Copy
Vis dette nyhedsbrev i din browser
 
Nyhedsbrev sendt 05/01/2022 

DTC nyhedsbrev nr 157 - maj 2022


Kære distriktschef.

Har du siddet på et tidspunkt og manglet en til at løse en opgave?
Det tror jeg, at mange kan nikke genkendende til. Jeg er stadig lidt høj over, at vi lige har løst sådan en opgave i vores distrikt.
I efteråret 2021 meddelte vores kasserer, at nu synes han, at det var tid at få nye kræfter til. Efter 6 år synes han, at nu havde han prøvet det. Vi gjorde, hvad man så ofte gør, nemlig at dele opgaven med vores 14 spejdergrupper. I distriktsstaben kender vi mange, men sammen med grupperne kender vi endnu flere. Der er også et hensyn til, at staben ikke bare supplerer sig selv. Det er sundt for demokratiet, at der bliver en snak omkring, hvem der mon kan være den nye kasserer. Det bør alt andet lige give ejerskab.
Efter 4 måneder, hvor det blev nævnt ved hver given lejlighed, at vi ikke havde fundet en kasserer, så oprandt dagen for distriktsmødet. Der var ingen kandidater til kasserer. Det er naturligvis ikke en stor ulykke, for kassereren skal ikke vælges på distriktsmødet, men det gør bare tingene meget lettere, at der står i referatet, at kassereren er valgt. Det kan banken nemlig forstå, når den nye kasserer skal have adgang til banken. Det lykkedes at overtale den siddende kasserer til at passe kassen til, vi fandt en ny kasserer. Vi måtte love, at der blev fundet en løsning inden sommerferien. Grupperne og de 40 deltagere i distriktsmødet blev sendt hjem og lede igen.
På vores første distriktsstabsmøde var vi enige om, at vi i distriktsstaben nok skulle smøge ærmerne op og tage ekstra godt fat på at finde en ny kasserer. Vi satte os derfor ned og lavede en brainstorm på mulige kandidater. Da vi havde en liste med 8 navne, prioriterede vi listen ud fra, hvordan vi vurderede at de ville passe ind i vores stab og bidrage med nogle kompetencer, som vi ikke selv besad. Inden vi gik ud og startede med at spørge, lavede vi en liste med gode argumenter for, at netop den person skal være med i staben. Det var en sjov og rigtig spændende opgave. Næsten som at skrive ønskeliste til, hvor som­mer­ferien skal gå hen. Da vi startede på at spørge ud fra vores liste, var vi virkelig opsatte på at få fundet en kasserer. Den første, vi kontaktede, havde lige brug for at tænke over det, og så var det jo også lige påske. Tiden gik, og jeg var lige ved at beslutte, at vi hellere måtte videre på listen. Men så var det at vi fik den glædelige nyhed, at vedkommende havde tænkt over tingene og gerne ville være med i distriktsstaben som kasserer.
 
Det virker måske som ananas i egen juice, og du tænker, hvad katten kommer det os andre ved.
Her skylder jeg måske at indskyde, at efterhånden som tiden gik, og der ikke kom nogle kandidater fra grupperne, så var optimismen til at overskue. Retfærdigvis skal det siges, at der kom et forslag fra en gruppe, men de ville ikke selv spørge, og de vidste måske inderst inde, at det var en person med en fyldt kalender. Jeg havde da også læst korpsets love igennem for at undersøge, hvad man så kan gøre. Tankerne var omkring at nedlægge distriktet. Man skal imidlertid ikke give op uden kamp, og derfor gjorde vi os grundige forberedelser, inden vi gik ud og spurgte fra vores liste.
 
Jeg har, siden ”vi fik bid”, funderet en del over om vi egentligt er gode nok til at spørge. Har vi forberedt os ordentligt, inden vi tager telefonen og spørger en frivillig?
Vi havde naturligvis primært forberedt os på at få et ”ja”, men vi havde også forberedt os på, at det kunne blive et nej, og det måtte ikke ende i skuffelse. Det, tror jeg, gav den rigtige energi og den rigtige tilgang, hvor det var tydeligt, at vi også havde noget at byde på til den, vi spurgte.
 
Jeg håber, at vi kommer til at bruge den grundige måde at finde frivillige på fremover. Det var en rigtig god oplevelse for os. Forhåbentligt kan det inspirere andre. Vi har alle sammen en vigtig opgave foran os. Der skal findes mindst 14 kandidater til Hovedbestyrelsen. Der skal vælges 11, og der bør være nogle suppleanter. Det skylder vi dem, der stiller sig til rådighed for at udgøre Hovedbestyrelsen.
 
God læselyst
 
Med spejderhilsen                   
Ib Rævdal, redaktør.

 

Nyhedsmailen indeholder denne gang:


 

 

Husk i maj måned

  • Distriktet bør tage aktiv del i at finde kandidater til Hovedbestyrelsen
  • Det er tid at sikre at distriktet og grupperne udnytter den demokratiske ret på Landsmødet 2022.
 
Til kalenderen
 
1. juni                        Online infomøde efter HB møde
22. august                 DTC netværksmøde, Midt. Viborg
24. august                 DTC netværksmøde, Syd.
25. august                 DTC netværksmøde, Nord.
16.-18. september     Landsmøde 2022.
19. november            HB-DTC TOP møde
 
2023
24. januar                  DTC netværksmøde, Nord.
22. august                 DTC netværksmøde, Nord.
18. november            DTC netværksmøde (fredag aften inden TOP møde - frivilligt)
 
 
Husk at der kommer ikke flere datoer i kalenderen end dem, der fremsendes til redaktøren.

 
 

Landsmødeforslag og hovedbestyrelsesvalg

Af Tobias Simonsen, Næstformand for KFUM-Spejderne i Danmark

Landsmoede.dk er nu oppe at køre - her kan du eksempelvis tilmelde dig (https://landsmoede.dk/praktisk/tilmeld-dig) og se programmet (https://landsmoede.dk/forside/program ), men du kan også se hvordan du stiller et landsmødeforslag (https://landsmoede.dk/praktisk/saadan-stiller-du-et-forslag ) eller, hvordan man stiller op til hovedbestyrelsen (https://landsmoede.dk/praktisk/saadan-stiller-du-op).
Hovedbestyrelsens lovudvalg giver gerne sparring på gruppen eller distriktets ideer til landsmødeforslag, og vi kommer også meget gerne forbi distriktet til et distriktsrådsmøde eller andet arrangement, hvor distriktet taler om landsmødet. Skriv til lovudvalget på lovudvalg@kfumspejderne.dk.
 
Med spejderhilsen
Tobias - tobias@kfumspejderne.dk

 

Endnu mere Distriktskonference.

Af Ib Rævdal, redaktør 
 

Siden 1. april er der kommet endnu flere dokumenter i mappen fra distriktskonferensen.
Du finder Distriktsportalen på www.kfumspejderne.dk/distriktsportal
Øverst på siden er der en menu. Vælger du Dokumenter, er du godt på vej i den rigtige retning.
 
 

Har dit distrikt en gruppe som ønsker at skifte distrikt?

Af Tobias Simonsen, Næstformand for KFUM-Spejderne i Danmark
 

Snart skal vi på spejdernes lejr. I den forbindelse kan jeg slå fast, at Spejdernes Lejr både i år og fremadrettet bliver inddelt i kommuner. I nogle distrikter skaber det ikke problemer, og i andre distrikter giver det både mindre og større hovedpiner. Hvis dit distrikt har en enkelt eller få grupper, som ønsker at skifte distrikt som følge af kommuneinddelingen på Spejdernes Lejr, og det dertilhørende lokale samarbejde, skal man være velkommen til at kontakte formandskabet med en anmodning om skift af distrikt på tobias@kfumspejderne.dk og stinekirkjensen@kfumspejderne.dk. Det gør man sammen med en motivation, samt samtykke fra gruppen, gruppens nuværende distrikt og gruppens kommende distrikt. 

 

Raftegalskab – Spejdernes Lejr

Af Ib Rævdal, redaktør 

Du har måske luret, at artiklen i forrige DTC nyhedsmail omkring et nyt rafteregulativ for Spejdernes Lejr var en spøg.
Jeg synes, det er en god tradition at lave en aprilspøg. Belært af tidligere så bliver historien her dementeret, og du kan ånde lettet op.

 

Links

Distriktsportalen – www.kfumspejderne.dk/distriktsportal
Ildhu – www.kfumspejderne.dk/ildhu
Eventkalenderen – www.kfumspejderne.dk/kalender
Ugentlige spejdernyheder tilmeld dig her - https://kfumspejderne.dk/spejderliv/nyheder
Uddannelse www.kfumspejderne.dk/uddannelse
Medlemsservice - medlemsservice.spejdernet.dk
Hjælp til Medlemsservice – www.medlemsservice.nu
Korpsprojekter -  https://kfumspejderne.dk/projekter  
Samrådet – www.samraadet.dk
Foreningsredskaber - www.foreningsredskaber.dk
Spejderne i Danmark: www.spejderne.dk
Du modtager denne mail fordi du er tilmeldt modtagerlisten med følgende oplysninger:
<<Fornavn>> <<Efternavn>>, e-mail adresse: <<E-mail adresse>>,
<<Funktion>> <<Distrikt>>

Opdater dine informationer - Opsig dit abonnement på nyhedsbrev  
Redaktør:
Ib Rævdal
Tirsbækvej 1
9800 Hjørring
tlf. 9890 0562
e-mail
: DTCnyheder@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejderne i Danmark
Wagnersvej 33
2450 København SSammen rykker vi verden - med vilje

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.
Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for flere børn og unge.  
Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel. 


 
DTC nyhedsbrevet udkommer hver den 1. i hver måned
Der er normalt dreamline den 20. i hver måned
Artikler eller ideer sendes til redaktøren.

Artikler i DTC nyhedsbrevet må gerne kopieres og videregives.
Angiv kilde eller forfatter.

Opdater dine informationer    Tilføj abonnent   
Send nyhedsbrev til en ven  
Opsig dit abonnement på nyhedsbrev  

Giv DTC nyhedsmailen et like på Facebook Like Nyhedsmail for distriktschefer 1. maj 2022 on Facebook

 

 
Email Marketing Powered by Mailchimp