Copy
Terugblik Elzenhof Maart 2015
View this email in your browser
Lente drink 2015 en Benefiet Tentoonstelling  
Annual Spring Kick-Off 2015 and Charity Auction and Exhibit

Van 15 maart tot 30 april 2015, starting on March 15th until April 30th 2015
De Benefiet heeft plaats gevonden dankzij de schenkingen van:
The Charity has taken place tanks to the donations of:

Anaïn BOVING, Michael CLOSE, Albert LAGAISSE, Mieke LAMOEN,
Frieda MARIËN,  François GRANDJEAN, Ivo VAN HEES, Stefania JEZIERSKA
Mady MAERIËN, Dirk WAGEMANS
Traditie getrouw werd het cultureel jaar van het Forum dit jaar opnieuw gelanceerd met een Lente drink in het Kasteel Elzenhof in Aarschot. In intieme kring werd het jaarprogramma overlopen en vooral druk bijgepraat.  Ter gelegenheid werd een Benefiet-expo en Kunstmarkt georganiseerd ten voordele van een project van De Sociale Wereld-keten in Negombo-Sri Lanka. Reeds tijdens de opening was dit een opmerkelijk succes, in een aangenaam kader.

Following good traditions, the International Art Forum launched its cultural year with a Spring drink in the Elzenhof Castle in Aarschot.  In a circle of good friends and members of the Forum the 2015 program was discussed, together with plenty of extracurricular news. For the occasion a Charity-expo and Art Market was organised to benefit humanitarian projects in Negombo-Sri Lanka. Already during the opening of the exhibition, this was a huge succes.
IAF-voorzitter Dirk Wagemans gaf het startschot voor het komende artistieke jaar (raadpleegbaar op de website).

IAF-president Dirk Wagemans launched the new cultural agenda (please consult our website).
Kunstenaar François Grandjean, samen met zijn vriendenkring, was een van de aanwezige schenkers van het benefiet gebeuren. 

Artist François Grandjean, as one of the donors for this charity event, together with family and friends during the reception.
Kunstenaars-schenkers Mady Maerïen en Anaïn Boving druk in gesprek, geflankeerd door recent IAF-lid Carla Verhaegen.
 
Artists and donors Mady Maerien and Anaïn Boving, together with one of our new members Carla Verhaegen.   
Frieda Mariën, een van de artiesten-schenkers, tijdens de opstelling van haar donatie.

Frieda Mariën, one of the artists-donors , setting up her donation.
IAF-voorzitter Dirk Wagemans, tegelijk kunstenaar en schenker, samen met de nieuwe eigenaars van een van zijn werken, de voorzitster van de Aarschotse Cultuurraad Agnes Hendrickx en haar partner Dirk Smets.  

IAF-president Dirk Wagemans, also artist and donor, together with the new owners of one of his works, President of the Cultural Council of Aarschot Agnes Hendrickx and partner Dirk Smets.
Het aanwezige IAF team: Voorzitter Dirk Wagemans, Co-voorzitter Christiaan-Albert Roggeman, Attaché Communicatie Hans Van Dyck, Vice-voorzitster Humanitaire Projecten Elisabeth Charlotte Dornes-Szakács.  Ontbrekend op de foto is onze nieuwe huisfotograaf Roland Lenaerts.

The present IAF team: President Dirk Wagemans, Co-President Christiaan-Albert Roggeman, Attaché Communicatie Hans Van Dyck, Vice-president Humanitarian Projects Elisabeth Charlotte Dornes-Szakács. Missing on this picture is our new in-house photographer Roland Lenaerts. 
Copyright © 2015 Internationaal Artistiek Forum, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp