Copy

KUNSTEN en CULTUREEL ERFGOED

Nieuwsbrief 29 oktober 2015

 • Reuzen in Vlaanderen wint Vlaamse Cultuurprijs voor Immaterieel Erfgoed
 • Hands-on infosessie Horizon2020 op 13 november
 • Sectormoment cultuureducatie op 17 november
 • Voorstelling onderzoek cultureel-erfgoeddepots op 19 november
 • Voortgangsrapportering inventaris ICE uiterlijk op 15 november
 • Projectoproep geeft inhoud aan Cultureel Samenwerkingsakkoord
 • Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid – inbreng deelnemers Groot Onderhoud
 • Eerste burgerkabinet geslaagd
 • Eindrapport "Versterking van het arbeidsvolume in de socioculturele sector in Vlaanderen"
 • Vlaams Instituut voor Archivering krijgt nieuwe start
 • Nieuwe website Creative Europe voor Vlaanderen

INDIENDATA

 • Eerstkomende indiendata binnen het Cultureel-erfgoeddecreet, het Kunstendecreet en de reglementen
REUZEN IN VLAANDEREN WINT VLAAMSE CULTUURPRIJS VOOR IMMATERIEEL ERFGOED 
De minister overhandigde de prijs tijdens het Groot Onderhoud op 27 oktober 2015 te Gent. Reuzen in Vlaanderen vzw ontvangt de prijs voor de wijze waarop de organisatie erin geslaagd is om reuzenverenigingen en vrijwilligers samen te brengen in een netwerk van organisaties en mensen die zich samen voor de toekomst van de reuzencultuur inzetten.

Een aantal jaren geleden bleken er heel veel reuzenverenigingen in Vlaanderen met dezelfde uitdagingen te zijn. In 2010 werd de koepelvereniging Reuzen in Vlaanderen vzw in het leven geroepen om de reuzencultuur meer toekomstkansen te geven.
Vervolgens werkte de vereniging, onder deskundige begeleiding van LECA, aan een ‘erfgoedzorgplan’ voor de toekomst. Dat plan wil de reuzencultuur in Vlaanderen meer kansen geven door het erfgoed van onderuit te identificeren, te documenteren, te onderzoeken, zichtbaar te maken, te promoten en er educatieve programma’s rond op te zetten.
Lees meer

Hands-on infosessie Horizon2020 op 13 november

Op 13 november organiseert het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media samen met FARO en het FWO een gerichte interactieve sessie voor culturele en erfgoedactoren over de oproep binnen het Horizon2020 programma 'understanding Europe – promoting the European public and cultural space'.

De sessie is in het Engels en vindt plaats op 13 november 2015 van 9 tot 13 uur in het auditorium bij FARO (Priemstraat 51 te Brussel). Aansluitend volgt een lunch waarbij informeel verder gepraat kan worden. 

Lees meer

Sectormoment cultuureducatie op 17 november

Dinsdag 17 november 2015 heeft het vijfde sectormoment cultuureducatie plaats met als titel ‘Cultuureducatie in een meertalige context’. Plaats van afspraak is De Centrale in Gent.

Voor deze editie zoomen we in op de relatie tussen cultuureducatie of ‘cultureel leren’ en meertaligheid. Daarbij vragen we ons af welke invloed de meertalige samenleving uitoefent op de cultuureducatieve praktijk. Maar ook hoe cultuureducatie een impact kan hebben op taal(verwerving) en (meer)taligheid.

Lees meer

Voorstelling onderzoek cultureel-erfgoeddepots op 19 november

In december 2014 werd een onderzoeksopdracht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) gegund vanuit de Vlaamse overheid in het kader van de depotproblematiek. De opdracht betreft een analyse van en bouwstenen voor de uitwerking van een programma van eisen voor cultureel-erfgoeddepots in Vlaanderen. Het Architectural Engineering LAB van VUB voerde de opdracht uit en leverde het eindresultaat op 1 juli 2015 af.

Op 19 november 2015 licht het AE-lab het onderzoek toe op de infodag ‘Goed begonnen is half gewonnen. Duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur’.
 

Lees meer

Voortgangsrapportering inventaris ICE uiterlijk op 15 november

Jaarlijks, uiterlijk op 15 november, rapporteert de cultureel-erfgoedgemeenschap (via de aanvrager) over het element immaterieel cultureel erfgoed op de Inventaris Vlaanderen.

Deze rapportering bestaat in eerste instantie uit het inhoudelijk documenteren van de borgingsmaatregelen op www.immaterieelerfgoed.be. Borgen kan zowel gaan over het herkennen, het documenteren, het onderzoeken, het doorgeven als over een combinatie van verschillende maatregelen.

Lees meer

Projectoproep geeft inhoud aan Cultureel Samenwerkingsakkoord

Ministers Sven Gatz en Joëlle Milquet lanceren een projectoproep in het kader van het bilateraal samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap dat in 2012 werd gesloten. Ministers Gatz en Milquet willen met die projectoproep investeren in cultureel zaaigoed, om tussen organisaties aan beide kanten van de taalgrens sterke samenwerkingen te laten ontstaan in de brede cultuursector.
Lees meer

Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid – inbreng deelnemers Groot Onderhoud

Op 27 oktober tijdens het Groot Onderhoud 2015 kregen de deelnemers aan de sessie van de conceptnota de kans om zelf een actieve bijdrage te leveren aan de lopende discussies.

In de sessie over de uitgangspunten verbonden de deelnemers Europese en internationale beleidsteksten met de werkelijkheid en wenselijkheid van een cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen. In de sessie over het (maatschappelijk) waarderen van erfgoed dook de notie ‘Collectieplan Vlaanderen’ opnieuw op. In de sessie over samenwerken en de verbinding maken met andere beleidsdomeinen, -velden en onderwerpen werden prioritaire partners aangeduid. Tot slot ging het in de vierde sessie over de impact van een participatieve aanpak en het betrekken van ‘erfgoedgemeenschappen’ op de werking van organisaties.

Lees meer

Eerste burgerkabinet geslaagd

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz lanceerde begin dit jaar het initiatief van het Burgerkabinet om burgers te betrekken bij zijn cultuurbeleid. Iedereen mag mee discussiëren over aanbevelingen voor een welbepaald beleidsthema.
Lees meer

Eindrapport "Versterking van het arbeidsvolume in de socioculturele sector in Vlaanderen"

Het onderzoek heeft als doel meer inzicht te verschaffen in de problematiek van werkdruk en personeelsinzet, en focust meer bepaald op de relatie tussen verschillende arbeidstijdregelingen, de wijze waarop ze toegepast worden in de organisaties en de problemen en kansen inzake personeelsinzet in de verschillende sectoren.
Lees meer

Vlaams Instituut voor Archivering krijgt nieuwe start

De opdracht van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) wordt verder gezet. De Vlaamse Regering maakte daarvoor tijdens de begrotingsbesprekingen voor 2016 een budget vrij van 2,7 miljoen euro bovenop de 1,3 miljoen euro die reeds voorzien was.
Lees meer

Creative Europe Desk Vlaanderen lanceert een gloednieuwe website

Creative Europe is het 7-jarige subsidieprogramma (2014-2020) van de EU ter ondersteuning van de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren en bestaat uit drie programmaonderdelen: cultuur, media en een cross-sectoraal luik.
Lees meer
Deel deze nieuwsbrief:
> Lees meer


Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Schrijf u uit.