Copy

Nieuwsbrief Kunsten en Cultureel erfgoed

KUNSTEN

 • KIOSK online: papieren subsidieaanvraag verdwijnt
 • Goed bestuur voor kunstenorganisaties
 • Infosessie over het Kunstendecreet op 31 augustus 2015
 • Uitleg en/of begeleiding Kunstendecreet
 • Residenties voor kunstenaars: nieuwe procedure
 • Kunstendag voor Kinderen breidt uit

CULTUREEL ERFGOED

 • Opendepot-klanken
 • Kwaliteitslabel voor Red Star Line Museum, Provinciale Bibliotheek Tolhuis en Architectuurarchief Provincie Antwerpen
 • Reuzencultuur in Vlaanderen op Inventaris Immaterieel Erfgoed
 • Topstukken tentoongesteld
 • Toekenning 527.200 euro projectsubsidies cultureel erfgoed - tweede ronde 2015
 • Geen aanvragen werkingssubsidies voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid in 2016
 • Nieuwe formulieren en handleiding voor projectsubsidies

BELEID

 • Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid: informatie, sleuteldocumenten en traject online
 • Tweede TRACKS-ontmoetingsmoment
 • Aanpassing beleidsperiodes Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012
 • Minister Gatz lanceert bouwstenen aanvullende cultuurfinanciering

INDIENDATA

 • Eerstkomende indiendata binnen het Cultureel-erfgoeddecreet, het Kunstendecreet en de reglementen
KUNSTEN
KIOSK online: papieren subsidieaanvraag verdwijnt

Vanaf nu kunt u beurzen, project- en werkingssubsidies onder het Kunstendecreet enkel nog digitaal aanvragen via KIOSK. In die module kunt u de dossiers aanmaken en indienen.

Ook alle volgende stappen verlopen via KIOSK:
 • melding
 • ontvankelijkheid
 • beoordeling
 • beslissing
 • indienen werkingsverslag na afloop van uw gesubsidieerd(e) project of werking.
U kunt uw aanvragen nu al in KIOSK voorbereiden. De indienknop wordt actief op maandag 17 augustus.
KIOSK

Goed bestuur voor kunstenorganisaties

Organisaties die in de periode 2017-2021 een werkingssubsidie zullen ontvangen onder het Kunstendecreet, zullen een aantal voorwaarden moeten naleven inzake goed bestuur.

Die voorwaarden heeft minister Gatz voorgelegd in een ontwerp van besluit, dat de Vlaamse Regering op 17 juli principieel heeft goedgekeurd.

Lees meer

Infosessie over het Kunstendecreet op 31 augustus 2015

Omdat het nieuwe Kunstendecreet heel wat wijzigingen meebrengt, organiseren de afdeling Kunsten en het Kunstenpunt een infosessie. Tijdens deze sessie worden kunstenaars en organisaties wegwijs gemaakt in de regelgeving.

In de aanloop naar de eerste indiendatum van 15 september 2015 ligt de nadruk op projecten en beurzen.

Lees meer

Uitleg en/of begeleiding Kunstendecreet

Als u meer uitleg nodig heeft over het Kunstendecreet, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Kunsten. U kunt uw vragen hierover steeds kwijt via het contactformulier in KIOSK.
 
Wie eerder nood heeft aan een klankbord om zijn/haar eigen individuele project of organisatie te situeren binnen het decreet (in termen van subsidielijnen, de functies en/of disciplines), kan bij het Kunstenpunt terecht. U kunt daarvoor mailen naar info@kunsten.be of bellen naar 02 274 17 60.

Lees meer

Residenties voor kunstenaars: nieuwe procedure

Vanaf 2016 maakt het residentieprogramma voor kunstenaars deel uit van het nieuwe Kunstendecreet. Vanaf dan is er geen algemene jaarlijkse oproep meer voor alle residenties samen. U moet dan een residentie uiterlijk zes maanden voor de aanvang ervan aanvragen.

Omdat de online aanvraagapplicatie KIOSK pas vanaf maandag 3 augustus beschikbaar is, mogen enkele residenties dit jaar uitzonderlijk later worden aangevraagd, namelijk tot woensdag 30 september.

Het gaat om de residenties in:
 • Cité Internationale des Arts
 • Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, A-I-R Laboratory Programme
 • Jan Van Eyck Academie.

Lees meer

Kunstendag voor Kinderen breidt uit

Sinds vier jaar organiseert de afdeling Kunsten op de derde zondag van november de Kunstendag voor Kinderen.

Steeds meer kunstenorganisaties nemen deel aan de Kunstendag voor Kinderen. Dit jaar zijn het er al een 200-tal in 83 steden en gemeenten in Vlaanderen en in Brussel.
 
Een eerste overzicht van het aanbod vindt u vanaf eind augustus op www.kunstendagvoorkinderen.be.


foto KvK 2014 © Artur Eranosian

Kunstendag voor Kinderen
CULTUREEL ERFGOED
Opendepot-klanken

Bezoek de collectie mechanische dansorgels van Jef Ghysels in het kijk- en luisterdepot: 125 jaar muziekgeschiedenis staat voor u opgesteld.

Tijdens een rondleiding wordt het verhaal van de danscultuur en het kermisvertier uit het begin van de twintigste eeuw uit de doeken gedaan aan de hand van de instrumenten. De focus ligt op het technisch vakmanschap uit de regio Antwerpen. Tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds orgelbouwers actief.

Als afsluiter van een bezoek worden enkele verzoeknummertjes gespeeld en kan er een walsje gedanst worden!
Lees meer

Kwaliteitslabel voor Red Star Line Museum, Provinciale Bibliotheek Tolhuis en Architectuurarchief Provincie Antwerpen

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om een kwaliteitslabel toe te kennen aan:
 • het Red Star Line Museum
 • de Provinciale Bibliotheek Tolhuis
 • het Architectuurarchief Provincie Antwerpen.
In totaal zijn er nu 94 erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties:
 • 16 culturele archiefinstellingen
 • 9 erfgoedbibliotheken
 • 69 musea.

Lees meer

Reuzencultuur in Vlaanderen op Inventaris Immaterieel Erfgoed

Minister van Cultuur Sven Gatz besliste om de Reuzencultuur in Vlaanderen toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Twee keer per jaar kunnen elementen van immaterieel cultureel erfgoed worden opgenomen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze inventaris draagt bij tot de zichtbaarheid en stimuleert het bewust omgaan met immaterieel cultureel erfgoed.

De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed telt nu 42 elementen.

Lees meer

Topstukken tentoongesteld

Momenteel zijn er twee topstukken en andere waardevolle werken uit de Collectie Vlaamse Gemeenschap te zien in de tentoonstelling Belgische schone. Ensor tot Magritte in het Museum Singer Laren in Nederland.

Deze tentoonstelling is een ode aan de Belgische klassiek moderne kunst en is een initiatief van het Museum voor Schone Kunsten in Gent, waar de werken langdurig bewaard worden.  Een zeventigtal hoogtepunten toont een overzicht van de ontwikkelingen van de avant-garde kunst in België in de periode 1885-1960.

De tentoonstelling loopt nog tot 31 augustus 2015.

Lees meer

Toekenning 527.200 euro projectsubsidies cultureel erfgoed - tweede ronde 2015

​Vlaams minister van cultuur Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede jaarhelft 2015.

De minister kende voor deze ronde een totaalbedrag aan projectsubsidies toe van 527.200 euro.

Lees meer

Geen aanvragen werkingssubsidies voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid in 2016

Op 3 juli 2015 heeft de Vlaamse Regering beslist om in 2016 geen werkingssubsidies toe te kennen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de periode 2017-2020.

De beperkte budgettaire ruimte blijft ook voor de volgende jaren een feit waarmee rekening gehouden moet worden. Uit een begrotingsraming voor 2017 blijkt dat er geen extra middelen vrij gemaakt kunnen worden voor nieuwe subsidies voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid.

Lees meer

Nieuwe formulieren en handleiding voor projectsubsidies 

De formulieren die u gebruikt om een aanvraagdossier voor een projectsubsidie op te maken, werden aangepast. Ook de handleidingen bij deze subsidielijnen werden aangepast.

De nieuwe versies zijn te vinden op de website. Het gaat om nieuwe formulieren en handleidingen voor de vier types van projectsubsidies in het kader van het Cultureel-erfgoeddecreet:

Alles over subsidies
BELEID
Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid: informatie, sleuteldocumenten en traject online

Wie meer informatie wil over de voorgeschiedenis, de context en het traject met het cultureel-erfgoedveld en relevante stakeholders, vindt dit vanaf nu terug op onze website.

De inbreng die de verschillende deelsectoren op 28 april naar voren brachten, staat online.

Informatie over het vervolg van het traject met het cultureel-erfgoedveld en sleuteldocumenten zullen voortaan op deze webpagina's te vinden zijn.
Lees meer

Tweede TRACKS-ontmoetingsmoment

PACKED vzw organiseerde op 23 juni 2015 samen met Het Firmament, Kunstenpunt en de andere partners uit het TRACKS-netwerk een tweede ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg in de kunstsector.

De dag had als doel ervaringen te delen en kennis uit te uitwisselen.

Lees meer

Aanpassing beleidsperiodes Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012

Na het advies van de SARC, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012.

Het gaat om technische aanpassingen met een beperkte beleidsmatige impact. De aanpassingen aan het Cultureel-erfgoeddecreet gebeuren om een aantal lopende beleidsperiodes te verlengen met een of twee jaar. Dit maakt het mogelijk om op termijn de cultureel-erfgoedorganisaties tegelijk te beoordelen in een gezamenlijke subsidieronde in 2018.

Daarnaast wordt ook de subsidieperiode voor de VGC aangepast, zodat de VGC haar meerjarenplanning 2016-2020 kan indienen als aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant.

Lees meer

Minister Gatz lanceert bouwstenen aanvullende cultuurfinanciering

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft op 2 juli 2015 de eerste bouwstenen rond aanvullende financiering in de culturele en creatieve sectoren (CCS) voorgesteld.

Samen met Vlaamse Erfgoedbibliotheek (VEB), Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) en IDEA Consult stelde de minister twee toolboxen voor rond crowdfunding en EU-financiering, die de sector moeten wegwijs maken in aanvullende financieringsmogelijkheden.

Lees meer
Deel deze nieuwsbrief:
> Lees meer


Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Schrijf u uit.