Copy
AGEM nieuwsbrief oktober/november 2015
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Groene energie uit de Koeientuin

Chris Bomers van boerderij Kraanswijk in Groenlo, is een van de producenten van de duurzame energie van AGEM. In zijn koeientuin lopen 200 koeien. De mest van zijn beesten wordt omgezet in duurzame energie voor ons.
 
De 60 jaar oude boerderij ‘Kraanswijk’ met de koeienstal aan het woonhuis gekoppeld, is gebouwd door de opa van Chris Bomers. De deel is nu ingericht als een fraaie groepsaccommodatie die zijn vrouw exploiteert. Chris wijst naar een grote vrijstaande stal: “Die heeft mijn vader gebouwd toen het allemaal groter moest. En daarachter, die koeientuin, dat is mijn aandeel in het boerenbedrijf.”

vergisten van mest, en meer
De ontwikkeling van de koeienboerderij Kraanswijk in een notendop. Chris heeft tien jaar geleden een zijstap gemaakt: uit de mest wint hij groene energie.
“Tot voor kort vergistten we voornamelijk afval van food-producenten. Maar de prijs daarvan is de laatste tijd gestegen omdat er veel capaciteit is bijgekomen, vaak met subsidies. Ik zat steeds meer achter de telefoon om massa op te kunnen kopen om de vergister te laten draaien. Daar ben ik mee gestopt.
Meer over energie voor AGEM en koeienwelzijn

De overstapper: hotel Ruimzicht
Kees Hensen is eigenaar van viersterrenhotel Villa Ruimzicht in Doetinchem. Een hotel in het luxe-segment. Meer nog dan duurzaamheid vindt Kees belangrijk te weten waar zijn product-en vandaan komen.
“Daarom zijn we overgestapt op energie van AGEM. Met De Strandlodge in Winterswijk en de horeca van golfbaan ’t Zelle in Hengelo zijn we trouwens ook overgestapt op AGEM.

We hadden best kunnen kiezen voor goedkopere energie. We hebben diverse offertes vergeleken, want uiteindelijk moeten we natuurlijk winst maken. Maar de prijs van AGEM is concurrerend en het is een goed product, dat past in onze triple A-standaard: Ambacht, Aandacht, Achterhoek.
Dit kwaliteitshandvest betekent onder andere dat we willen weten waar het product vandaan komt. Bij voorkeur uit de Achterhoek, maar dat kan niet altijd. De Zeeuwse mosselen betrekken we bij leveranciers die wij kennen en vertrouwen.

geuzennaam
Achterhoek is een geuzennaam geworden die staat voor sfeer en kwaliteit. In Ruimzicht ontvangen we gasten uit heel Nederland, de hele wereld. Ik merk dat ze allemaal genieten van het verhaal bij onze streekproducten. De Achterhoek is daarbij een begrip waar we trots op zijn. Dat geldt ook voor AGEM. Voor ons is AGEM ook een marketingtool."  
Metzo wil verwonderen
Adrie, Reugebrink, Argo, AGEM
De ideeën zijn nog pril. Maar nu het toch in de krant heeft gestaan wil Joop Brugman van het Metzo College wel vertellen waarom de Doetinchemse middel-bare school een wind-molen voor de deur wil.
“Onze directeur, Hans Baan, heeft techniek altijd bevorderd. Door hem is op onze school altijd aandacht voor innovatie. Hij wil techniek al vroeg uitventen. We krijgen bijvoorbeeld vier keer per jaar achtstegroepers van de basisscholen uit Bronckhorst en Doetinchem in ons technieklokaal.

In ons lesprogramma moeten we vanaf de zomer 2016 aandacht besteden aan duurzaamheid. We hebben al geruime tijd zonnepanelen op ons dak liggen. In de kantine zijn de effecten continu te volgen, maar een windmolen is veel directer zichtbaar. Nu weten we allemaal dat grote witte windmolens niet zo gewenst zijn in de buurt. Ons idee is dan om, ook in de geest van het Metzo, een innovatieve aanpak te zoeken. Mijn droom is een windmolen in de vorm van een boom, een namaak-boom waarvan de blaadjes kleine windturbines zijn.

voor je neus
Ik heb afgelopen zomer mijn vakantie aangepast om in Bretagne het prototype in het echt te bekijken. Je zag meteen dat het een nepboom is maar het mooie is dat je voor je neus energie ziet worden opgewekt. Als zoiets bij ons zou kunnen wil ik dat de leerlingen in het technieklokaal van het Metzo de afleesapparatuur gaan maken. Dan kunnen ze er vervolgens altijd mee werken.”
Lees meer over dit opvallende initiatief
Share
Share
Slimme meter
Hoe slim is die slimme meter die binnenkort bij gezinnen in Vorden wordt geïnstalleerd?
Op 11 november is een tweede kans om je te laten informeren. In het Kulturhus in Vorden is van 14.00 tot 21.00 uur vrije inloop en kun je informatie krijgen over de invoering, over de mogelijkheden van de slimme meter en hoe je heel gemakkelijk energie kunt besparen.
Achtergronden lees je in het persbericht.
Succes windpark
Het enthousiasme om te investeren in het windpark Netterden is bijzonder groot. Na een maand was het beoogde bedrag van 250.000 euro aan obligaties uitgegeven. De omwonenden hebben nog tot 15 november de tijd om obligaties, die maar liefst 6% opleveren, aan te schaffen.

extra obligaties
AGEM-directeur Guus Ydema is erg blij met het resultaat: “Ik hoopte op snelle verkoop. Maar dit overtreft mijn verwachting. Met name de betrokkenheid van omwonenden vind ik een positief signaal. Op deze manier zien de mensen iets terug van die grote molens in de buurt.” Vanwege het succes kun je je binnenkort opnieuw inschrijven voor 4,5%-obligaties.
Minister Kamp: meer energie
Minister Kamp heeft extra maatregelen aangekondigd om de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 te halen. Er komt in 2015 EUR 8 miljard beschikbaar voor de SDE+-subsidie voor o.a. wind-, zonne- en bio-energie. Daarnaast is er 70 miljoen extra subsidie beschikbaar voor SDE+-projecten, zonneboilers, biomassa-ketels en warmtepompen. De vergoeding van de zogenaamde postcoderoos-regeling wordt in 2016 verhoogd van 7,5 cent per kWh naar 9 cent per kWh. 
column
Gerrits
Groene
Gedachten

Sjoemel-software

Autoproducenten mogen nog jaren ons leven vervuilen. Maar het ABP stopt met niet-duurzame beleggingen. Dat is een overwinning voor de actieve deelnemers, mensen die tegen bestuurders van het grootste pensioenfonds aan bleven plassen. Al die druppels waren genoeg voor een omslag. Maar gaan ze nu ook meten?
Hoe pakt dat uit?

Heb je een vraag over AGEM? Of wil je ook overstappen?
Bel Natalie of Karlijn:
0314 - 820 388 
Of ga naar de website:
www.agem.nu
Copyright © 2015 AGEM, All rights reserved.