Copy
View this email in your browser
e-krachtbal maart 2017
 
Het einde van de competitie komt stilaan in zicht. De weergoden waren niet altijd onze grootste fans en dat resulteerde in heel wat uitgestelde wedstrijden omwille van de weersomstandigheden. Helaas zien wij dientengevolge in bepaalde reeksen ook dit jaar opnieuw volgend fenomeen opduiken: de prijzen zijn verdeeld, kampioen spelen kan niet meer of het behoud is verzekerd, er zijn nogal wat wedstrijden op andere dan de eerst voorziene data en voor die matchen wordt er sneller forfait gegeven. Dit blijft jammer, heel erg jammer zelfs. Wie deelneemt aan een jaarcompetitie engageert zich toch voor die ganse periode (cfr. draaiboek competitie) en past zijn/haar agenda toch aan. Of niet (meer)? Iedereen heeft het druk, dat beseffen we maar al te goed, maar je team verdient in je drukke leven een speciale, voorbehouden plaats. In een ploegsport reken je op je teamgenoten en verlang je dat ze er alles aan doen om hun team niet in de steek te laten. Zie enkele bescheiden tips verder in deze nieuwsbrief.
Maar misschien zit ook een nieuwe trend er voor iets tussen nl. het verplaatsen van wedstrijden met onderlinge toestemming van de beide club. Doet men nog inspanningen om wedstrijddata (van verplaatste wedstrijden) vrij te houden? Gaat men er niet te snel van uit dat verplaatsen van matchen toch zo gemakkelijk is? De redenen voor verplaatsing zijn blijkbaar zéér gevarieerd. En als verplaatsen niet kan. Tja, dan ... zie hierboven. Akkoord, we willen maximaal spelplezier voor iedereen (dus geen FF's) en akkoord flexibiliteit is fantastisch maar als wedstrijden verschillende keren verplaatst worden of verplaatsingen aangevraagd worden omwille van de afwezigheid van één speler/speelster en weekdagen ook al wedstrijddagen worden, dan is het hek toch van de dam. Vergeet bv. ook niet wat dit administratief allemaal met zich mee brengt: voorziene scheidsrechters afzeggen, nieuwe aanduiden -  spelers en begeleiders verwittigen - ... Als we onze competities overzichtelijk, leuk en aantrekkelijk willen houden, moeten we daar toch eens bij stil staan me dunkt.
 1. Kick-Off OKRA-SPORT+
 2. EHBO voor iedereen
 3. It's not about having time, it's about MAKING time
 4. Beleidsfocus jeugdsport krachtbal 2017-2020
 5. In de kijker
  1. De familie Demeulemeester
  2. Cursus initaitor krachtbal
  3. Internationaal tornooi Frankrijk 2017
 6. Het ABC van coaching met de M-factor
 7. Kort nieuws
 8. Familienieuws
KICK-OFF OKRA-SPORT+ vzw, FALOS, KRACHTBAL
Op 10 februari ll. gaf Vlaams minister van sport Philippe Muyters de aftrap van de multisportfederatie OKRA-SPORT+.
Er werden binnen de nieuwe erkende en gesubsidieerde sportfederatie drie sportieve cellen gemaakt: KRACHTBAL-SPORT+, FALOS-SPORT+ en OKRA-SPORT+. Door deze structuur kan alle expertise gedeeld worden en zich steeds verder ontwikkelen met aandacht voor de identiteit van elke sport en haar doelgroep. Dat kan en zal ongetwijfeld leiden tot kruisbestuiving op verschillende vlakken zodat de nieuwe federatie een surPLUS zal zijn voor alle leden.”

Bart Vanreusel, hoogleraar emeritus verbonden aan de KULeuven, jarenlang voorzitter van de Vlaamse Sportraad en voorvechter van de recreatiesport, is de nieuwe voorzitter van OKRA-SPORT+. “We bieden zo’n twintig sporten aan voor 55.000 leden”, zegt Bart Vanreusel. “De focus ligt daarbij steeds op gezondheid en sociale interactie.”

Voor de sportieve afdeling KRACHTBAL-SPORT+ waren Diane Meersman en Kris Blomme aanwezig.
EHBO KAN LEVENS REDDEN !
Je hebt misschien ook gelezen in de krant dat een scheidsrechter en enkele supporters het leven van een jonge voetballer gered hebben door hun snelle interventie. Voor wie het niet las, kort even de feiten: tijdens een match valt een jonge voetballer neer, de scheidsrechter ziet meteen de ernst van de zaak in en start met reanimatie samen met een supporter. Die supporter was Ella Viane, lid van KRB Jabbeke en jaren secretaris van de club. Beiden hadden een cursus EHBO gevolgd en aarzelden niet om wat ze geleerd hebben ook effectief toe te passen.
De dokters bevestigden dat ze dankzij hun snel en doeltreffend ingrijpen het leven van de jonge sporter gered hebben. Ook al was men met de helikopter snel te plaatse, dan nog was zonder het ingrijpen van de betrokkenen het hartfalen de jongeman naar alle waarschijnlijkheid fataal geworden. Super Ella en co !

Dit lijkt ons een mooi pleidooi om:

1.   Voor wie reeds EHBO volgde: zeker je kennis toe te passen en geen schrik te hebben om bv. iets verkeerds te doen. Blijf niet aan de kant staan.

2. Voor wie nog geen EHBO volgde:
 • ook meteen in actie te schieten en in te schrijven voor een cursus. Zie o.a. op de website van het Rode Kruis.
 • te leren omgaan met de defibrillatoren die ondertussen op heel veel plaatsen beschikbaar zijn.
Al onze trainers krijgen in de opleiding i.s.m. VTS mond-op-mond beademing en hartmassage aangeleerd.
Moeten we misschien ook onze scheidsrechters opleiden in hartmassage/gebruik van defibrillator?
Ben je voorstander en/of kandidaat voor een opleiding in de bovenstaande materie, laat het ons weten op info@krachtbal.be
TIPS OM TIJD TE MAKEN
1. Plan vrije tijd in
Je engagement om te sporten kan je perfect inplannen door in je agenda de voorziene data/tijdstippen meteen te blokkeren. Zijn er toch wijzigingen (bv. uitgestelde wedstrijden) probeer dan een soort balans te vinden tussen dingen die je moét doen en dingen die je leuk vindt om te doen. Bekijk ook eens wat zonder probleem (ook voor anderen) op een later tijdstip kan en wat niet? Niet alles is superdringend ;-)

2. Leer ook om 'neen' te zeggen
Eenmaal je toegezegd hebt om iets te doen, moet je ook neen kunnen zeggen als achteraf een andere (ook wel leuke) activiteit aangeboden wordt. Verantwoordelijken hebben er niets aan om bv. op de training de woensdag een  enthousiaste 'ja' te krijgen om dan op vrijdag een sms'je te krijgen dat je toch niet komt omdat er iets is tussen gekomen. Competitie = engagement !

3. Weg met de smoesjes
"Les excuses sont faites pour 's en servir' maar men mag niet overdrijven natuurlijk. Wie altijd het smoesje 'ik heb geen tijd' gebruikt, leest best eens het kadertje hierboven. Tijd moet en kan je maken! Je begeleiders, ploegmaats én tegenstanders rekenen daar alvast op.
BELEIDSFOCUS JEUGDSPORT KRACHTBAL
U kon het al lezen op onze website en facebookpagina: Sport Vlaanderen ondersteunt ons project jeugdvriendelijke krachtbalclub voor de beleidsperiode 2017-2020.
De blauwdruk van het project blijft behouden maar er werden een aantal nieuwe accenten gelegd. We zetten ze even op een rijtje:
 1. Aantal jeugdspelers: sttijging van aantal jeugdleden t.o.v. vorige jaar beter waarderen => stimuleren van langdurig lidmaatschap / schrappen van leden en drop-out proberen vermijden door KWALITEIT van het aanbod. (gedipl.trainers, leuke sfeer, goede accommodatie,…)
 2. Aantal ploegen: doorstromingsbonus hoger => heel erg belangrijk dat er in alle jeugdreeksen ploegen zijn => instapmogelijkheid in de club op elke leeftijd mogelijk maken.
 3. Trainers : niet gediplomeerden met 10 jaar ervaring meer waarderen voor het vele werk dat ze vaak presteren máár gediplomeerden wegen heel zwaar door in de score.
 4. Evaluaties : extra punten omdat het belangrijk is om na te gaan of er bij de jongeren progressie is. Wie een leerlijn ontwikkelde en toetst/toepast, wordt extra beloond.
 5. Gediplomeerde SR’s:  enkel diploma is niet voldoende, men moet ook effectief wedstrijden leiden => SR-tekort op die manier proberen op te lossen / jongeren motiveren tot extra engagement in de club.
 6. Voorbereiding op competitie : niet enkel tornooien maar ook deelname aan voorbereidende oefenwedstrijden waarderen. Waardering voor wie een voorbereidingstornooi inricht om zo aanbod te verhogen.
 7. Jeugdbestuur/ -organigram : geschrapt => vaak enkel papieren bestuur. Vervangen door jeugdorganigram toevoegen bij actieplan.
 8. Verwelkomingspakket : geschrapt => vaak enkel uitrusting, trainingspak, folder,  enz. Accent verschoven naar infomoment met de ouders.
 9. Promotionele activiteiten : extra promotionele activiteiten waarderen => belangrijk in de verdere uitbouw van club en jeugdwerking. 
 10. SVS-competities / Naschoolse sportactiviteiten : “School => naschoolse sport => club” = ideale manier om jeugd te rekruteren. Deelname en voorbereidende initiaties stimuleren zodat alle clubs met jeugd daar ook aan deelnemen.
IN DE KIJKER
DE FAMILIE DEMEULEMEESTER
 
Bij Sporting Brugge zijn met (vlnr) Marie, Remi, Lena, Oskar de 4 kinderen van het gezin Demeulemeester actief. Ze spelen resp. bij de cadetten meisjes, cadetten jongens, pupillen en mikraba's en volgens hun begeleiders doen ze dat vrij goed.  We zagen Marie trouwens aan het werk tegen de meisjes van Buggenhout en haar ploeg won overtuigend met 27-5, dankzij o.a. de aller, allereerste rugworp van het team van Marie. Coach Koen kwam met plezier zijn belofte om te trakteren na. 
Doe vooral zo verder! (duim)

PS Zijn er nog gezinnen met 'meerdere' jeugdspelers in onze krachtbalfamilie, laat het ons dan weten. Misschien staat uw foto dan wel in één van de volgende nieuwsbrieven.
CURSUS INITIATOR KRACHTBAL

Op 3/3 ll. ging het tweede deel van de cursus initiator krachtbal van start in het lokaal van krachtbalclub MEZ Snellegem. 14 gemotiveerde deelnemers, splinternieuwe cursussen, enthousiaste docenten en heel veel oefenstof. Meer moet dat niet zijn toch?
HET A-B-C VAN COACHING MET DE M-FACTOR
(klik om te vergroten)
KORT NIEUWS
 • De instaptornooien voor pupillen en mikraba's zijn erg succesvol. Voor de laatste tornooien (Baasrode - Beitem) schreven maar liefst 35 ploegen in !! Super !
 • We zitten ondertussen aan om en bij de 300 spelertjes in de categorie mikraba (< 10 jaar). Proficiat ! Doe zo verder.
 • De categorie scholieren verdient wel wat extra aandacht want we zien een daling van het aantal spelers. Bekijk het ook eens in je eigen club. Is er bij jullie een stijging of daling. Ken je de oorzaken? Laat ons ev. weten wat je doet om drop-out op die leeftijd te vermijden. jeugdsportfonds@krachtbal.be Wij bezorgen de good practices dan aan de andere clubs.
 • De maand maart is traditioneel de maand van de interscholentornooien in samenwerking met SVS (inschrijven via de plaatselijke scholen - extra info op schoolsport.be)
  • 22/03/2017 : Halle
  • 29/03/2017 : Ledegem
  • 26/04/2017 : Brugge (Tempelhof)
  • 03/05/2017 : Koekelare en Knokke
  • 10/05/2017 : Brugge (ST. Lodewijks - secundair !)
  • 31/05/2017 : Moorslede en Blankenberge
FAMILIENIEUWS
 • Op 17 januari 2017 werd ELLA (3,615 kg en 52 cm) geboren. Ella is de 3e dochter van Mathieu Dedecker (speler Grenskracht Menen) en Anna-Maria De Jaeghere
 PROFICIAT !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Op 30 december overleed mvr. Madeleine Vandenabeele, grootmoeder van Bart Ampe (speler Grenskracht Menen)
 • Op 22 januari 2017 overleed dhr. Mon Cornelissen, oprichter van krachtbalclub HO Grote Brogel, vader/grootvader van Jos en Ivo Cornelissen (HO Grote Brogel)
 • Op dinsdag 14 maart 2017 is Frits Stevens (vader van Benny Stevens) overleden.
  Frits was één van de stichters van krachtbalclub Overpelt. Op 26 augustus 1979 startten enkele oud-krachtballers, afkomstig van krachtbalclub Mona Lisa Houtmolen, met een paar nieuwelingen krachtbalclub Overpelt op onder impuls van Jef Vanbussel. Naast Jef waren de gebroeders Stevens Alfons en Freddy (Fons en Frits voor de vrienden) samen met Johan Loos, Roger Vandael en Luc Bergs de eerste spelers van de nieuwe club. Frits heeft jaren lang het krachtbal van dichtbij gevolgd. Eerst als speler en daarna via zijn zoon Benny.
   
OPRECHTE DEELNEMING
Copyright © 2017 *KRACHTBAL-SPORT+ / KVKBF*, All rights reserved.