Copy
View this email in your browser
E-krachtbal december 2016
 
2016 zit er bijna op en voor de krachtbalsport staat er niet alleen een nieuw jaar voor de deur. In het kader van het nieuwe decreet m.b.t subsidiëring van sportfederaties starten we met FALOS, onze partner sinds 2007, ook een nieuw verhaal samen met OKRA-SPORT. Vanaf 1/1/2017 is de vzw OKRA-SPORT +  de nieuwe gesubsidieerde sportfederatie waar FALOS en de sporttak krachtbal, meer bepaald als de sportieve afdeling KRACHTBAL-SPORT + (cfr. logo hierboven), deel van zullen uitmaken. Het nieuwe geheel zal om en bij de 55.000 leden tellen.  Lees meer verder in deze nieuwsbrief.
We sluiten 2016 af met nog meer goed nieuws nl. de krachtbalfamilie is groter dan ooit tevoren. Halverwege de competitie 2016-2017 hebben we ruim 2300 leden en dat is meer dan het recordaantal waar we vorig seizoen mee afsloten. Eind juni 2017 kennen we het nieuwe recordaantal. Langs deze weg willen wij alle medewerkers, in alle geledingen van de federatie, bedanken voor het schitterende werk. Doe zo verder!
Wat nog meer gebeurde in krachtballand kan u hieronder verder ontdekken.
We wensen iedereen een prettig eindejaar en
een gelukkig, gezond en voorspoedig 2017!
 1. KRACHTBAL-SPORT +, FALOS-SPORT +,  vzw OKRA-SPORT +
 2. Mooie cijfers
 3. Minikrachtbal in Beveren, St. Genesius Rode en Overpelt
 4. In de kijker
  1. Eerste dag van de jeugdtrainer krachtbal
  2. Cursus initiator krachtbal
  3. Dag van de trainer VTS
  4. Stage Frankrijk 2017
  5. Officials gehuldigd bij Atlas Varsenare
 5. Lucien Weckx, oudste actieve krachtbalspeler
 6. Familienieuws
SAMENWERKING MAAKT ONS STERKER !
             

Situering
In het kader van het vorige decreet m.b.t subsidiëring werden wij in 2007 onderdeel van de gesubsidieerde sportfederatie FALOS vzw. Dat werd een positief verhaal over de ganse lijn maar een nieuw decreet met nog strengere normen, luidt meteen ook nogmaals een nieuw verhaal in voor de sporttak krachtbal.
Eén van de hoofddoelstelling van de overheid is rationalisering van het sportlandschap. D.w.z. dat men de versnippering wil wegwerken en streeft naar minder en grotere sportfederaties. In het nieuwe decreet blijft men bij de sportfederaties onderscheid maken tussen unisportfederaties en multisportfederaties (vroeger recreatieve sportfederaties). Wij behoren tot die laatste groep.
Bij die multisportfederaties steeg het minimum aantal leden noodzakelijk voor subsidiëring van 5.000 naar 10.000 leden (aanvankelijk 30.000). Bovendien moet je als multisportfederatie voortaan ook minstens 5 sporten van telkens 1.000 sporters aanbieden. FALOS vzw haalde deze nieuwe normen niet zodat een extra partner noodzakelijk was om verder gesubsidieerd te kunnen worden en bv. projecten als het jeugdsportfonds krachtbal verder te kunnen aanbieden.
We vonden die nieuwe partner bij de gesubsidieerde sportfederatie OKRA-SPORT, die met haar 48.000 leden al ruim voldeed aan de nieuwe normen. Om aan te tonen dat het om een verruiming gaat, kreeg het nieuwe geheel de naam vzw OKRA-SPORT + . De federatie zal om en bij de 55.000 leden tellen en zo één van de grotere multisportfederaties in het sportlandschap worden.
De + in de nieuwe federatie verwijst naar de uitbreiding van het aanbod, het aantal sporten en leden. En natuurlijk ook naar de uitbreiding van de doelgroepen. Van jeugd, volwassene tot senior, van recreatie tot competitie, de vlag OKRA-SPORT+ dekt voortaan alle ladingen en alle leeftijden. Life time sportbeoefening op maat is bij ons perfect mogelijk. Het grotere geheel zal hopelijk niet alleen meer weerklank krijgen, door de samenwerking zal de zogenaamde ‘backoffice’ ook vlotter en efficiënter georganiseerd kunnen worden. Wij zijn alvast overtuigd dat 1+1 meer dan 2 zal zijn. Laten we er met zijn allen een positief, constructief en succesvol verhaal van maken.
 
Organisatie
Binnen de sportfederatie zijn er - gebaseerd op de specifieke doelgroepen en het aanbod dat varieert van pure individuele sportbeleving over recreatie tot wekelijks sporten in competitie - drie sportieve afdelingen nl. KRACHTBAL-SPORT +, FALOS-SPORT + en OKRA-SPORT +, (zie logo's hierboven - telkens met de baseline 'een leven lang sporten'.)
Het A tot Z aanbod van de sporttak krachtbal wordt verzorgd door de sportieve afdeling 'KRACHTBAL-SPORT +' . Onze coördinaten (adres, telefoon, email, ...), aanspreekpunt e.d. blijven hetzelfde en we streven uiteraard naar continuïteit in de werking maar waar mogelijk zullen wij in de toekomst hopelijk het beste van de verschillende werelden kunnen verenigen :-) zodat het nieuwe geheel een surPLUS kan betekenen voor al onze leden.
MINIKRACHTBAL
BEVEREN - ALWEER EEN VOLTREFFER !!

Onder een stralende zon waren wij getuige van een heel tof tornooi minikrachtbal in Beveren. Een verslag ingestuurd door hoofdorganisator Dirk Bosman:

"Op woensdagnamiddag 5 oktober organiseerde de Beverse sportdienst in samenwerking met de Vlaamse Krachtbalfederatie en de Beverse krachtbalclub Z.A.K. Beveren voor de tiende opeenvolgende maal een minikrachtbaltornooi voor de Beverse basisscholen.
De leerkrachten lichamelijke opvoeding van 8 Beverse basisscholen hadden hun leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar zelf klaargestoomd om op het tornooi op het baseballterrein in de sportzone aan sporthal De Meerminnen tussen 13.20 uur en 16.00 uur 48 wedstrijdjes op 6 krachtbalterreintjes te spelen. Er waren 8 Beverse basisscholen en 22 ploegen om onderling de drie bekers (4de leerjaar, 5de leerjaar en meisjes) te verdelen.
 
In 3 reeksen werd een onderlinge competitie afgewerkt en in goede banen geleid door scheidsrechters van de Beverse krachtbalclub, geassisteerd door een scheidsrechter uit Sint-Amands. De zon was ook van de partij bij deze jubileumeditie en dat maakte het een voortreffelijke en aangename krachtbalnamiddag.
In de meisjesreeks speelden 5 ploegjes een competitie tegen elkaar. De laatste wedstrijd was ook de finale tussen twee ploegen die de vorige 3 wedstrijden allebei gewonnen hadden.  Sint-Lodewijk won die wedstrijd met 16 – 11 van de meisjes van de Droomwolk.  Zij kregen om 16.00 uur dan ook de beker uit handen van schepen van Sport, mevrouw Katrien Claus.
De 10 ploegen van het vijfde leerjaar werden in twee reeksen verdeeld en de reekswinnaars speelden in de halve finales tegen de tweedes uit de andere reeks.  Uit die halve finales kwamen de Droomwolk en Sint-Lodewijk A als winnaars en zij maakten onderling uit wie de beker in ontvangst zou nemen.  In de finale stond er geen maat op het meesterschap van De Droomwolk en zij wonnen dan ook afgetekend met 2 – 11 de finale en de beker van het 5de leerjaar.
Bij de 7 ploegjes van het 4de leerjaar werd er in een voorronde gewerkt naar de verdere rangschikking. Na twee halve finales kwamen de ploegen van Oogappel, Vrasene en Sancta Maria, Beveren als winnaars naar de finale.  In die finale won Oogappel nipt met 11 – 9 en kreeg de derde en laatste beker uit handen van de schepen van Sport .
De organisatoren blikken met tevredenheid terug op deze geslaagde jubileumeditie, en de Beverse krachtbalclub hoopt stiekem dat haar jeugdwerking dank zij dit tornooi een boost kan krijgen."
MINIKRACHTBAL ST. GENESIUS RODE
Ook in St. Genesius Rode was er dit jaar opnieuw minikrachtbal voor de regionale lagere scholen (Foto: GBS Wauterbos St. Genesius Rode).
In cijfers: 16 ploegen uit 3 regionale scholen, 64 spelers speelden 48 wedstrijden op 4 terreinen. Er werd sterke nadruk gelegd op de fairplay en het was ook leuk om vast te stellen dat heel wat spelertjes niet voor het eerst minikrachtbal speelden.
Dank aan Helios Halle (Stef, Koen), SVS Vlaams Brabant (Sabine) en de juffen en leerlingen van de deelnemende scholen.
 
MINIKRACHTBAL OVERPELT
Ook het minikrachtbaltornooi waar het nota bene allemaal mee begon, was dit jaar opnieuw een succes. Een schoolkerstmarkt zorgde jammer genoeg dat GBS Kaulille niet aanwezig kon zijn, maar we klokten toch af op 21 ploegen en de namiddag was druk, plezant en sportief. Bedankt aan allen die meewerkten. Extra foto's klik hier. (JB)
 
GOED TUSSENTIJDS RAPPORT
We zijn fier te kunnen melden dat we een goed tussentijds rapport kunnen voorleggen. Niet alleen is de ganse krachtbalfamilie groter dan ooit voorheen, ook het aantal jeugdspelers steeg spectaculair sinds de opstart in 2013 van het jeugdsportfonds krachtbal in zijn huidige vorm. Een stijging van om en bij de 33% jeugdleden, daar mogen we best met zijn allen fier op zijn (zie grafiek hieronder). 
Opvallend daarbij is dat het aantal mikraba's (< 10 jaar) de voorbije 4 jaar bijna verdubbelde. Clubs starten dus duidelijk vroeger met rekrutering en dat is bijzonder positief. Op de dag van de jeugdtrainer krachtbal kwam zelfs naar voor dat men niet vroeg genoeg kan beginnen. Met leuke spelletjes, los van competitie en prestatiedrang kennis maken met de krachtbalsport, kan al vanaf het eerste leerjaar. Clubs als Buggenhout en St. Michiels bewijzen dat met resp. 57 en 32 mikraba's en voeren niet toevallig de top tienen van het aantal (jeugd)leden aan (zie tabellen).
Veder zien we ook dat heel wat van onze clubs beduidend groter geworden zijn. Nog niet zo heel lang geleden had enkel de nummer 1 in de top tien meer dan 100 leden, nu is er in de top tien van eind november nog slechts één club met minder - nvjb dat is ondertussen ook 100 geworden. Super !
Het zou echter fout zijn te denken dat we op onze lauweren mogen rusten. We moeten blijven verder werken aan groei. Niet gemakkelijk want niet alleen het aantal leden moet groeien, ook de omkadering binnen de club. Zoeken en vinden van vrijwilligers die mee je club verder willen uitbouwen is een erg belangrijke taak. Er zijn ook nog altijd clubs zonder jeugdwerking en dat moeten we proberen weg te werken. Als alle clubs in alle jeugdreeksen één ploeg zouden hebben, dan zou de uitstraling van onze jeugdcompetitie nog een flink stuk toenemen. Idem voor de uitstraling van de clubs. Hoe groter je club, hoe meer weerklank je activiteiten krijgen binnen je gemeente/stad en hoe luider je (club)stem klinkt als je iets vraagt aan de lokale overheid. Bovendien is dan de kans reëel dat - en ik gebruik een beeldspraak die Eric Wuyts ooit maakte - de olievlek steeds groter wordt en er in naburige gemeenten ev. nieuwe clubs ontstaan. Niet alleen het aantal leden moet nog omhoog, er mogen beslist ook nog clubs bij.
Ken je sportliefhebbers, ex-krachtballers, ... die misschien wel te overtuigen zijn om mee de krachtbalsport in hun gemeente op de kaart te zetten, aarzel niet om ons hun coördinaten over te maken. We nemen met plezier contact met hen om de mogelijkheden te overlopen en een opstartplan op te maken.
Met zijn allen  positief, constructief blijven samenwerken is hét middel bij uitstek om de krachtbalsport verder uit te bouwen. Laten we daar ook in 2017 verder werk van maken! (JB)
IN DE KIJKER
Eerste dag van de jeugdtrainer krachtbal
 
