Copy
Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>, bij deze ontvangt u de decembernieuwsbrief van Labyrinth Onderzoek & Advies.
Follow on Twitter Friend of Facebook
Nieuwsbrief Labyrinth december 2013

Wijkeconomie Voorstad-Oost Deventer

Labyrinth is in opdracht van de gemeente Deventer gestart met winkelstraatmanagement ter stimulering van de lokale wijkeconomie in Voorstad-Oost. Labyrinth werkt hierin samen met People in Control.

Uitgangspunt hierbij is een bottom-up benadering waarbij ondernemers worden aangezet tot organisatie om gezamenlijk een impuls te geven aan de lokale wijkeconomie. Labyrinth kijkt hierbij verder dan alleen winkeliers en zal ook andere ondernemers uit de wijk gaan betrekken. Labyrinth gelooft in de kracht en kunde van lokale ondernemers en heeft voor dit traject een samenwerking gesloten met een ondernemer gevestigd in één van de winkelstraten.

Labyrinth heeft uitgebreide ervaring met winkelstraatmanagement en wijkeconomie. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Onderzoek beheer Openbare Ruimte Zoetermeer

Labyrinth Onderzoek & Advies onderzoekt in opdracht van de Rekenkamer Zoetermeer het maatschappelijk effect van de gemeentelijke bezuinigingen op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, in termen van van ervaren kwaliteit door burgers en ontplooide burgerinitiatieven.

Met andere woorden: wat merken de bewoners van Zoetermeer van de bezuinigingen en zorgen de bezuinigingen voor nieuwe initiatieven vanuit bewoners? Labyrinth voert dit onderzoek uit in samenwerking met Greeven Procesregie & Conflictbegeleiding.

Interculturele gezinscoaching

Labyrinth Onderzoek & Advies heeft voor de gemeente Ede interviews afgenomen onder allochtone ouders die gebruik hebben gemaakt van interculturele gezinscoaching.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder ouders van Marokkaanse en Turkse afkomst. Onderzoeksvraag was hoe de gezinnen de gezinscoaching hebben ervaren.
Labyrinth heeft haar Etnopanel van Turkse en Marokkaanse interviewers ingezet om diepte-interviews af te nemen bij de ouders. Dit gebeurde na afronding van het coachingstraject, met als doel om te evalueren hoe ouders zelf de interculturele gezinscoaching hebben ervaren.

Meer weten over ons Etnopanel? Kijk op onze website.

Onderzoek Molukse wijken

Labyrinth heeft een onderzoek uitgevoerd naar Molukse wijken in Nederland. Aanleiding voor dit onderzoek was het ontbreken van actuele gegevens over het resultaat van renovaties van Molukse wijken en het debat rondom het behoud van Molukse wijken. 

Labyrinth heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met extern onafhankelijk adviseur Rein Sohilait, in opdracht van Buat – Landelijk Platform voor Molukkers. Doelstelling van het onderzoek was daarom het onderzoeken van de perceptie van zowel bewoners als professionals over de renovatie van Molukse wijken en peilen hoe het communicatieproces tussen Molukse bewoners, gemeenten en woningbouwcorporaties is verlopen. Bovendien wordt er gekeken of bewoners en professionals de Molukse wijkidentiteit en leefomgeving van belang achten. Voor het onderzoek zijn diverse methoden gebruikt: deskresearch, een kwantitatieve verkenning onder bewoners en kwalitatief onderzoek onder professionals.

Labyrinth in Amsterdam-Zuidoost

De interviewers van Labyrinth zijn de afgelopen week in Amsterdam-Zuidoost de straat op om bewoners een aantal vragen te stellen over sporten.

Stadsdeel Zuidoost wil weten wat het kan doen om meer bewoners aan het sporten/bewegen te krijgen. Waarom sport men en waarom sporten anderen juist niet? Zouden de mensen die niet sporten wel graag willen sporten en wat zou daarvoor moeten gebeuren? Zou bijvoorbeeld het sport- en beweegaanbod in het stadsdeel verbeterd moeten worden?

Om dit te onderzoeken heeft het Bureau Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Amsterdam de hulp van het interviewteam van Labyrinth ingeroepen.

Vrolijk kerstfeest!


Recent onderzoek van Labyrinth wijst uit dat het dit jaar een buitengewoon vrolijk kerstfeest wordt. Alle onze medewerkers wensen u dan ook heerlijke dagen.

 
Copyright © 2013 Labyrinth Onderzoek & Advies, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp