Dagsorden er udsendt til jer på mail, og tilmelding foregår her: https://medlemsservice.spejdernet.dk/event/id/4095/register  
 

 

Medlemsservice for distriktschefer - genudsendelse

Af Ib Rævdal, medlemsservice support
 

Vi vil gerne dele vores viden og erfaringer i brugen af Medlemsservice med distrikterne. Lørdag den 19. november kl. 9.00-11.30 vil Kristian Rostgaard og Ib Rævdal dele alle de tips og tricks, luskede fiduser og gode råd, som de har, med distriktscheferne. Vi har valgt lørdag formiddag før TOP mødet, da distriktet alligevel sender en repræsentant afsted. Benyt eventuelt muligheden for et uformelt DTC netværksmøde fredag aften, så du kan vågne frisk og udhvilet klar til at suge viden til dig.
Vi kalder det medlemsservice for distriktschefer – men andre kan godt være med. Vil man have det fulde udbytte af at deltage, bør man enten have funktionen distriktschef eller medlemsansvarlig i distriktet.
De emner, vi kommer omkring, er: Mail til enhedsledere, gruppeledere og kasserere i distriktets grupper, oprette arrangementer i distriktet, børneattester, medlemsbekræftelser og lidt om statistik.
Man behøver ikke at være ekspert for at være med. Det er dog en god ide at have været logget ind og ikke mindst at have sikret sig at kunne logge på https://mskursus.spejdernet.dk.
 
Vi glæder os til at se rigtigt mange af jer
Med spejderhilsen
Ib Rævdal – ir@medlemsservice.nu
 

 

 

Links

Distriktsportalen – www.kfumspejderne.dk/distriktsportal
Ildhu – www.kfumspejderne.dk/ildhu
Eventkalenderen – www.kfumspejderne.dk/kalender
Ugentlige spejdernyheder tilmeld dig her - https://kfumspejderne.dk/spejderliv/nyheder
Uddannelse www.kfumspejderne.dk/uddannelse
Medlemsservice - medlemsservice.spejdernet.dk
Hjælp til Medlemsservice – www.medlemsservice.nu
Korpsprojekter -  https://kfumspejderne.dk/projekter  
Samrådet – www.samraadet.dk
Foreningsredskaber - www.foreningsredskaber.dk
Spejderne i Danmark: www.spejderne.dk
Du modtager denne mail fordi du er tilmeldt modtagerlisten med følgende oplysninger:
<<Fornavn>> <<Efternavn>>, e-mail adresse: <<E-mail adresse>>,
<<Funktion>> <<Distrikt>>

Opdater dine informationer - Opsig dit abonnement på nyhedsbrev  
Redaktør:
Ib Rævdal
Tirsbækvej 1
9800 Hjørring
tlf. 9890 0562
e-mail
: DTCnyheder@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejderne i Danmark
Wagnersvej 33
2450 København SSammen rykker vi verden - med vilje

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.
Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for flere børn og unge.  
Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel. 


 
DTC nyhedsbrevet udkommer hver den 1. i hver måned
Der er normalt dreamline den 20. i hver måned
Artikler eller ideer sendes til redaktøren.

Artikler i DTC nyhedsbrevet må gerne kopieres og videregives.
Angiv kilde eller forfatter.

Opdater dine informationer    Tilføj abonnent   
Send nyhedsbrev til en ven  
Opsig dit abonnement på nyhedsbrev  

Giv DTC nyhedsmailen et like på Facebook Like Nyhedsmail for distriktschefer - 1. november 2022 on Facebook

 

 
Email Marketing Powered by Mailchimp