De eerste dag van de jeugdtrainer krachtbal in het wijkcentrum Xaverianen was goed voor 51 deelnemers en dat is ... alweer een record voor de door ons georganiseerde bijscholingen. Momenteel loopt nog een bevraging onder de deelnemers en in een volgende nieuwsbrief zullen wij uiteraard de resultaten gedetailleerd meegeven. Ook alle items die naar voor kwamen zullen wij dan in een rapport aan de clubs overmaken zodat iedereen gebruik kan maken van de zgn. 'best practices'
De dag zelf was zonovergoten en we kregen heel veel positieve feedback. Iedereen was het er ook over eens dat de DVJT een vaste waarde mag/moet worden in het krachtbaldraaiboek. Kennis opdoen, ervaringen uitwisselen, brainstormen, ...  in een mix met ook ontspanning, fun (zie foto's onder) en over de middag een lekkere snack, is volgens de voorlopige resultaten van de bevraging een uitstekende formule.
We maakten van de gelegenheid gebruik om de aanwezige clubs die een kidslogo behaalden nog eens extra in de spotlight te plaatsen (zie foto). Doe vooral zo verder!
Op naar een volgende editie ! BTW: constructieve ideeën zijn altijd welkom op info@krachtbal.be 
Nog meer kaderopleiding
1/ Cursus initiator krachtbal
Op 3 december ll. startte in Snellegem de cursus initiator krachtbal. Er schreven 12 deelnemers in en na nieuwjaar sluiten zich daar nog 2 cursisten bij aan. De cursus loopt nog een stuk door in 2017.

BTW: wie een diploma bachelor LO heeft, kan bij de Vlaamse Trainersschool een aanvraag indienen om gelijkgesteld te worden met initiator krachtbal. Voorwaarden en werkwijze op de site van de Vlaamse Trainersschool. Als je een aanvraag indient, laat het ons weten a.u.b.

2/ Dag van de trainer - Vlaamse trainersschool
Op 17/12 e.k. waren wij van de partij op de dag van de trainer in Gent. Ik heb gekozen voor een intense dag vol workshops: prestatieoptimalisatie/blessurepreventie - bewegingsanalyse - gewicht en voeding - de kunst van het motiveren.
Als je er dit jaar zelf niet bij was, zorg dan dat je er bij een volgende editie ook bij bent. (JB)
Stage in Frankrijk
Volgend jaar met het paasverlof is het weer zover.  Andermaal trekken we richting Frankrijk voor een krachtbalstage. We vertrekken op donderdag 13 april 2017 en keren huiswaarts op paasmaandag 17 april 2017. Deze stage is een samenwerking tussen KVKBF en IKBF.  Deze staat open voor scholieren en  juniors-seniors. Houd deze datum alvast vrij. 
Verder info volgt  via deze nieuwsbrief en de secretaris van de club. (ingestuurd door Mieke Schotte)
Atlas Varsenare zet officials in de kijker
 
Een hele week lang werden binnen onze club acties gedaan om het vele werk van de officials in de kijker te plaatsen.
Officials in de ruime zin van het woord, vaak mensen die zich wekelijks vrijwillig inzetten voor de werking van onze club en sport in het algemeen. Zo werden fair play regels ten opzichte van de scheidsrechters opnieuw onder de aandacht gebracht. De hoogtepunten van onze acties speelden zich echter af  tijdens onze matchen.
Aantekenaars, terreinafgevaardigden, coaches, tijdopnemers, grensrechters en de officiële scheidsrechters werden in de bloemetjes gezet. Of beter gezegd in het bier en de gadgets. In samenwerking met brouwerij het gulden spoor en garage Deprez werden alle officials voorzien van o.a. een bierpakket. Voor vele officials en vooral scheidsrechters een aangename en onverwachte belevenis. Met veel plezier gingen allen dan ook op de foto (ingestuurd door Kenny Mouton)
LUCIEN WECKX, OUDSTE ACTIEVE SPELER
Ergens midden jaren 60 werd de eerste krachtbalworp gegeven in Edegem. Lus en Willy waren er toen bij. Ongeveer 50 jaar later lopen ze nog steeds rond op het krachtbal veld in fort 5.
De laatste jaren speelt KBC Edegem in de sympathieke RRL-reeks. Daar rijpte vorig seizoen het idee om Lus en Willy te vieren omwille van hun volharden in de boosheid. De keuze viel op zondag 23 oktober. Er werd voor gezorgd dat KBC-Edegem thuis speelde en de match de enige zou zijn die zondag in de RRL. De overige spelers van Edegem werden betrokken in het complot en zorgden voor drank, eten en actiefoto’s. Via Jos van Kaulille werden de andere RRL-clubs op de hoogte gebracht zodat er op de dag van de match uiteindelijk toch een kleine 50 aanwezigen waren. Oud-spelers van Edegem, en dat zijn er best veel, waren er ook.
De match Edegem-Kaulille B werd in goede banen geleid door één van onze vaste huis scheidsrechters, namelijk Bert. Lus en Willy stonden zo goed als heel de match op het veld in de gelijkopgaande match die uiteindelijk gewonnen werd door Kaulille B. Eindstand 11-15.
Daarna werd het feest echt ingezet. Iedereen was het er over eens dat het voor herhaling vatbaar was. Alleen wie was de eerst volgende in rij die ongeveer 50 jaar krachtbal speelde? Uiteindelijk viel de keuze op een club, namelijk PJ Kaulille.
En niet vergeten: Lus is Lucien Weckx en Willy is Willy Steenwegen. Omdat woorden nooit alles zeggen, hierbij ook wat foto’s (Met dank aan Ruben van Krachtbal Mechelen). (ingestuurd door Dimitri Vaerendonck)
FAMILIENIEUWS
 • Op 7 augustus 2016 werd Maud Vermael geboren, dochtertje van Elke Glabeke en Thijs Vermael (Grenskracht Menen)
 PROFICIAT !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Op 25 augustus 2016 overleed Dany de Jonge, broer van Willy de Jonghe (Sporting Brugge)
 • Op 28 augustus 2016 overleed Lucrèce Moelaert, (schoon)moeder van Stefaan Quintijn en An Neiring - grootmoeder van Naomi en Rani Quintijn (KBC Aalter)
 • Op 5 september overleed Martha De Baene, schoonmoeder van Roland Verdonck (SRCWVL)
 • Op 10 september overleed Jozef Beernaert, vader van Luc Beernaert, grootvader van Marthe en Kobe Beenaert (KBK Ichtegem)
 • Op 11 december overleed Herman Blommaert, schoonvader van Caroline Devriendt en peter van Andreas, Kasper en Arnout Blommaert (KBK Temse)
 • Op 20 december overleed Angèle Debruyckere, moeder van Marc Dobbelaere (Buffalo's Sijsele) 
OPRECHTE DEELNEMING
Copyright © 2016 VKBF FALOS krachtbal, All rights reserved.