Copy

Nieuwsbrief / 24 februari 2015

BELEID
Advies SARC bij wijziging decreet over hergebruik van overheidsinformatie
De Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC bracht op eigen initiatief advies uit bij het ontwerp van wijzigingsdecreet van 27 april 2007 over het hergebruik van overheidsinformatie.

De sectorraad besprak het ontwerpdecreet op de plenaire vergadering van 8 januari 2015 en werkte het advies verder schriftelijk af.
Lees het advies
CULTUREEL ERFGOED
Prioriteiten cultuur en erfgoed tijdens Lets voorzitterschap
Van 1 januari tot 30 juni 2015 is Letland voor de eerste keer in zijn geschiedenis voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Voor cultuur en erfgoed geeft het Lets voorzitterschap prioriteit aan:
  • ontwerpraadsconclusies over culturele en creatieve cross-overs
  • de opvolging van de raadsconclusies over cultural governance van 2012
  • de opvolging van de rol van culturele en creatieve sectoren in de herziene EU2020-strategie.
Er staan ook een aantal interessante conferenties op stapel, waaronder de conferentie Heritage, contemporary architecture and design in interaction.
Lees meer
KUNSTEN
Gezocht: voorzitters en beoordelaars
U kan zich nog tot 28 februari 2015 kandidaat stellen voor de pool van voorzitters en de pool van beoordelaars die vanaf het najaar 2015 subsidieaanvragen zullen beoordelen in het kader van het Kunstendecreet. 

Let op: indien u zich al kandidaat heeft gesteld als beoordelaar bent u niet automatisch ook kandidaat-voorzitter.

Bent u geïnteresseerd om voorzitter te worden? Stuur uw cv en motivatiebrief naar nieuwkunstendecreet@vlaanderen.be.

Hebt u interesse om beoordelaar te worden? Meldt u aan via Iedereen kan zetelen.
Lees meer

Laatste indiendata huidig Kunstendecreet

Op 1 maart 2015 kunnen de laatste aanvragen ingediend worden voor:
15 maart 2015 is de laatste indiendatum voor: Op 15 september 2015 valt de eerste uiterlijke indiendatum voor ondersteuning via het nieuwe Kunstendecreet voor initiatieven die vanaf 2016 van start gaan. De indiendatum voor projecten van zowel organisaties als kunstenaars en die voor beurzen valt dan samen.

Alles over subsidies

Infonamiddagen voor de sector architectuur en vormgeving

Kunsten en Erfgoed en het Vlaams Architectuurinstituut organiseren in samenwerking met Stad en Architectuur vzw (Leuven) in het voorjaar 2015 infonamiddagen voor de sector architectuur en vormgeving.
Data en locaties

Erkenningscommissie Kunstinstellingen benoemd

De commissie die in de loop van de komende maanden zal nagaan of de kandidaat kunstinstellingen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden werd op 13 februari 2015 benoemd. 

Concertgebouw Brugge en Kunstencentrum Vooruit werden door de Vlaamse Regering aangeduid als kandidaat kunstinstelling in het kader van het Kunstendecreet.

Lees meer

“Openba(a)r”! 5 talks rond kunst in opdracht in de openbare ruimte

Op vijf donderdagavonden in de periode maart - mei worden enkele boeiende stemmen aan het woord gelaten over thema’s uit de vijf opgestarte Pilootprojecten Kunst in Opdracht.

Experten en publiek gaan in gesprek met de betrokken opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars over de rol die kunst kan opnemen in de openbare ruimte zoals die zich in ons hedendaagse (verstedelijkte) landschap aandient.

Lees meer over data, thema's en sprekers

Kunstenaarsresidenties in het buitenland

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist welke kunstenaars in 2015 naar residenties kunnen.

Kunsten en Erfgoed heeft een aantal overeenkomsten met residenties in het buitenland. Zo wordt er steeds een plaats voor een kunstenaar gelieerd aan Vlaanderen gereserveerd.

Lees meer
Deel deze nieuwsbrief:
> Lees meer

Contacteer Kunsten en Erfgoed

Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Schrijf u uit.