Copy

 
View this email in your browser

English version

GALLERI FORMAT OSLO

Ingrid Nord "All That Is Solid Melts Into Air"  

Norwegian Glass Now

 

Tuva Gonsholt, Kari Håkonsen, Kjersti Johannessen, Vidar Koksvik, Kari Mølstad,
Ingrid Nord, Benjamin Slotterøy, Tanja Sæter, Lene Tangen


14. august – 28. september

Galleri Format Oslo setter fokus på norsk skulpturelt glass. Utstillingen vil vise et stort utvalg arbeider i ulike teknikker og med vidt forskjellige uttrykk. Både objekter, veggarbeider, dokumentasjon og installasjoner presenteres med utgangspunkt i kunstnernes nåtidige produksjon.
Utvalget av kunstnere er g
jort blant yngre, men etablerte norske glassblåsere. De bidrar alle med nye arbeider, som viser den store bredden i dette feltet. Selv om norske glassblåsere må til utlandet for å få en formell utdannelse, er det norske miljøet aktivt og nyskapende. Flere av kunstnerne er også aktive internasjonalt og bidrar sterkt til utviklingen av dette feltet.

Glass objektet er en sentral del av utstillingen. Her viser Tuva Gonsholt, Kari Håkonsen, Kjersti Johannessen, Kari Mølstad og Lene Tangen deres siste arbeider. Tuva Gonsholts inspirasjonen kommer fra insekter og andre fascinerende vesener. Fra en bestemt skapning – f.eks. en bille, fisk eller sommerfugl – låner hun farger, mønstre eller fasonger, som hun så oversetter til sitt eget formspråk. Kari Håkonsens glass objekter er inspirert av naturfenomenet hildring, et fenomen som gjør at gjenstander i det fjerne synes å befinne seg høyere oppe enn de gjør i virkeligheten. De asymmetriske arbeidene til Håkonsen viser forandringer i form, farge og lysbrytning når tilskueren beveger seg rundt det. Kjersti Johannessen tar også bruk av form og farger for å skape uttrykk av ulik karakter. Hun jobber ofte med flere lag av farger i samme objekt som hun åpner opp i ulike vinkler slik at formen blir dynamisk. Bruk av kontraster er noe som går igjen hennes arbeider, der glassets konsistente og samtidig transparente egenskaper møter myke linjer og skarpe profiler. Kari Mølstad fokuserer på samspillet mellom det tekniske utfordrende ved å lage en geometrisk form i glass og bearbeidelsen av den etterpå, for så å gi slipp og la glasset utfolde seg etter sine egne prinsipper. Det essensielle i prosessen er det tilfeldige som skjer i mellomrommene, det som ikke kan styres, men som hun likevel legger til rette for. Lene Tangen er Inspirert av havet og vannets karakter, transformasjonen fra det flytende til det fastfrosne. Glass som materiale har de samme latente egenskapene. Som is kan formen være skarp og hard. Den indre formen i arbeidene er skapt for å illudere en organisk bevegelighet, frosset i tid og rom.

Vidar Koksviks innovative og detaljerte formspråk er inspirert av flere glassblåser tradisjoner og kontemporære referanser. Han gir glasset et helt spesielt utrykk ved å ta utgangspunkt i det gjenkjennelige og tilføre det en ekstra dimensjon ved eksepsjonell teknisk utførelse. Objektenes silhuett er i rene linjer og har sitt utgangspunkt i flaskens form, men fremstår som abstrakte enestående objekter.  Ingrid Nord viser et arbeid fra fotoserien ”All That Is Solid Melts Into Air”, et samarbeidsprosjekt med kunstfotograf Magnus Bjerk. Nord har spesialisert seg på grafisk kunst i møte med glass, og arbeider med problemstillinger knyttet til virkelighetsforståelse og hverdagslige situasjoner. Forholdet mellom illustrasjon og form er en viktig stemningsskaper i hennes arbeider. Benjamin Slotterøy viser en installasjon av møbler med inkorporerte glass elementer. Han utforsker glassets muligheter både ved kombinasjonen av ulike materialer, og som formidler.  Han arbeider ofte med konseptuelle prosjekter som innehar en sosial dimensjon. Tematisk omhandler installasjonen seksuelle fordommer og retter en skarp kritikk mot det patriarkale samfunnet. Tanja Sæter viser veggmonterte glassarbeider. Hun skaper flytende linjer av glass i ulike farger og mønstre. Inspirasjonen til disse abstrakte arbeidene er hentet fra ulike tegn, symboler og skrifter som vi møter i hverdagen. Disse variasjonene settes sammen til en dynamisk skulpturell helhet, der formene danner kraftfulle komposisjoner. 

 

Velkommen til åpning torsdag 14. august kl 18

Utstillingen åpnes av kunsthistoriker Ingunn Svanes Almedal

Like
Tweet
format.no
Copyright © 2014 Galleri Format Oslo, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp