Copy
Beste,

Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief van Labyrinth Onderzoek & Advies.
Follow on Twitter Friend of Facebook
Labyrinth Nieuwsbrief Najaar 2016
Onderzoek onder asielzoekers en statushouders over kansen vrijwilligerswerk
Labyrinth Onderzoek & Advies heeft in opdracht van het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek uitgevoerd onder asielzoekers en statushouders over de behoefte tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Het onderzoeksrapport is op 4 oktober 2016 gepubliceerd en hier te vinden.

Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de asielzoekers en statushouders vrijwilligerswerk een goede manier  vinden om kennis te maken met de Nederlandse taal en samenleving: de activiteiten leiden ook af van gedachten aan het thuisland en helpen bij het wennen aan Nederland en het leren van de taal. Bovendien vinden veel vluchtelingen het prettig iets terug te kunnen doen voor de maatschappij.

Onder andere het NRC en Parool besteedden aandacht aan ons onderzoek.

Afbeelding bij Onderzoek onder asielzoekers en statushouders over vrijwilligerswerk
Labyrinth op pad in België
Labyrinth start binnenkort met een groot veldwerkproject in opdracht van de Vlaamse overheid. In 2017 gaan wij in verschillende Vlaamse steden en Brussel 4500 mensen met een bi-culturele achtergrond interviewen. We vragen hun mening over onderwerpen die betrekking hebben op een cultureel diverse samenleving. Wij zijn enorm verheugd dit grote onderzoek te mogen uitvoeren. Volgend jaar zomer zullen wij het veldwerk afronden. Voor dit onderzoek zijn wij in België nog op zoek naar interviewers die mee zouden willen werken aan dit onderzoek. Spreek jij goed Nederlands en één van de volgende talen: Pools, Roemeens, Turks, Marokkaans-Arabisch, Berbers of Frans, solliciteer dan snel via www.wordinterviewer.be.

Social Impactmeting The Colour Kitchen
De social impactmeting van het Colour your Dreams programma van The Colour Kitchen is afgerond! De rapportage is nu beschikbaar. Labyrinth heeft de afgelopen drie jaar tijdens verschillende meetmomenten de leerlingen van het programma gesproken. De leerlingen ervaren dat ze écht een nieuwe kans hebben gekregen en ruim 80% van de leerlingen behaalt hun diploma. Lees het volledige rapport op onze website. Labyrinth wenst The Colour Kitchen veel moois de komende jaren met haar succesvolle programma!

Hoe loopt het welzijnswerk in Veenendaal volgens bewoners?
Labyrinth voerde de afgelopen maanden een evaluatie van het welzijn in Veenendaal uit. Deze tussentijdse evaluatie van het welzijnswerk had het meten van de beleving van de dienstverlening van het welzijnswerk tot doel, om hiermee richting te geven aan de uitvoering van het welzijnswerk in de nabije toekomst. De evaluatie richtte zich zodoende op cliëntervaringen, inwoners van Veenendaal in het algemeen en partners in de wijk. Om goed te weten hoe welzijn nieuwe stijl in deze gemeente uitpakt, is het belangrijk om de bewoners te spreken en goed te bereiken. Labyrinth zorgde ervoor dat juist de kwetsbaren ook goed bereikt werden bij dit onderzoek. De rapportage is nu te raadplegen op onze website, met daarin een serie conclusies en aanbevelingen die de gemeente Veenendaal helpen bij het inrichten van het welzijn voor én na de volgende aanbesteding.

Onderzoek verzelfstandiging wijkaccommodatie Ina Ama Lunteren
Labyrinth start met haar partners en in opdracht van de gemeente Ede en Stichting Ana Upu een onderzoek naar de mogelijkheden tot verzelfstandiging van de wijkaccommodatie Ina Ama. Doel is de mogelijkheden tot zelfbeheer en een eigen verdienmodel voor de Molukse gemeenschap in Lunteren te onderzoeken. De bezuinigingen van de gemeente op welzijnsaccommodaties hebben ook voor de Molukse gemeenschap in Lunteren gevolgen. Een van de belangrijkste resultaten van een gehouden enquête onder 150 Molukse bewoners in Lunteren, Ede e.o. is dat het gebouw voor de gemeenschap een bijzondere ontmoetingsfunctie heeft, niet alleen voor de Molukse maar ook Nederlandse bewoners. Raadpleeg voor meer informatie de site van Ana Upu.

Bootcamp Open Over Geld
Labyrinth is partner in ‘Geldstromen door de Wijk’. Op 7 en 8 juli deed ‘Geldstromen door de Wijk’ mee aan het ‘Bootcamp Open Over Geld’. Openheid geven over publiek geld – en wel zo dat de samenleving ook snapt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt – is nog geen gemeengoed en blijkt lastiger dan gedacht. Zowel voor de gemeente als voor burgers. Hoe kan de wijk de vele geldstromen die door de wijk gaan beter inzetten voor de wijk? Partner Pieter Buisman vertelt in deze video – na een stukje fietsen - wat daarvoor nodig is en wat je ervoor over moet hebben.

Workshop Labyrinth Academy: 'Doorontwikkeling van de professional binnen de (Jeugd)hulpverlening'
Innovatie in de (jeugd)hulpverlening is enkel succesvol wanneer de individuele hulpverleners blijven groeien. Jouw Kompas organiseert in samenwerking met Labyrinth Academy een persoonlijk ontwikkeltraject voor professionals binnen de (jeugd)hulpverlening die direct contact hebben met cliënten. 

Dit traject bestaat uit een trainingssessie gecombineerd met intensieve persoonlijke coaching “on-the-job”. Deze aanpak stelt deelnemers in staat om theorie direct, doelgericht en op maat in praktijk te brengen.

Lees hier meer.

Labyrinth spreker bij première GEEF ME 1 KANS!
Donderdag 27 oktober 2016 vond de première van de documentaire GEEF ME 1 KANS! plaats. Labyrinth leverde samen met succesvoorbeeld The Colour Kitchen een bijdrage aan de documentaire. Directeur van Labyrinth Nathan Rozema nam bij de première deel aan het panelgesprek.

Hoe geef je hangjongeren een kans? Wat is daarvoor nodig? Hoe is de samenwerking met het onderwijs? Waar lopen werkgevers tegenaan? En geloven werkgevers in het bieden van kansen? 250 ondernemers uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geven op film hun mening. Een bijzonder en confronterend pallet aan ervaringen, tips en meningen verwerkt in een film-tool geadresseerd aan werkgevers, onderwijs en overheid.

En een indringende nieuwe documentaire waarin twee werkgevers een ‘risicojongere’ een kans geven. Wordt deze uitdaging een succes?

Wijkraadpleging Overvecht in de media
Recent presenteerde Labyrinth de resultaten van de wijkraadpleging activiteiten voor gezondheidsbevordering in Overvecht. Het AD/UN was aanwezig bij de presentatie en schreef hierover een artikel. Ook U in de Wijk was aanwezig bij de presentatie en maakte een mooie reportage. De reportage is onderaan deze pagina te bekijken. Zowel het artikel als de reportage zijn op onze website te raadplegen. Ook het Stadsblad wijdde een artikel aan ons rapport.

Krachtstation bij NOS op 3: Klussen voor korting op je studentenkamer
Recent was onze directeur Nathan Rozema namens Krachtstation, een project dat Labyrinth samen met haar partners in Kantorendokter ontwikkeld, te gast bij NOS op 3. Bekijk het item op onze website. Het Krachtstation geeft een nieuwe bestemming aan een voormalig ROC-gebouw in Kanaleneiland en komt voort uit een onderzoek van Labyrinth. Hier komen wonen, werken en beleven samen. De toekomstige bewoners gaan in het pand zelf aan de slag, in ruil voor korting op hun huur. De transformatie is een initiatief van Labyrinth, HIK Ontwerpers en Van Der Leij Vastgoed Advies. Samen geven zij met Kantorendokter een herbestemming aan leegstaand vastgoed. Verbinding met de wijk staat hierbij centraal. Het Krachtstation wordt 15 december officieel geopend.

