Copy
Vis dette nyhedsbrev i din browser
 
Nyhedsbrev sendt 06/01/2022 

DTC nyhedsbrev nr 158 - juni 2022


Kære distriktschef.
 
Når der om sommeren ikke sker så meget, som der kan skrives om i aviserne, så kaldes det agurketid. Det stammer, så vidt jeg ved, fra, at så blev aviserne fyldt med artikler om størrelsen på agurker, og hvor godt de har groet i sommervarmen.
 
Postkassen til denne nyhedsmail har også lidt tørke over sig. Men man kan jo ikke snyde læserne for læsestof, når nu de har glædet sig til den 1. i måneden.
 
Jeg vil allerede nu forbedrede dig på en del ananas i egen juice. Hvis du har det lidt stramt med redaktørens egne tanker og udgydelser så stop efter de første artikler.
Til dig der godt kan bruge et par indspark til refleksion og måske et lejrbålssamtaleemne til sommerlejren, er der inspiration at hente
 
God læselyst

 
Med spejderhilsen                   
Ib Rævdal, redaktør.

 

Nyhedsmailen indeholder denne gang:


 

 

Husk i juni måned

Til kalenderen
 
22. august                  DTC netværksmøde, Midt. Viborg
24. august                  DTC netværksmøde, Syd.
25. august                  DTC netværksmøde, Nord.
16.-18. september     Landsmøde 2022.
19. november            HB-DTC TOP møde
 
2023
24. januar                  DTC netværksmøde, Nord.
22. august                 DTC netværksmøde, Nord.
18. november            DTC netværksmøde (fredag aften inden TOP møde - frivilligt)
 
 
Husk at der kommer ikke flere datoer i kalenderen end dem, der fremsendes til redaktøren.

 
 

Sommerhilsen fra hovedbestyrelsen

Af Tobias Simonsen, Næstformand for KFUM-Spejderne i Danmark
 

Kære Distriktschefer. Så er det snart sommer igen - godt kæmpet. I foråret har der eksempelvis været afholdt distriktsmøder, vi har sammen været på distriktskonference, og oveni det har vi alle gjort vores til at byde ukrainere velkommen i vores fællesskab.
I skal have stor tak for jeres indsats. Som distriktschefer har I en meget vigtig rolle i at binde organisationen sammen. Det er i distriktet, at man lokalt og regionalt kan løse lokale problemstillinger, og det er i distriktet, at KFUM-Spejderne i Danmarks strategi bliver levet regionalt og lokalt. Nu kan vi se frem mod en fed sommer - først med Spejdernes Lejr og herefter Landsmøde. Hvor bliver det dejligt at se jer begge steder. Stine og jeg vil på vegne af hovedbestyrelsen ønske jer en rigtig god sommer og bring endelig denne hilsen videre til resten af distriktsstaben.
Vi ses på Spejdernes Lejr og til Landsmøde - og husk at vi ligesom efter de andre hovedbestyrelsesmøder i foråret, holder et kort online orienteringsmøde onsdag d. 1. juni kl. 19-20 – og det er allerede i aften!
Mødelinket har vi sendt ud som en kalenderinvitation. Har du ikke fået kalenderinvitationen, skal du endelig skrive til mig på tobias@kfumspejderne.dk.
 
Med spejderhilsen
Tobias Simonsen

 

Stil et forslag til landsmødet

Af Tobias Simonsen, Næstformand for KFUM-Spejderne i Danmark
 

16.-18. september mødes vi til landsmøde på Houens Odde. Husk at deadline for at stille lovændringsforslag er fredag d. 22. juli, altså 8 uger før landsmødets afholdelse. Som distrikt har I en vigtig opgave i at starte den demokratiske samtale frem mod landsmødet. Jeg vil derfor opfordre jer til at holde distriktsrådsmøder eller særlige arrangementer i distriktet, hvor I enten kan tale om forslag, som I ønsker at stille, eller tale om de forslag, som hovedbestyrelsen samt eventuelt andre grupper og distrikter stiller. Her er en guide til, hvordan man stiller et forslag: https://landsmoede.dk/forslag/saadan-stiller-du-et-forslag.
Ønsker dit distrikt besøg af et hovedbestyrelsesmedlem, som kan introducere jer til landsmødet og tale om de forslag, som hovedbestyrelsen og eventuelt distrikter og grupper stiller, skal I være meget velkommen til at skrive til lovudvalg@kfumspejderne.dk. Deadline for at stille resolutionsforslag og for at stille op til hovedbestyrelsen er kl. 8.30 om søndagen på landsmødet - se mere på www.landsmoede.dk.  
 
Med spejderhilsen
Tobias Simonsen - tobias@kfumspejderne.dk

 

KFUM-Spejdernes formål - en fælles rejse

Af Peter Lentz, Udviklingskonsulent
 

I 1971 fornyede KFUM-Spejderne sidst formål og arbejdsform. På KFUM-Spejdernes landsmøde i 2022 starter vi en fælles rejse, hvor vi sammen skal se på, hvordan formål og arbejdsform fremadrettet skal være beskrevet i vores vedtægter. Det sker gennem lokale drøftelser i grupper og distrikter, der skaber grundlag for gode input til workshops og debatter på Landstræf 2023 og frem mod landsmødet i 2024.
 
Hovedbestyrelsen lægger op til en proces, hvor vi har tid til at involvere alle og samtidig i fællesskab sætter fokus på hvad der er godt spejderarbejde.
 
Før Landsmødet 2022
Kommunikation med distrikter og grupper om den proces vi ser frem mod - samt en opfordring til distrikterne om at understøtte gruppernes kendskab til, at vi på Landsmødet i 2022 sætter fokus på formålet med spejderarbejdet, og at grupper og distrikter efterfølgende involveres i den følgende proces.
 
Landsmøde 2022
Drøftelser af hvad formålet med spejderarbejdet er og input til hvilke elementer, der er vigtige at have fokus på, når man beskriver KFUM-Spejdernes formål.
 
Hvad er godt spejderarbejde?
Fra oktober 2023 opfordres spejdergrupper over hele landet til at undersøge hvad godt spejderarbejde er for dem - og derefter dele deres input med hovedbestyrelsens arbejdsgruppe. Der vil blive udsendt et materiale der understøtter processen i grupperne.
 
Distrikterne samler grupperne
I løbet af første halvår af 2023 opfordres distrikterne til at samle grupper og sætte fokus på hvilke fælles perspektiver der er på, hvad godt spejderarbejde er. Hovedbestyrelsen ønsker at understøtte disse møder så vidt muligt, og bidrage til at indsamle perspektiver, beskrivende ord og trends fra grupper og distrikter.
 
Landstræf 2023
Input fra grupper og distrikter danner udgangspunkt for udarbejdelsen af forslag, der bliver testet på Landstræf.
 
Landsmøde 2024
Demokratisk behandling af potentielt opdateret formålstekst - og beslutning.
 
Hvis du har spørgsmål til processen, skal du være velkommen til at tage kontakt til hovedbestyrelsens arbejdsgruppe, der består af Tobias Simonsen, Steffen Tolstrup og Dorthe Mølvig.

Peter Lentz - pl@kfumspejderne.dk
 
 

Man må indse at sin tid er kommet…

Af Ib Rævdal, Distriktschef Vest-Vendsyssel Distrikt

Det var torsdag aften. Min hustrus mobiltelefon ringede. Det var til mig. Allerede her undrede jeg mig.
For ikke at afsløre for meget er navne og steder opdigtede.
Det var Preben fra Solkøbing, der ringede. Han præsenterede sig som repræsentant for gruppen. De havde besluttet at indstille spejderarbejdet efter sommerferien. Jeg kender udmærket Preben, som har været spejder i mange år, og han sidder i bestyrelsen for den selvejende institution, der ejer spejderhuset.
Det første, han lige ville fortælle mig, var, at mit telefonnummer ikke var til at finde. Han havde set på distriktets hjemmeside – men det var et fastnetnummer, og det kunne jo ikke passe i dag. Så ridsede Preben kort situationen op. Der er tre ledere tilbage i gruppen, og der er 9 aktive børn. Nu ville man ikke mere.
Det passede meget fint med det billede, som jeg havde efter at have besøgt gruppen for tre uger siden på et spontant besøg til en spejderaften.
Den aften, jeg besøgte gruppen, var de bevidste om situationen og var ved at lægge planer for noget agitation til efter sommerferien. Vi talte om, at det var en god ide at deltage i distriktsrådsmøderne, da det er et større netværk at hente hjælp og inspiration i. Men der er ikke ledige ledere, som ligger på hylden, vi bare kan sende til Solkøbing som permanet løsning.
Preben fortsatte fortællingen om, at man havde holdt møde, og man ville ikke kontakte distriktet for dem, der sad der, kunne ikke hjælpe alligevel. Man havde talt om at kontakte udviklingskonsulenterne, men det vidste Preben ikke, hvordan det var gået.
Preben er god til at formulere sig i generelle vendinger. Det provokerede mig at blive præsenteret for, at distriktsstaben ikke kan hjælpe.  Det lød nærmest som om at os, fire der stillede op til distriktsstaben, stod i vejen for nogle med bedre evner og muligheder. Derfor spurgte jeg da også ind til om det var sådan de opfattede os – og hvorfor der så ikke var kommet modkandidater til distriktsmødet. Preben kunne ikke lige svare, for han havde ikke selv været med til distriktsmødet. Her skal der lige indføjes, at vi havde et ret velbesøgt distriktsmøde med 40 deltagere.
Sådan en helt almindelig torsdag aften, hvor vi lige havde ryddet af bordet efter aftensmaden, og opvaskemaskinen brummede tilpas. En uventet telefonopringning hvor man hele tiden har fornemmelsen af, at den i den anden ende ved meget bedre end en selv. Den er nemlig god nok med, at vi har et fastnetnummer. Der forstyrrer man ikke på arbejde, til spejder eller, hvor vi nu befinder os. Vi er frivillige mange steder, og der er brug for at kunne fokusere der, hvor man er og ikke hele tiden ”være på kontoret” for alle dem, der nu vil have fat på os i forskellige sammenhænge.
Lidt overrumplet af situationen og mine egne følelser fik jeg sagt noget med, at det er svært at være frivillig, hvis man ikke har opbakning. Her faldt det helt uventede svar: ”Ib, nogle gange må man bare indse, at ens tid er kommet”. Jeg skulle lige sikre mig, at jeg havde forstået budskabet korrekt.
Du kan sikkert forestille dig, at der kom en følelsesladet meningsudveksling efter dette udsagn. Jeg er meget bevidst om, at det er nødvendigt, at alle føler et ansvar for den gode udvikling og, at det er gennem samarbejde, man opnår gode resultater. Heldigvis var både Preben og jeg enige om, at fremtiden ligger i dialogen.
 
Når man engagerer sig i frivilligt foreningsarbejde, er det noget andet end at gå en tur på cafe eller tage en tur i biografen. Det frivillige engagement involverer og giver en eller anden form for følelsesmæssigt rodfæste. Som det står, så engagerer man sig. Man giver noget og får noget tilbage. Måske kan man ligefrem svinge det op til i lyst og nød eller det lidt mere højtidelige: I medgang og modgang. Man kan måske ligefrem tale om en slags kærlighed. Det frivillige engagement tager man på sig. Det er pludselig noget, der ikke er helt lige meget. Vi kan blive kede af det, dybt skuffede, men kan naturligvis også blive vildt glade og meget begejstrede og opstemte. Det er nok det sidste, som de fleste af os husker – og som jeg i hvert tilfælde er på jagt efter.
 
Måske har du regnet ud, at jeg ikke ligefrem blev i godt humør under den samtale med Preben, som denne artikel startede med. Jeg følte, at Preben fægtede med uretfærdighedens gamle, slidte spejderkniv – som tilmed var sløv og rusten. Det gjorde ondt på mig.
 
Der er nu gået nogle dage, og jeg tror slet ikke, at Preben havde intention om at gøre mig ked af det. Men det skete bare undervejs. De ord, der blev brugt skar i ørerne – og i hjertet.
Det er nok en rigtig god ide, at vi øver os i at tale med hinanden, så vi bedre kan formidle og forstå. Det var jo slet ikke nogen spændende besked, Preben skulle aflevere, og det gør jo ikke situationen lettere. Det er ligesom med at binde et flagknob. Jo flere gange man gør det, desto lettere er det – og til sidst kan man gøre det med lukkede øjne.
 
Et godt sted at starte med at øve sig er at sige tak. Der er altid et eller andet, man kan påskønne. Men vi skal også lære at modtage en tak. Det skal være let for afsendere at aflevere.  Man skal derfor ikke stritte imod med sin beskedenhed eller måske er det blufærdighed. Det kræver faktisk en hel del at kunne lade sig påskønne.
 
Jeg ved i hvert tilfælde, at jeg skal huske at sige tak til Preben. Tak for at han var åben og ærlig omkring situationen i gruppen.
At han så fik sagt, at det nok er tid at stoppe som distriktschef, var måske ikke meningen. Måske var det en situation, som jeg fik fremprovokeret? Men ikke mindst skal Preben have stor tak for at have givet mig en hel del at tænke over. Måske er det ligefrem nøglen til, at vi bliver flere frivillige – tænk hvis vi kan være åbne og ærlige , uden at man føler sig stødt på manchetterne eller utilpas, fordi man gerne vil sige tak.
 
Jeg vil også gerne sige tak, hvis du har læst med hertil
Nu er vi måske to, der er klar til at blive bedre til at lytte og sige tak
 
Med spejderhilsen
Ib Rævdal – ib@vestvendsysseldistrikt.dk
 
 

 

Links

Distriktsportalen – www.kfumspejderne.dk/distriktsportal
Ildhu – www.kfumspejderne.dk/ildhu
Eventkalenderen – www.kfumspejderne.dk/kalender
Ugentlige spejdernyheder tilmeld dig her - https://kfumspejderne.dk/spejderliv/nyheder
Uddannelse www.kfumspejderne.dk/uddannelse
Medlemsservice - medlemsservice.spejdernet.dk
Hjælp til Medlemsservice – www.medlemsservice.nu
Korpsprojekter -  https://kfumspejderne.dk/projekter  
Samrådet – www.samraadet.dk
Foreningsredskaber - www.foreningsredskaber.dk
Spejderne i Danmark: www.spejderne.dk
Du modtager denne mail fordi du er tilmeldt modtagerlisten med følgende oplysninger:
<<Fornavn>> <<Efternavn>>, e-mail adresse: <<E-mail adresse>>,
<<Funktion>> <<Distrikt>>

Opdater dine informationer - Opsig dit abonnement på nyhedsbrev  
Redaktør:
Ib Rævdal
Tirsbækvej 1
9800 Hjørring
tlf. 9890 0562
e-mail
: DTCnyheder@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejderne i Danmark
Wagnersvej 33
2450 København SSammen rykker vi verden - med vilje

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.
Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for flere børn og unge.  
Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel. 


 
DTC nyhedsbrevet udkommer hver den 1. i hver måned
Der er normalt dreamline den 20. i hver måned
Artikler eller ideer sendes til redaktøren.

Artikler i DTC nyhedsbrevet må gerne kopieres og videregives.
Angiv kilde eller forfatter.

Opdater dine informationer    Tilføj abonnent   
Send nyhedsbrev til en ven  
Opsig dit abonnement på nyhedsbrev  

Giv DTC nyhedsmailen et like på Facebook Like Nyhedsmail for distriktschefer 1. juni 2022 on Facebook

 

 
Email Marketing Powered by Mailchimp