Copy
Vis dette nyhedsbrev i din browser
 
Nyhedsbrev sendt 04/01/2022 

DTC nyhedsbrev nr 156 - april 2022


Kære distriktschef.

Forrige weekend var vi en del distriktsstabe samlet til konference på Houens Odde. Jeg har savnet, at vi mødes til inspiration, idéudveksling og ikke mindst erfaringsudveksling. Tak til alle jer der deltog i konferencen og var med til at fylde mig med glæde og begejstring over vores fælles spejderarbejde.
 
Det var nærmest eventyrligt, at vi kunne fejre Lederbrevet og ikke mindst alle dem, der allerede har fået Lederbrev, og alle dem, der er på vej til at få Lederbrev. Efter at have hilst på hinanden med lidt ”bobler” gik rigtigt mange af os, hvis ikke alle, ud til bålet, hvor vi sad i rundkreds og sang fra Imellem Venner.
Forslag til sange kom løbende fra deltagerne, og det var ikke styret af en lejrbålsleder, som havde planlagt alt til mindste detalje. Når jeg sidder og skriver dette, så kan jeg næsten mærke nærheden og varmen fra spejderkammerater i kredsen. Jeg glæder mig allerede til næste gang, vi skal mødes.
 
Jeg håber, at vi næste gang fylder rammerne helt ud, og at der er endnu flere med til Distriktskonference. Spejderfællesskabet vokser, når vi mødes og lærer hinanden at kende. Mange opgaver virker lettere og sjovere, når man har fået inspiration fra andre. Det er eksempelvis lettere at forklare lederne i grupperne i distriktet, at det er sjovt, spændende og lærerigt at mødes, når man selv har oplevet fælleskabets energi.
 
God læselyst
 
Med spejderhilsen                   
Ib Rævdal, redaktør.

 

Nyhedsmailen indeholder denne gang:


 

 

Husk i april måned

  • Få den nyvalgte distriktsstab korrekt registreret i Medlemsservice
  • Er man afgående distriktschef skal man få den nye distriktschef tilmeldt dette nyhedsbrev. Se nederst hvordan
  • Hjælp med at grupperne får registreret deres bestyrelsesmedlemmer i Medlemsservice
 Til kalenderen
 
 
22. august                DTC netværksmøde, Midt. Viborg
24. august                DTC netværksmøde, Syd.
25. august                DTC netværksmøde, Nord.
16.-18. september   Landsmøde 2022.
 
2023
24. januar                 DTC netværksmøde, Nord.
22. august                DTC netværksmøde, Nord.
18. november           DTC netværksmøde (fredag aften inden TOP møde - frivilligt)
19. november           HB-DTC TOP møde
 
 
Husk at der kommer ikke flere datoer i kalenderen end dem, der fremsendes til redaktøren.

 

Nyt rafteregulativ vedr. Spejdernes Lejr

Af Ib Rævdal, redaktør
 

Det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at retningslinier kommer i sidste øjeblik. Det er også tilfældet med det rafteregulativ, der er udstedt i forbindelse med Spejdernes Lejr.
Der er nogle ganske søde og velmenende mennesker, som er bekymrede over spejdernes helbred og fysik i forbindelse med pionering på Spejdernes Lejr. De begrunder deres bekymring med at efter to år med meget mindre social kontakt og for rigtigt mange også meget mindre fysisk aktivitet, at så vil spejderne få løfteskader. Det har ført til, at der nu foreligger et regulativ, vi skal overholde. Det klarer vi i fællesskab og med højt humør.
Det er Rådet for Folkesundhed, der i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og Institut for bevægelse og livsglæde på Frederiksberg hospital, der har udarbejdet regulativet. Det baserer sig på Arbejdstilsynets vejledninger for skovhuggere og skovløbere. Man har med andre ord brugt de gode erfaringer og regnet sig frem til et regulativ, der også passer til spejdere på 10-18 år.
Helt kort skal regulativet forhindre, at børn og unge får løfteskader ved håndtering af rafter i forbindelse md pionering. Der er nogle enkle regler, man skal overholde.
Der er to forhold, der gør sig gældende. Den ene er spejderens højde og vægt – samt alder.
Den anden er raftens længde og vægt. Her skal man huske, at vægten hænger sammen med fugtigheden i rafterne.
Man arbejder med nogle alderstrin og noget, man kalder længdemasse.
Det betyder, at spejdere mellem 10 og 12 år må arbejde med rafter, der har en længdemasse på højest 4. Længdemasse er vægten pr meter rafte. Og eksempelvis må en 4 meter rafte højest veje 16 kg.
For spejdere mellem 12 og 14 år er grænsen en længdemasse på 6.7 kg.
14-16 årige spejdere må håndtere længdemasse på 7,9.
16-18 årige må arbejde med rafter med længdemasse op til 9,1.
 
Dette regulativ kan give enhver tropleder hovedbrud. Det kan til nød gå for dem, der har rafter med hjemmefra. De kan vælge passende rafter inden afrejse. Anderledes er det for dem, der har bestilt rafter på lejren. Her må man i gang med målebånd og lommeregner, når man ankommer til pladsen.
 
Der er hjælp at hente – og heldigvis for det.
For det første kan man ringe til en hotline på 70241207.
Det er også således, at man tager højde for at spejdere arbejder i patruljer. Det betyder, at man regner det ud som et hold. Sagt på en anden måde. Har man i en patrulje med 6 spejdere på 12 år og en patruljeleder på 16 – så må patruljen arbejde med rafter med Længdemasse 7,9. Det eneste, det kræver, er, at patruljen er registreret på forhånd. Desværre kan det ikke gøres sammen med Spejdernes Lejr, men det skal gøres i et selvstændigt system. Der er netop åbnet for registreringer i dag fredag den 1. april. Man kan registrere sig frem til 15. juni på dette link http://kortlink.dk/e334
 
I ønskes en god weekend – og en god sikker Spejdernes Lejr
 
 

Distriktskonference 2022

Af Andreas Blom Larsen, Planlægningsgruppen for distriktskonferencen, Styregruppen for Organisation og ledelse
 

Først skal lyde et stor tak til alle, der deltog i årets distriktskonference. Selvom den lå lige oven i distriktsvalg og ikke alle stabe var helt færdigkonstitueret, var det virkelig dejligt at hilse på jer alle sammen. Vi havde fra styregruppens side udvalgt to fokuspunkter, som vi gerne ville snakke med jer distriktsstabe om:
 
Hvordan skaber vi en god on-boarding i distriktsstabene?
I dette modul blev der snakket og delt inspiration, råd og udfordringer på kryds og tværs af distrikter. Et generelt ønske, som jeg hørte flere steder fra, var ønsket om en håndbog i distriktsarbejde, som kunne sikre, at alle information om, hvordan man driver distriktsarbejde, var til stede. Det og alle de andre gode ideer tager vi med i det videre arbejde for, hvordan vi kan skabe god onboarding af distriktsstabene. Hvis I nu er kommet i tanker om pointer, I ikke lige fik afleveret til Andreas på weekenden, kan I sagtens nå at sende en mail til andreasblomlarsen@kfumspejderne.dk, så skal vi nok tage det med videre.
 
Fremtidens distriktskonference
Søndag havde vi en super god debat om, hvordan I som distrikt ønskede distriktskonferencen i fremtiden. Dette gav en super god debat med snak om rammer, dato, temaer, form, tiden mellem konferencerne, planlægningen og meget andet. Sct. Georg og Valdemar distrikter tilbød sig desuden som arrangør af næste års konference, samtidig med at vi kunne arbejde fremadrettet med en løsning om, at der enten blev nedsat en ”konferencepatrulje” på tværs af hele landet, eller at Netværkene blev ansvarlig på skift for at finde nogle til at stå for konferencen. Der var desuden et stort ønske om, at datoen lå fast f.eks. 3. weekend i april hvert år. Dog rykket hvis det konflikter med påske. Dette vil vi helt sikker også arbejde videre med.
 
Alle jeres tanker, ideer og meninger bliver ikke overset, og vi tager det med i det videre arbejde for at skabe noget fælles, vi alle kan bruge.
 
Vi havde desuden et spændende oplæg om PL/PA, som hele weekenden og især på DTU-mødet gav nogle gode snakke.
 
Lørdag aften fejrede vi lederbrevet, og 3 spejderledere fik i aftenens anledning overrakt deres lederbrev fra formanden for Hovedbestyrelsen, Stine Kirk Jensen.. Der kom en stor opfordring til os alle om både at få gang i udbredelsen af lederbrevet, og at vi skal finde noget at fejre i distrikterne og lave en tradition ud af det.
 
Lørdagen bød desuden på Topmøde, DTU-møde og aktivitet fra DTA’erne, alle 3 steder har der været rigtig gode snakke og stor opbakning. Det var rigtig dejligt at opleve.
 
Vi vil i planlægningsgruppen endnu engang bare sige tak for en fantastisk weekend, og vi glæder os til at arbejde videre med jer alle om onboarding, distriktskonference, distrikterne generelt og alt muligt andet.
 
Tak for jeres deltagelse og engagement på konferencen.
 
Mange hilsner planlægningsgruppen
Andreas Blom Larsen - andreasblomlarsen@kfumspejderne.dk
 
PS. Du kan finde en mappe med materialer fra Distriktskonferencen 2022 på Distriktsportalen

 

Bøvler du også med banken?

