Copy
Bij deze ontvangt u de februari nieuwsbrief van Labyrinth Onderzoek & Advies.
Follow on Twitter Friend of Facebook
Nieuwsbrief Labyrinth februari 2014
Blog: Winkelstraat, Wijkeconomie, Wijk
Onze directeur Nathan Rozema blogt over zijn ervaringen uit het veld. Dit keer: Winkelstraat, Wijkeconomie, Wijk

In 2003 startte ik samen met mijn partners Labyrinth vanuit de Niasstraat in Lombok. De locatie was super, maar het verzamelpand was veel te duur. En het stond nota bene op de plek waar ik als student nog gewerkt had als ijzerkrulveger van het befaamde STORK-JAFFA. Destijds was dit een van de weinig overgebleven Industriële Iconen in de stad. Helaas was er van de indrukwekkende shed-daken niets meer terug te zien in het nieuwe moderne pand. Lees meer...
 
Onderzoek Verbindingsteams

Labyrinth onderzoekt voor zes samenwerkende zorginstellingen wat de effectiviteit is van hun nieuwe werkwijze waarbij ze het netwerk van hun cliënten directer betrekken in hun zorgaanbod.

De zorg verandert: de jeugdzorg decentraliseert en vanuit de samenleving wordt meer en meer een beroep gedaan op informele ondersteuning. De veranderingen in de jeugdzorg zijn aanleiding voor zorginstellingen Altrecht, Reinaerde, Zandbergen, Trajectum, Amerpoort en Jellinek om het eigen netwerk van hun cliënten meer te betrekken in de zorg. Lees verder...

Klantmonitor CROW

Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte CROW innoveert continu. Input van haar klanten is daarbij van essentieel belang. Hoe worden de producten van CROW beoordeeld? Waar liggen de knelpunten? Aan welke oplossingen is behoefte? In hoeverre verschillen deze behoeftes per type organisatie of per functie?

Om deze en meer vragen te beantwoorden ontwikkelt Labyrinth op dit moment samen met CROW een jaarlijks terugkerende monitor. Zo kan CROW de wensen van haar klanten beter aanvoelen en tegelijkertijd trends in de markt duiden.

Meer weten over klant(tevredenheids)onderzoek? Kijk dan op onze website.

Stem van de Oudere Migrant

Labyrinth is wederom door het Julius Centrum van het UMC Utrecht gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar gezondheid, welzijn en gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen van oudere migranten. Het onderzoek ‘Stem van de Oudere Migrant’ richt zich op oudere migranten van Marokkaanse, Turkse en Molukse afkomst. De onderzoeksresultaten zullen gebruikt worden om de bestaande zorg- en welzijnsvoorzieningen op lokaal niveau verder af te stemmen op de behoeften en wensen van de oudere migranten. Inmiddels zijn vrijwel alle interviews afgenomen en is het UMC bezig met de verwerking. Benieuwd naar de resultaten? Houd dan onze website in de gaten.

Hoe stimuleer je Wijkeconomie in beroemde winkelstraten en het platteland? Experimentenprogramma Economie in Wijk en Dorp.

Labyrinth gaat samen met Platform31 en andere partners werken aan het Experimentenprogramma Economie in Wijk en Dorp. Wijkeconomie specialist van Labyrinth Nathan Rozema was in het verleden lid van de Visitatiecommissie wijkaanpak. Een van de aanbevelingen die hij met de commissie formuleerde was om het thema wijkeconomie te blijven agenderen. Tijdens de visitaties werd duidelijk dat de wijkeconomie nog steeds een onderbelicht thema is. Nu, mede door de crisis en de economische en maatschappelijke transities, wordt het thema steeds belangrijker. Labyrinth is verheugd dit samen met het Platform, andere partners en verschillende gemeenten te mogen oppakken.

Labyrinth in Aken

Recent was Labyrinth in Aken (Duitsland) om studenten te werven voor ons onderzoek naar studentenhuisvesting in Aken en het nabijgelegen Vaals (NL). Kijk voor een korte fotoreportage op onze website.

 

 
Copyright © 2014 Labyrinth Onderzoek & Advies, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp