Copy

CULTUREEL ERFGOED / 26 januari 2016

BESLISSINGEN

 • Processie de Plaisance op Inventaris Immaterieel Erfgoed
 • Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2016

REGELGEVING

 • Nieuwe regelgeving voor varend erfgoed in werking op 1 januari
 • Nieuw reglement voor tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties
 • Nieuwe formulieren voor verantwoording projectsubsidies

IN DE KIJKER

 • Een beeld elke dag in elke klas: VIAA lanceert het Archief voor Onderwijs

CJSM

 • ErfgoedApp primeur voor Vlaanderen
 • Adviezen voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed
 • Verslagen 10e sessie van het UNESCO intergouvernementele comité beschikbaar

EVENEMENTEN

 • 2 februari - Dag van de Cultuureducatie
 • 23 februari – DigIT UP. Nieuwe manieren om aan kunst- en cultuureducatie te doen
 • 9 en 10 juni - brainstormsessie over rol van cultuur bij de integratie van vluchtelingen en migranten

PARLEMENTAIRE VRAGEN

 • Parlementaire vragen over het cultureel-erfgoedbeleid

INDIENDATA

 • Eerstkomende indiendata binnen het Cultureel-erfgoeddecreet en de reglementen
CULTUREEL ERFGOED
Processie de Plaisance op Inventaris Immaterieel Erfgoed
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om de Processie de Plaisance toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. De ommegang ter ere van Sint-Bartholomeus, de patroonheilige van de stad, wordt elke zomer sinds 1515 door heel wat verenigingen in Geraardsbergen gevierd.
Lees meer

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2016

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de eerste helft van 2016. De minister kende voor deze ronde een totaalbedrag aan projectsubsidies van 551.000 euro toe.
Overzicht toegekende projectsubsidies
REGELGEVING
Nieuwe regelgeving voor varend erfgoed in werking op 1 januari
Op 1 januari 2016 trad de nieuwe regelgeving voor varend erfgoed in werking. Varend erfgoed is het nautisch erfgoed dat kan varen of drijven of dat in de vaart kan worden gebracht of drijvend kan worden gemaakt.
Lees meer

Nieuw reglement voor tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties

Het reglement voor Subsidie voor competentieontwikkeling in een internationaal cultureel-erfgoedperspectief werd op 1 januari 2016 aangepast naar het reglement Tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten. De belangrijkste wijziging is dat de doelgroep van het reglement is uitgebreid.
Lees meer

Nieuwe formulieren voor verantwoording projectsubsidies

Voor het verantwoorden van een toegekende projectsubsidie, werden de formulieren op onze site aangepast voor alle types projectsubsidies. De belangrijkste wijziging is dat de financiële afrekening nu gebeurt via een apart te downloaden Excel-document. De nieuwe formulieren zijn er voor:
Alles over subsidies
IN DE KIJKER
Een beeld elke dag in elke klas: VIAA lanceert het Archief voor Onderwijs
In het Jan-van-Ruusbroeckollege in Laken hebben de Vlaamse ministers Hilde Crevits en Sven Gatz samen met Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) het Archief voor Onderwijs gelanceerd.
Lees meer
CJSM
ErfgoedApp primeur voor Vlaanderen
Op 19 januari 2016 heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de ErfgoedApp gelanceerd in het M HKA. De ErfgoedApp is gratis (in zowel Google Play als de App Store) en erg handig in gebruik. Dankzij een simpele scan met het camera-oog van een smartphone of tablet, krijgt de bezoeker geluids- en tekstfragmenten, filmpjes…

De app is ontwikkeld door FARO en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
Lees meer

Adviezen voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed

Cultureel erfgoed wordt steeds vaker in een digitale vorm aangeboden aan het grote publiek en specifieke doelgroepen zoals het onderwijs en de wetenschap. De online aanwezigheid van talig cultureel erfgoed uit Nederland en Vlaanderen is ook belangrijk voor de positie van het Nederlands in de wereld. 

Voor de Taalunie waren dit de redenen om na te gaan hoe Nederlandse en Vlaamse erfgoedprojecten beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Hiervoor werd de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed in het leven geroepen. In deze commissie zetelen organisaties die in de Vlaamse en Nederlandse erfgoedsector een landelijke rol vervullen. 

Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media maakt deel uit van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed.

Lees meer

Europeana Vlaanderen Overlegplatform

Op 13 januari 2016 kwam het Europeana Vlaanderen Overlegplatform bijeen. Joris Pekel van het Europeana Office was de centrale gast. Hij gaf uitleg bij de recente evoluties in de context van Europeana. 

Het overlegplatform is een initiatief van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en is een ontmoetingsplaats voor Vlaamse cultureel-erfgoedinstellingen. Het doel is om de werking van organisaties te optimaliseren en het maatschappelijk belang van cultureel erfgoed en de organisaties op een eigentijdse manier uit te bouwen

Lees meer

Verslagen 10e sessie van het UNESCO intergouvernementele comité beschikbaar

Van 30 november tot 4 december 2015 vond de tiende sessie van het intergouvernementele comité voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed plaats in Windhoek. België was als één van de vierentwintig comitéleden actief aanwezig. Dit leidde onder meer tot voorstellen voor een ethische code, richtlijnen rond duurzame ontwikkeling en verschillende aspecten met betrekking tot het actualiseren en het updaten van borgingsactiviteiten in de context van de conventie.
Lees meer
EVENEMENTEN
2 februari - Dag van de Cultuureducatie
Ben je gebeten door cultuur en leren? Overtuigd van het belang van cultuureducatie in de groei van ieder kind, iedere jongere en elke volwassene? Op zoek naar nieuwe inzichten en vernieuwende praktijken? Kom dan op dinsdag 2 februari 2016 naar Vooruit in Gent voor de volgende editie van de Dag van de Cultuureducatie. Vandaag laatste kans om in te schrijven.
Lees meer

23 februari – DigIT Up. Nieuwe manieren om aan kunst- en cultuureducatie te doen

Wat gebeurt er als je kunst- en cultuureducatie doordrenkt met technologie? Wat als je online educatief aanbod de overhand neemt op je offline werking? Gooi jij je vol overgave op de mogelijkheden van dit tijdperk of neem je voorzichtig je eerste stappen? Op 23 februari 2016 worden de horizonten van digitale en online tools verkend.
Lees meer

9 en 10 juni - Brainstormsessie over rol van cultuur bij de integratie van vluchtelingen en migranten

De Europese Commissie heeft een oproep gelanceerd voor een gestructureerde dialoog rond de rol van cultuur bij de integratie van vluchtelingen en migranten. De groep van geselecteerden krijgt de kans om op 9 en 10 juni 2016 hierrond te brainstormen om dan in september hun ideeën te delen met de Europese Commissie tijdens een Dialogue meeting in Brussel.
Lees meer
Deel deze nieuwsbrief:
> Lees meer


Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Schrijf u uit.