Copy
View this e-mail in your browser
FR  NL
> Hoe ver staan we met de verwezenlijking van de doelstellingen?

> Voortgang voor enkele focusthema’s van Good Move: 
Hoe ver staan we met de verwezenlijking van de doelstellingen?
Voortaan 51 stations voor iedereen toegankelijk

Brussel Mobiliteit blijft investeren in de renovatie van de metrostations... De werken aan
metrostation Roodebeek die in februari 2020 van start gingen, werden in december 2021 afgerond. Het station werd grondig verbouwd, vooral om de toegankelijkheid te verbeteren. De werken kostten 2,7 miljoen euro.
Eén miljoen fietsers op Koolmijnenkaai

De fietsteller op de Koolmijnenkaai werd in 2018 geïnstalleerd. Op 20 december 2021 werden voor het eerst
1 miljoen fietsers op één jaar tijd geteld.
Good Neighbourhood
Een autoluwere Broustinwijk

Veel pendelaars die de Annie Cordytunnel wilden vermijden, reden via de Broustinlaan. Daarom staan er sinds zes maanden betonblokken zodat voertuigen de laan niet langer kunnen inrijden vanuit de Sermonlaan. Momenteel wordt een
verkeersplan getest om doorgaand verkeer te weren. Het evolueert in de richting van het afsluiten van de Broustinlaan aan de andere kant (kant Jetselaan) om te vermijden dat het verkeer zich verplaatst naar de Grondwetlaan. Een geslaagde samenwerking tussen de gemeenten Ganshoren en Jette, gebaseerd op de autoluwe wijken van Good Move!
Good Network
Vier extra haltes voor Tram 9

Sinds 11 december 2021 verbindt
tramlijn 9 Simonis met het UZ Brussel en de Heizel en dit in amper 20 minuten. Dit is te danken aan de eigen bedding over de hele lengte. Tussen Dikke Beuk en Koning Boudewijn werden vier extra haltes in gebruik genomen.
Meld nog meer met Fix My Street

Het Gewest heeft Fix My Street uitgebreid. Met de app kan de bevolking problemen in de openbare ruimte melden, zoals over de openbare verlichting, wegmarkeringen, stadsmeubilair, sluikstorten, bewegwijzering... Vanaf nu kunnen ook problemen met rateltikkers, blindegeleidetegels, te hoge boordstenen of hindernissen voor voetgangers gemeld worden. Brussel Mobiliteit richt zich hiermee specifiek op problemen waarmee minder mobiele personen te maken krijgen. In 2020 werden via Fix My Street 70.000 problemen gemeld en aangepakt.
Good Service
Europese experts ten dienste van de Brusselse MaaS

Meer dan 100 leden en experts van het
Internationaal Transportforum (ITF) hebben 15 maanden lang onderzocht hoe het Brusselse mobiliteitsaanbod kan evolueren naar een alles-in-één mobiliteitsdienst (MaaS). Dat resulteerde in een rapport met elf aanbevelingen die rekening houden met de doelstellingen van Good Move en onder andere slaan op de actualisering van de bestaande regelgeving, de opmaak van specifieke MaaS-regelgeving, het beheer van digitale gegevens of de doorverkoop van openbaarvervoertickets. Dit stappenplan voor de ontwikkeling van de Brusselse MaaS staat vanaf begin 2022 op de website van Brussel Mobiliteit.
Good Choice
Schenk deze man geen cadeau voor de feesten

Met de eindejaarsfeesten voor de deur voert Brussel Mobiliteit
opnieuw een ludieke campagne tegen drank en drugs in het verkeer. Alcohol en drugs spelen een rol bij 13% van de ernstige ongevallen met doden en zwaargewonden in Brussel. Kies dus een Bob, ga naar huis met het openbaar vervoer, deel een taxi, of slaap ter plaatse.
De lage emissiezone schakelt in 2022 een versnelling hoger

Vanaf 1 januari 2022 mogen Euro 4-dieselvoertuigen niet langer de
Lage emissiezone (LEZ) binnenrijden. Meer info over de planning en de uitzondering staan in de kalender en de mogelijke afwijkingen. De LEZ biedt de bevolking de kans om te wennen aan het MaaS-concept en aan de beperking van het autobezit, twee grote streefdoelen van Good Move. Verschillende maatregelen, zoals een mobiliteitscoach, een mobiliteit & vloot facilitator, de Brussell'Air-premie, de LEZ-premie, de Cairgo Bike-premie... dragen daar ook toe bij.
Het Mobility Salon van de ondernemingen

Het
Mobility Salon, georganiseerd door Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel, is bedoeld voor Brusselse ondernemingen die betrokken zijn bij een bedrijfsvervoerplan en zal online plaatsvinden van 25 tot 27 januari 2022. Ondernemingen zullen er onder meer hun goede voorbeelden inzake mobiliteit uitwisselen.
Kent u andere professionele mobiliteitsactoren die geïnteresseerd zijn in de mobiliteits- en verkeersveiligheidsactualiteit van het Brussels Gewest en de evolutie van de Good Move-projecten?
Aarzel niet om hen de Good Move-nieuwsbrief door te sturen.
Zij kunnen zich rechtstreeks abonneren via deze link:


Twitter
Facebook
Website
LinkedIn
YouTube
Instagram
Copyright © 2021, Brussel Mobiliteit, All rights reserved.
Our mailing address is:
mobiliteit@gob.brussels
You can update your preferences or unsubscribe from this list.