Copy
Follow on Twitter Friend of Facebook
Nieuwsbrief Labyrinth maart 2014
Blog: ‘Welzijn nieuwe stijl en hoe word ik minder subsidieafhankelijk?’
Onze directeur Nathan Rozema blogt over zijn ervaringen uit het veld. Dit keer: ‘Welzijn nieuwe stijl en hoe word ik minder subsidieafhankelijk?’

 In mijn vorige blog ging ik in op winkelstraatmanagement en wijkeconomie. Ik beloofde om de volgende keer meer in te gaan op de praktijk. Dit ga ik binnenkort ook doen. Deze keer wil ik het eerst over iets anders hebben, namelijk over het "Welzijnswerk Nieuwe Stijl", of, "Vernieuwend Welzijn". Lees verder op onze blog...
Kantorendokter.nl

Het initiatief Kantorendokter geeft vastgoed een 2e leven. Kantorendokter.nl is een specialist  op het gebied van kantoren en het actuele vraagstuk van leegstand.

Kantorendokter.nl is een initiatief van drie samenwerkende partijen, Labyrinth, HIK Ontwerpers en Van der Leij Vastgoed Advies. Deze samenwerking biedt drie verschillende disciplines en drie verschillende invalshoeken binnen een team dat ontstaan is door samenwerking in andere projecten. Door de eerdere projecten hebben we besloten om onze dienstverlening los van elkaar en ook gezamenlijk aan te bieden. De disciplines en invalshoeken zijn: marktkennis en marktonderzoek - ontwerp van ruimte, binnen en buiten en creativiteit – vastgoed en bouwmanagement kennis. 

Kantorendokter – Geeft vastgoed een 2e leven. Kijk op de website Kantorendokter.nl voor meer informatie over dit initiatief.

Huisvesting vergunninghouders

Labyrinth evalueert momenteel de vernieuwde huisvestingsprocedure van asielzoekers met een verblijfvergunning. Elke gemeente heeft een taakstelling om deze vergunninghouders te huisvesten.

Om de huisvestingsprocedure te versnellen en verbeteren is in oktober 2012 een nieuwe werkwijze ingevoerd. Eerder evalueerde Labyrinth de pilot van de nieuwe toewijzingsprocedure. Die evaluatie was mede aanleiding om de veranderingen landelijk door te voeren.

In opdracht van het ministerie van Veiligheid & justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG evalueert Labyrinth nu deze landelijke invoering. Hierbij hanteren we een 360-graden benadering waarin alle stakeholders (gemeenten, COA, toezichthouder, vluchtelingenwerk etc.) betrokken worden.

Workshop voor Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal over sociale ondernemingen in uw gemeente en wijk

Recent gaven onze directeur Nathan Rozema en Sil de Graaf van Start Foundation een workshop over succes- en faalfactoren van sociale ondernemingen en hoe gemeenten eraan kunnen bijdragen sociale ondernemingen in hun gemeente en wijken meer te stimuleren. Tijdens de workshop werden voorbeelden gegeven en werd er gerefereerd naar het rapport en het onderzoek ‘Passie en Poen: succes- en faalfactoren voor sociale ondernemingen’ dat door Labyrinth Onderzoek & Advies in opdracht van VSBfonds en Start Foundation is uitgevoerd. Lees meer op wijkeconomie.eu.
 

Wijkeconomie.eu: alles over wijkeconomie

In deze tijd waarin iedereen ‘meer met minder’ wil, zijn de kernvragen: Hoe kunnen we het potentieel vanuit wijken en ondernemers maximaal benutten? Hoe kunnen geldstromen die de wijk in komen, door de wijk worden benut in plaats van dat ze weglekken? Hoe helpen we overheden, woningcorporaties, bewonersinitiatieven die op eigen benen willen staan. Hoe helpen we welzijnsinstellingen, ondernemersverenigingen en sociale ondernemers (in spé)?

Vanaf nu bundelt Labyrinth haar verrichtingen en inzichten in deze thema's op Wijkeconomie.eu. Hierop onder andere aandacht voor wijkeconomie marktonderzoek, zichtbaar maken van ondernemers in de wijk en sociaal ondernemen in de wijk.
Copyright © 2014 Labyrinth Onderzoek & Advies, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp