Copy
אפריל השקעות פרטיות-ברוקלין-מתווה הלוואות ארה"ב.
לא רואה את התמונות? לחץ כאן
UpReal Logo ספטמבר 2018

ברוקלין-מתווה הלוואות ארה"ב

exmaple-projects

(מיזמים לדוגמא)

אפריל מנהלת מזה שנים עשרות מיזמי השבחה ברחבי העיר ניו יורק. המיזמים הנם מיזמים קטנים אשר משך ההשקעה בהם לא עולה על כ - 24 חודשים והעלות הכוללת של המיזם לא עולה על סכום השקעה של כ - 3,000,000$
הנכסים הם בבעלות חברת אפריל השקעות פרטיות (ללא משקיעי הון).
כחלק ממחשבה שמטרתה הייתה להוסיף אפיק השקעה נוסף אשר ישקף אלמנט השקעה קונסרבטיבי לצד הפעילות היזמית של החברה, נולד לפני למעלה משנתיים מתווה גיוס החוב.
מתווה זה נותן מענה למשקיעים אשר מחפשים:

  • מועד ברור לפירעון הקרן
  • זמני השקעה קצרים
  • ריבית קבועה
  • גיוס חוב הכולל בטוחות

אנו מזמינים אתכם המשקיעים להצטרף אלינו לגיוס חוב שנפתח בימים אלה.
מתווה גיוס חוב – כולל בנק מלווה

  • 26 חודשים משך ההלוואה.
  • 10.5% ריבית שנתית.
  • הריבית משולמת כל 6 חודשים (תחילת יולי ותחילת ינואר).
  • 18 חודשים אופציית פירעון מוקדם של המלווה (במידה והמלווה החליט להפעיל את אופציית הפירעון המוקדם, הריבית עבור התקופה תחושב לפי 10% לשנה).

להצטרפות ולשאלות לחץ כאן

הנך מקבל ניוזלטר זה כיוון שהתעניינת בקבלת חומרים שיווקיים מאתנו בעבר. באפשרותך להסיר עצמך מרשימת התפוצה

© אפריל השקעות פרטיות