Waardecreatie bij formele en informele gebiedsontwikkeling
Op 19 en 20 oktober werd in Volvoorde (België) vanuit het Europese onderzoeksprogramma SEiSMiC een 24-uurssessie georganiseerd over waardecreatie bij informele en formele gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling is geen zaak meer van alleen overheid en ontwikkelaars. Steeds meer burgers en lokale ondernemers nemen zelf initiatieven voor versterking en verbetering van de eigen wijk of buurt. Hoe kunnen deze initiatieven ook economisch een duurzame basis krijgen en wat betekent dat voor de samenwerking tussen het ‘grote’ en het ‘kleine’ geld? Experts uit Nederland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk wierpen zich 24 uur op deze en andere vragen. Pieter Buisman was er namens ‘Geldstromen door de Wijk bij. Lees zijn impressie hier.

Wat hebben Utrechtse mantelzorgers nodig om mantelzorg vol te houden?
Labyrinth doet in opdracht van Steunpunt Mantelzorg Utrecht onderzoek onder Utrechtse mantelzorgers. De centrale vraag hierbij is “Wat hebben Utrechtse mantelzorgers nodig om de mantelzorg goed te kunnen doen en het vol te kunnen houden?”. Met het onderzoek dienen de wensen en noden van mantelzorgers in Utrecht in kaart gebracht te worden. Zodoende kan het beleid en de werkwijze van Steunpunt Mantelzorg hier beter op af worden gestemd.

Retail transitie binnenstad Nijmegen. Welke rol spelen de Provinciale RetailDeals?
Nijmegen heeft een frisse kijk op de retail transitie, bleek op de IPO bijeenkomst van de 12 Nederlandse provincies. Wat is de economische rol van winkelgebieden en hoe los je leegstand op? In Den Haag werd later op de dag de Provinciale Retaildeal gesloten. Hoe pakt Nijmegen de retailtransitie aan en wat is de rol van de provincie? Partner in Extenzio Eduard Plate schreef er in SCN een boeiend artikel over en levert daarin vijf aandachtspunten. Het artikel verschijnt in de komende editie van SCN.

Labyrinth verzorgde zeer succesvolle draagvlakmetingen  in Halve Maan en Kanaleneiland
Na eerdere draagvlakmetingen in de Halve Maan en Kanaleneiland-Noord (beide Utrecht), trok Labyrinth wederom de wijken in om middels persoonlijke gesprekken de bewoners om hun mening over de plannen voor hun wijk te vragen. Uiteindelijk is in beide wijken met vrijwel alle bewoners contact geweest.Wederom haalden wij responspercentages van rond de 95%, waar wij dan ook zeer trots op zijn.

Meer informatie over wat Labyrinth kan betekenen bij bewonersraadplegingen? Neem gerust contact met ons op.

Bewonersonderzoek Hollandsche Rading
Labyrinth voerde in samenwerking met MENS De Bilt en Samen Voor Hollandsche Rading recent een onderzoek uit naar het voorzieningenniveau op het gebied van zorg en welzijn, de wensen van ouderen en de bereidheid tot het verlenen van burenhulp in het dorp Hollandsche Rading. Hiervoor is een enquête onder de bewoners van Hollandsche Rading gehouden. De resultaten helpen de bewonersorganisatie en welzijnsinstelling de voorzieningen en mogelijkheden in het dorp beter af te stemmen op de wensen van de toekomst.

Concept Mapping: Gezondheid is voor mij…
De afgelopen maanden heeft Labyrinth in samenwerking met de Gemeente Rotterdam en het RIVM vier groepsgesprekken over gezondheid gehouden. Tijdens de groepsgesprekken werd door middel van concept mapping antwoord gezocht op de vraag ‘gezondheid is voor mij…’ De Gemeente Rotterdam kan met de resultaten gezondheidsprogramma’s nog beter op de denk- en leefwereld van uiteenlopende groepen burgers laten aansluiten.

Kidsmarathon bij U in de Wijk
Labyrinth organiseerde recent in de Utrechtse wijk Kanaleneiland in de Beweegweek en op de Dag van de Vrede een nieuwe editie van de Kidsmarathon. U in de Wijk bracht een mooi verslag. De Kidsmarathon kwam tot stand in samenwerking met Utrecht aan de NijlKrachtstation KanaleneilandStichting TrendyFDCCInaya ZorgAttifaHIK OntwerpersVan der Leij Vastgoed en leerlingen van MBO Utrecht en de basisscholen in de wijk.

Copyright © 2016 Labyrinth Onderzoek & Advies, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp