Copy
Wat staat er in deze Nieuwsbrief?
Lees deze mail in je browser

Kijk jij wel eens achterom?


Zoals jullie merken begint nu toch de herfst eraan te komen. Ik vind dat ook wel weer heel lekker merk ik. De herfst heeft een heel eigen energie. Na het vuur, de passie van de zomer, volgt in de herfst het oogsten en loslaten. 

Een mooi moment dus ook om eens even achterom te kijken naar ons eigen leven. Wat is er gebeurd, hoe heb je dat verteerd, wat heb je eruit gehaald en/of kan je er nog uithalen en wat mag je nog loslaten?
Allemaal belangrijke stappen in ons leven om daarna weer verder te kunnen. De herfst is hier bij uitstek een goed moment voor. Gebruik haar wel :-). 

Ik wens jullie een prachtige herfst!
 
  
 

Roots, ze bepalen mede wie je nu bentMijn ouders zijn allebei geboren en getogen in Rotterdam. Pas in het tweede jaar van mijn studie werd Rotterdam míjn thuis. Ben jij je bewust van de kracht van je roots? <lees verder>
 
  
 

Hoe hoog leg jij de lat?Een te hoge lat heeft voordelen (anders zou je hem niet zo hoog leggen) en nadelen. Deze blog gaat over twee nadelen: stress en verlamming. En over hoe het is om de lat een stuk lager te leggen. <lees meer>
 
  
 

Puzzelstukjes vallen op hun plek
… een bijzondere manier om zicht te krijgen op wat onbewust
je leven e/o dat van je kind beïnvloedt…

… en het vervolgens, als je dat wilt, te veranderen…
 
Bij familieopstellingen werken we met 3 natuurlijke wetmatigheden (pijlers), te weten ordening, loyaliteit en geven & (aan)nemen. Als in een familiesysteem in één of meerdere pijlers iets niet in balans is, hebben we dat lang niet altijd in de gaten. Denk bijvoorbeeld aan het kind wat zo enorm lief is voor de ouder die er alleen voorstaat.

Maar deze onbalans heeft wel een aanzienlijk effect op alle mensen die tot het systeem behoren én deze onbalans kan ongemerkt heel lang doorwerken in je leven. Denk bijvoorbeeld aan de werknemer die geen nee kan zeggen of juist niet om kan gaan met autoriteit.

Door deze onbalans zichtbaar te maken en er iets in te veranderen, kan het zomaar zijn dat er allerlei puzzelstukjes op hun plek vallen. En dat je vervolgens ineens wel anders kunt reageren op situaties of de stap kunt zetten die voorheen niet lukte etc.
 
In deze workshop gaan we hiermee aan de gang. De workshop beslaat drie avonden en iedere avond zal weer anders zijn. 

Nieuwsgierig? Kijk hier voor praktische info en aanmelden.
Hier kun je ook ervaringen lezen van deelnemers aan eerdere workshops.
 
De workshop vindt plaats op vrijdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur. We starten op vrijdag 14 oktober. Ervaring met opstellingen is niet nodig, nieuwsgierigheid is voldoende. Je kunt je aanmelden t/m vrijdag 7 oktober.

Doe je mee?
 
  


De uitnodiging


Het interesseert me niet wat je doet voor de kost
Ik wil weten waar je naar hunkert
En of je ervan durft te dromen
het verlangen van je hart te vervullen.
 
Het interesseert me niet hoe oud je bent
Ik wil weten of je het risico neemt voor gek te staan
voor liefde, voor je dromen,
voor het avontuur van levend zijn.
 
Het interesseert me niet wat je allemaal dwarszit
Ik wil weten of je contact hebt gemaakt met de kern van je eigen verdriet
Of je bent geopend door de teleurstellingen van het leven,
of dat je bent verschrompeld, je hebt afgesloten, uit angst voor de pijn
Ik wil weten of je pijn kunt verdragen, van mij en van jezelf,
zonder weg te stoppen, vast te bijten.
 
Ik wil weten of je plezier kunt verdragen, van mij en van jezelf
Of je kunt dansen met overgave, extase toe kunt laten
tot in de toppen van je vingers en je tenen,
zonder te manen tot voorzichtigheid, tot realisme,
of ons te herinneren aan menselijke beperkingen.
 
Het interesseert me niet of het verhaal dat je vertelt waar is
Ik wil weten of je een ander kunt teleurstellen om eerlijk te zijn naar jezelf
Of je verdenking van verraad kunt verdragen, zonder verraad te plegen aan je ziel
Ik wil weten of je trouw kunt zijn, en dus te vertrouwen.
 
Ik wil weten of je schoonheid kunt zien, ook als niet iedere dag even mooi is
En of je jouw leven kunt herleiden tot haar bron
Ik wil weten of je met falen kunt leven, het jouwe en het mijne
en nog aan de rand van het meer kunt staan,
en JA kunt roepen tegen de zilveren gloed van de volle maan.
 
Het interesseert me niet waar je woont of hoeveel geld je bezit
Ik wil weten of je na een nacht vol verdriet en vertwijfeling,
moe en gekneusd tot op het bot,
kunt opstaan en doen wat gedaan moet worden voor de kinderen.
 
Het interesseert me niet wie je bent of waar je vandaan komt
Ik wil weten of je naast me zult staan als het er echt op aan komt
en niet terug zult deinzen.
 
Het interesseert me niet wáár of wát of met wíé je gestudeerd hebt
Ik wil weten wat er van je overblijft als al het andere wegvalt
Ik wil weten of je alleen kunt zijn met jezelf
en of je werkelijke waardeert wat je gezelschap houdt in lege momenten.

Gedicht van Oriah Mountain Dreamer (Indiaanse stamoudste)
 
  
Copyright © 2016 Stromen, All rights reserved.


Pas je gegevens aan of Schrijf je helemaal uit

Email Marketing Powered by Mailchimp