Copy
View this e-mail in your browser
FR  NL
> Waar staan we in het bereiken van de doelstellingen?

> Voortgang voor enkele focusthema’s van Good Move: 
Waar staan we in het bereiken van de doelstellingen?
Een mooi resultaat voor Fix My Street in 2021

Brussel Mobiliteit en het CIBG hebben voor 2021 een uiterst positieve balans opgemaakt voor Fix My Street met 75.784 gemelde incidenten. Dankzij de samenwerking tussen de bevolking en de administratie kon 83,94% van deze incidenten in de loop van het jaar opgelost worden. De meldingen gaan over openbare netheid (56,1%), de staat van de weg (18,63%), signalisatie (8,46%) en straatmeubilair (8,06%).
Good Neighbourhood
Vanaf half augustus wordt de vijfhoek een verkeersluwe wijk!

Na Schaarbeek (
Colignon-Josaphat) en Anderlecht (Kuregem) heeft nu ook de stad Brussel een verkeersplan, meer bepaald voor de Vijfhoek. Het plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op maandag 21 februari 2022. Doel van het nieuwe verkeersplan, dat van kracht wordt op 16 augustus 2022, is de verkeersveiligheid te verhogen en tegelijk stappen en fietsen aan te moedigen, de doorstroming van de bussen te bevorderen en de bediening van het hypercentrum met de auto te garanderen via verkeerslussen. Dat moet resulteren in een verkeersluwe Vijfhoek, waarbij alle principes van het Good Move-plan worden nageleefd.
Naar een tweede editie van Vooruit met de Wijk

Brussel Mobiliteit is opnieuw partner van de
projectoproep Vooruit met de Wijk van Leefmilieu Brussel. De bedoeling van het Good Move-onderdeel van deze oproep bestaat erin participatie en burgerinitiatieven te versterken. Het gaat vooral om projecten om zich de openbare ruimte opnieuw toe te eigenen en veiliger maken en om tijdelijke, voorlopige of definitieve inrichtingen te testen. De openbare ruimte opnieuw toe-eigenen heeft vooral betrekking op wijken, woonstraten, -schoolomgevingen (schoolstraten) en elke andere ruimte die vandaag weinig of slecht gebruikt wordt, zoals Zinnekoek in Anderlecht. Burgerverenigingen kunnen tot 27 maart 2022 middernacht projecten indienen.
Naar een derde editie van Brussel op Vakantie
 
De bedoeling van de projectoproep Brussel op vakantie is om bottom-up projecten te ontwikkelen om de autoluwe stad in de zomer concreet gestalte te geven, zodat de bevolking de doelstellingen van het Good Move-plan op de schaal van hun buurt beter leert begrijpen. Brussel Mobiliteit vraagt vzw’s om zich de publieke ruimte toe te eigenen met tactische stedenbouwkundige interventies die de openbare ruimte tijdelijk veranderen en mensen met elkaar verbinden. Kandidaturen kunnen tot 15 april 2022 's middags worden ingediend.
Good Network
Verhoogde verkeersremmers

Brussel Mobiliteit heeft onlangs zijn nieuwe praktische
gids over verhoogde snelheidsbeperkende inrichtingen gepubliceerd: verkeersplateaus, verkeersdrempels en rijbaankussens. Deze praktische gids helpt projectauteurs en wegbeheerders bij het nemen van beslissingen over de te gebruiken voorzieningen rekening houdend met de plaatselijke context. Dit is overigens niet de enige nieuwe publicatie over verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit. Raadpleeg ook de studie over Eerste aanzet tot een speedpedelec-beleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Good Choice
Zorg dat snelheid geen monster van je maakt!  Blijf jezelf, rij trager!

Dat is de slogan van de
nieuwe verkeersveiligheidscampagne van Brussel Mobiliteit, met een knipoog naar culthorrorfilms. Het is de bedoeling om, iets meer dan een jaar na de invoering van Stad 30, te blijven wijzen op het belang van het naleven van de maximumsnelheid. Samen met de sensibiliseringsactie zal ook harder opgetreden worden, onder meer met nieuwe flitspalen die binnenkort operationeel zullen zijn.
De Haven van Brussel heeft de wind in de zeilen 

Voor het eigen handelsverkeer over het water, de goederen die in Brussel geladen en gelost worden, is 2021 het beste jaar sinds de oprichting van de Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel (1993). Met bijna 5,5 miljoen overgeladen goederen is de havenactiviteit ten opzichte van 2020 met 10% toegenomen, wat maakt dat er in en rond Brussel 664.000 vrachtwagens van de weg werden gehouden in 2021. De sector van de bouwmaterialen blijft veruit de belangrijkste gebruiker van de Brusselse waterwegen.
Good Partner
Naar een nieuw Gewestelijk Actieplan Verkeersveiligheid

Het
nieuwe Actieplan Verkeersveiligheid 2021-2030, dat op 16 december 2021 goedgekeurd werd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, streeft dezelfde ambities na als het vorige, namelijk nul doden en zwaargewonden op de Brusselse wegen tegen 2030 (Vision zero). Dit plan vormt het resultaat van een samenwerking tussen het gewest en de gemeentebesturen, de politie, het parket, burgerverenigingen en het middenveld. Centraal in het plan staat een benadering die uitgaat van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle spelers in het systeem. Elk slachtoffer is er één te veel en als weggebruikers onvermijdelijk  toch fouten begaan, moeten die onder ogen gezien en aangewend worden om het systeem te verbeteren.
Het plan valt uiteen in zes SAFE-programma's, goed voor in totaal 30 acties die te maken hebben met:
  • hoe het systeem in elkaar zit
  • snelheidsbeperkingen
  • het veilig maken van infrastructuur
  • sensibilisering en permanente educatie met gebruikmaking van voorbeelden van gebruikers
  • de aanpassing van voertuigen
  • het concept van de veilige stad
Elk van die 30 acties wordt geprioriteerd en geoperationaliseerd aan de hand van een fiche en zal opgevolgd worden via ad hoc-indicatoren. 
Kent u andere professionele mobiliteitsactoren die geïnteresseerd zijn in de mobiliteits- en verkeersveiligheidsactualiteit van het Brussels Gewest en de evolutie van de Good Move-projecten?
Aarzel niet om hen de Good Move-nieuwsbrief door te sturen.
Zij kunnen zich rechtstreeks abonneren via deze link:


Twitter
Facebook
Website
LinkedIn
YouTube
Instagram
Copyright © 2022, Brussel Mobiliteit, All rights reserved.
Our mailing address is:
mobiliteit@gob.brussels
You can update your preferences or unsubscribe from this list.