Copy
View this e-mail in your browser
Vergeet niet vóór 31/10 de Mobiliteitsbarometer in te vullen

BE4MOVE

De vier Belgische overheidsdiensten voor vervoer en mobiliteit – de FOD Mobiliteit, Brussel Mobiliteit, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de SPW Mobilité et Infrastructures – hebben eind september de officiële aftrap gegeven van "BE4MOVE". Dit nieuwe intra-Belgische overlegplatform dient om de nationale standpunten beter op elkaar af te stemmen alvorens ze te gaan verdedigen op Europees niveau. Brussel Mobiliteit neemt het voorzitterschap op zich tot augustus 2022.
Een award voor een dynamisch fietsbeleid

Op het fietscongres "Velocity" in Lissabon heeft de Cycling Embassy of Denmark een internationale prijs toegekend aan Elke Van den Brandt voor haar leiderschap en de uitzonderlijke maatregelen die ze heeft genomen om het fietsgebruik in Brussel te stimuleren. Ze loofden de vastberadenheid van de minister om de openbare ruimte op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw in te delen ten voordele van de actieve weggebruikers. De invoering van de Stad 30 omwille van de verkeersveiligheid is evenmin onopgemerkt gebleven. Dit is de derde prijs die de minister dit jaar in de wacht sleept!
Goed nieuws voor de fiets op federaal niveau

Op 24 september heeft de federale ministerraad zijn eerste Actieplan 2021-2024 ter promotie van de fiets goedgekeurd. Dit plan werd BE CYCLIST gedoopt en bevat 52 maatregelen om de Belgen te overtuigen vaker het stalen ros te nemen. Daarbij wordt vooral gefocust op woon-werkverplaatsingen en de strijd tegen fietsdiefstal. De federale minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, die het initiatief nam voor dit plan, wil zijn gewestelijke collega’s regelmatig blijven raadplegen en met hen samenwerken om hen zo goed mogelijk te ondersteunen bij de uitwerking van het fietsbeleid op gewestelijk niveau.
Een geslaagde terugkeer naar school

De prijs van het MIVB-jaarabonnement voor scholieren en studenten tussen 18 en 24 jaar is op 1 juli gedaald van 50 naar 12 euro. Dit nieuwe tarief is een groot succes en stimuleert de overstap naar een duurzamere mobiliteit. De verkoop van schoolabonnementen is met 40% gestegen ten opzichte van 2020 en met 46% ten opzichte van 2019.
Een mobiliteitshub? Een stap dichter bij MaaS

De mobiliteitshub Albert, die midden september aan de ingang van het premetrostation Albert geplaatst werd, biedt reizigers en passanten informatie op maat over de verschillende verplaatsingsmogelijkheden in Brussel en over de mogelijke combinaties van vervoermiddelen. Het gaat in feite om de toepassing op het terrein van de testapplicatie MoveBrussels, die de MIVB voor het Gewest ontwikkeld heeft. Via deze app heb je toegang tot de reisinformatie van de deelnemende operatoren en kun je e-tickets van de MIVB kopen.
De hubs hangen samen met de ontwikkeling van de applicatie MaaS – Mobility as a Service – en hebben tot doel de multimodaliteit en de intermodaliteit te bevorderen, pijlers van het Good Move-plan. De vereenvoudigde toegang tot de verschillende mobiliteitsoplossingen biedt de gebruikers de actieve mobiliteit van de toekomst aan.
DE gids van de deelmobiliteit!

A Planner’s Guide to the Shared Mobility Galaxy of 250 pagina's om alles te weten te komen over deelmobiliteit, gaande van de definitie van de verschillende vormen (carsharing, ridesharing, bikesharing…) tot de impact en de mogelijkheden van elk van deze diensten, MaaS, de mobility hubs, enz. Deze uitvoerige gids, die ontwikkeld werd ten behoeve van de steden en gemeenten in het kader van het Europese project Interreg SHARE-North, geeft ook gedetailleerde voorbeelden van deelmobiliteitsprojecten in verschillende steden, waarbij de succesfactoren in de kijker worden geplaatst.
Het CAWaB laat Brussel Mobiliteit de realiteit van personen met een handicap beleven 

Het CAWaB heeft de personeelsleden van Brussel Mobiliteit die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de openbare ruimte ontmoet om hen te sensibiliseren voor de kwestie van de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Het bureau Atingo heeft ze meegenomen op het terrein om ter plekke de problematische toegankelijkheid van de openbare ruimte vast te stellen. Christophe Vanoerbeek, directeur-generaal van Brussel Mobiliteit, heeft deze sensibiliseringsactie met grote belangstelling gevolgd.
Twee vliegen in één klap!

Brussel Mobiliteit zal 1.000 nieuwe fietsnietjes installeren op plekken waar parkeerplaatsen op minder dan 5 meter van een zebrapad liggen. Zo zullen op 7 grote verkeersassen niet gereglementeerde parkeerplaatsen omgevormd worden om de veiligheid rond de zebrapaden en de zichtbaarheid van voetgangers te verbeteren.
Deze maatregel past in het Actieplan Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit.
De ontwikkeling van het vrij toegankelijke parkeeraanbod voor fietsen vormt een van de grote uitdagingen van de uitvoering van het Good Move-plan.
Kent u andere professionele mobiliteitsactoren die geïnteresseerd zijn in de mobiliteits- en verkeersveiligheidsactualiteit van het Brussels Gewest en de evolutie van de Good Move-projecten?
Aarzel niet om hen de Good Move-nieuwsbrief door te sturen.
Zij kunnen zich rechtstreeks abonneren via deze link:


Twitter
Facebook
Website
LinkedIn
YouTube
Instagram
Copyright © 2021, Brussel Mobiliteit, All rights reserved.
Our mailing address is:
mobiliteit@gob.brussels
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


This email was sent to <<Mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Brussel Mobiliteit · Sint-Lazarusplein 2 · Brussel 1035 · Belgium