Af Tobias Simonsen, Næstformand for KFUM-Spejderne
 

På det online infomøde til distriktschefer efter hovedbestyrelsens marts-møde, gav flere distriktschefer udtryk for udfordringer med banker som følge af hvidvaskningsreglerne. Et stort arbejde pågår i hele cilvilsamfundet og på Christiansborg for, at få reglerne ændret, for hvidvaskningsreglerne har sat urimeligt høje krav til dokumentation til foreninger i forbindelse med bankforretninger. Hvis distriktsstaben eller nogle af jeres grupper oplever problemer med jeres banker som følge af hvidvaskningsreglerne, altså forhøjede gebyrer og dokumentationskrav,. Her: https://duf.dk/nyhed/kampen-for-at-lette-foreningernes-bankbyrder-fortsaetter,  kan I læse mere om, hvordan I gør DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd opmærksom på problemstillingerne I oplever. I er desuden velkommen til at kontakte hovedbestyrelsen eller korpskontoret, hvis der er noget I tænker. vi skal vide i den sammenhæng.
 
Med spejderhilsen
Tobias Simonsen - tobias@kfumspejderne.dk

 

Vi har brug for vand under kølen – et tilbud til grupper

Af Hans Ole Kofoed, Sø-gruppen hos KFUM-spejderne

Vi har erfaret, at mange grupper ikke har kendskab til Det mobile Søcenter, som er et projekt under SAE.
Dette vil vi gøre noget ved – og I skal hjælpe os.
Vi stiller derfor meget gerne op til et distriktsmøde, hvor I har samlet lederne i distriktet. Her vil vi meget gerne komme med et oplæg på 15-20 min.
Som en teaser er der i ledermagasinet ”Ildhu” nr. 01 2022 en artikel om Nydam distrikts succes med sejlads.
Samtidig vil vi også gøre opmærksom på afsnittet ”På Vandet” i det nye spejderliv, som kan give inspiration.
Vi har aktuelt 2 sæt joller til udlån efter Spejdernes Lejr 2022.
Læs mere om os på https://soespejd.kfumspejderne.dk
 
Med spejderhilsen
Hans Ole Kofoed - hansolekofoed@kfumspejderne.dk, tlf. 40 40 61 69
 
PS. Du kan hente en PDF om det Mobile Sø-center på Distriktsportalen
 
 

Lidt om det vi plejer

Af Ib Rævdal, redaktør
 

På distriktskonferencen hørte jeg nedenstående tanker om det, vi plejer.
Jeg synes, det er ret godt – og ikke mindst ret godt at fundere lidt over, så man passer og plejer de gode vaner og rutiner og måske identificerer ting, man skal gøre mindre af.
 
Vi plejer…
For vi er gode til det, vi plejer, og vi kender plejer godt. Vores plejer er godt, for det plejer jo at virke.
Kan du huske, hvornår vi startede med at pleje? Har det betydning?
Det stiller vi sjældent spørgsmål til for det plejer jo at gå.
Vores plejer er vores og er ikke det samme som jeres plejer. Jeres plejer er faktisk ikke så godt som vores.
Vores mange grupper har mange plejer. De er ikke alle ens, men det er det, de plejer at gøre det. Der er gode plejer og dårlige plejer. De gode har historie og de passer i samtiden, og de dårlig er dem, vi bare skal have.
Plejer er ikke tradition. For tradition er et skriv for sig.
Der er plejer der virker, og plejer der går. Vores plejer er gammelt, og ingen husker fra hvornår?
Hvordan var det plejer kom, stiller vi ikke spørgsmål til, for plejer er GUD! For at citere en Carl Mar.
Trods regler og love og landsmøde-beslutninger står plejer stærkt og fylder tit mere end det, der er bestemt og nedskrevet. 
Når nu nye ledere stiller spørgsmål om plejer, tysser vi og siger blot: Det plejer vi jo.
 
Sagt – og senere nedskrevet af
Lasse Mørch (Hjorte Distrikt) - lassemorch@me.com


 

Drømmen hos Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse begynder at tage form

Af Mette Lundegaard, Forkyndelsesleder
 

I efteråret fortalte vi fra Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse, både her i nyhedsbrevet og på TOP-møde, at vi havde en drøm om at få nedsat en patrulje, der kunne være opsøgende overfor distrikterne ift. til at komme ud og snakke om kristendom og forkyndelse. Nu har vi bare lyst til at fortælle, at patruljen så småt begynder at tage form, blandt ud fra de input vi fik fra jer. Vi er begyndt at finde folk og der er lavet et udkast til arbejdsgrundlag. Planen er, at få fyldt patruljen op hen over sommeren, hvorefter de efter en planlægningsperiode forhåbentlig kan begynde at besøge de første distrikter sidst på året eller i starten af 2023.
Har du som distriktschef et bud på, hvem der kunne være god at have med i en sådan patrulje, hører vi meget gerne fra dig på skf@kfumspejderne.dk
 
Med spejderhilsen
Mette Lundegaard - mette@spejdernet.dk


 

Paletten skal revideres - kender du dem som skal være med?

Af Sofie Lindgaard Nielsen, Styregruppen for Arbejdsprogram og Events
 

Paletten har nu levet ude i grupperne i 5 år. Derfor er det nu tid til at kigge på mærkerne og finde ud af om de rammer målgruppen og gør det muligt for spejderlederne at lave attraktive og udviklende aktiviteter for enhedens spejdere. 
 
Kunne du, eller nogen du kender i dit netværk, have lyst til at give dine erfaringer med Paletten videre, så er det nu I skal slå til!
Paletten skal revideres og i den anledning søger Styregruppen for Arbejdsprogram og Events (SAE) efter ledere ude fra grupperne, som gerne vil være med i den proces. Det er en unik mulighed for at være med til at diskutere og udvikle vores fælles arbejdsprogram.
Vi skal bruge ledere fra alle enheder - familiespejder, bæver, ulv, junior, trop, senior og rover. 
Erfaring med brug af paletten materialet er nødvendigt for at kunne være med, men ellers kan alle ledere med interesse i at udvikle paletten mærker og sikre at vores spejdere har et passende mærketilbud være med i projektgrupperne. 
 
Arbejdet kommer til at foregå i 7 grupper, hvor man i hver gruppe vil arbejde med en specifik enhed. Arbejdet opstartes i maj ‘22 og afsluttes forventeligt i november ‘22. Vi har en formodning om, at arbejdsgruppen afholder mellem 2 og 4 møder i løbet af den tidsperiode for at komme i mål med arbejdet, med opstart på korpsweekenden i maj.
 
Vores ønske til jer distriktschefer er, at I vil sige det videre til gruppelederne i distriktet, og prikke de gode ledere, som du tænker kunne have lyst til at være med i dette projekt, på skulderen.
 
Hvis du kender til aktive klaner med rovere, må du også meget gerne prikke dem på skulderen, da palettens mærker til rovere selvfølgelig også skal igennem review processen.  
 
For at komme med i en af arbejdsgrupperne skal man sende en mail til sae@kfumspejderne.dk med navn, kontaktoplysninger og hvilken enhed, man gerne vil kigge nærmere på, senest onsdag d. 4. maj.
 
Vi håber at kunne fange en bred skare af spejderledere, så vi får flest mulige input med i processen - hvilket er derfor, at vi beder om jeres hjælp! 

Hvis I har spørgsmål eller andet på hjertet, er I selvfølgelig også velkomne til at sende SAE en mail på ovenstående mail. 
 
Med spejderhilsen
Sofie L. Nielsen - s.lind.nielsen@gmail.com

  

Links

Distriktsportalen – www.kfumspejderne.dk/distriktsportal
Ildhu – www.kfumspejderne.dk/ildhu
Eventkalenderen – www.kfumspejderne.dk/kalender
Ugentlige spejdernyheder tilmeld dig her - https://kfumspejderne.dk/spejderliv/nyheder
Uddannelse www.kfumspejderne.dk/uddannelse
Medlemsservice - medlemsservice.spejdernet.dk
Hjælp til Medlemsservice – www.medlemsservice.nu
Korpsprojekter -  https://kfumspejderne.dk/projekter  
Samrådet – www.samraadet.dk
Foreningsredskaber - www.foreningsredskaber.dk
Spejderne i Danmark: www.spejderne.dk
Du modtager denne mail fordi du er tilmeldt modtagerlisten med følgende oplysninger:
<<Fornavn>> <<Efternavn>>, e-mail adresse: <<E-mail adresse>>,
<<Funktion>> <<Distrikt>>

Opdater dine informationer - Opsig dit abonnement på nyhedsbrev  
Redaktør:
Ib Rævdal
Tirsbækvej 1
9800 Hjørring
tlf. 9890 0562
e-mail
: DTCnyheder@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejderne i Danmark
Wagnersvej 33
2450 København SSammen rykker vi verden - med vilje

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.
Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for flere børn og unge.  
Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel. 


 
DTC nyhedsbrevet udkommer hver den 1. i hver måned
Der er normalt dreamline den 20. i hver måned
Artikler eller ideer sendes til redaktøren.

Artikler i DTC nyhedsbrevet må gerne kopieres og videregives.
Angiv kilde eller forfatter.

Opdater dine informationer    Tilføj abonnent   
Send nyhedsbrev til en ven  
Opsig dit abonnement på nyhedsbrev  

Giv DTC nyhedsmailen et like på Facebook Like Nyhedsmail for distriktschefer 1. april 2022 on Facebook

 

 
Email Marketing Powered by Mailchimp