Lees deze mail in uw browser
Nieuwsbrief Leefbaarheid  juli 2020

Leefbaarheid leeft in onze 8 dorpen!

Ondanks de corona-beperkingen weten onze inwoners(groepen), verenigingen en ondernemers creatief om te gaan met het behoud en verbeteren van de leefbaarheid in onze dorpen. Daar ben ik erg blij mee en trots op.
De afgelopen tijd is er weer het nodige gebeurd op het gebied van leefbaarheid. Na het lezen van deze nieuwsbrief ben je weer helemaal bij. Ik wens je een mooie en vooral gezonde zomer(vakantie).
 
Bert van Swam, wethouder Leefbaarheid

Gemeenteraad kiest 10 ideeën uit de oogst van de 6e Dag van de Toekomst

Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad 10 van de 21 beste ideeën overgenomen. De bijna 100 deelnemers vonden die het meest realistisch op de 6e Dag van de Toekomst op 30 januari. De 10 ideeën gaan over burgerparticipatie, duurzaamheid, ondernemen/recreatie, onderwijs/jeugd, welzijn/zorg en wonen.
Burgemeester en wethouders gaan nu aan slag om de 10 ideeën te vertalen in concrete acties. In de volgende nieuwsbrief lees je de eerste resultaten.

Wil je meer weten over alle ideeën en initiatieven bekijk dan de pagina over de Dag van de Toekomst op onze website.

7 van de 8 dorpen hebben een Dorps Ontwikkel Plan (DOP)

Behalve Beneden-Leeuwen heeft nu elk dorp een DOP. Dit is een plan dat de dorpsplatforms samen met inwoners(groepen) hebben gemaakt. Hierin staat wat er nog zou moet gebeuren voor een betere leefbaarheid. En vooral hóe het dorp dit wil gaan doen. We zien een DOP als belangrijke informatie. We gebruiken die als de gemeente in een dorp activiteiten gaat uitvoeren. Sandra van Oijen en Ronald van der Steen van Dorpsplatform Samen Wamel overhandigen symbolisch het DOP in de Dorpsstraat aan wethouder Bert van Swam. Een straat die volgens het dorp opgeknapt en in oude allure hersteld moet worden. 

Gemeente beloont nieuwe initiatieven met € 750,-

Inwoners(groepen) en vrijwilligersorganisaties maken kans op een beloning van € 750,-. Hiervoor moeten  ze uiterlijk 31 augustus 2020 een aanvraag indienen voor een nieuw initiatief. Het gaat om initiatieven die de leefbaarheid of samenredzaamheid in hun dorp of onze gemeente verbeteren. 

Altforst en Appeltern ‘branden’ hun dorp met kikker en appel

Een van acties op basis van de Visie Leefbaarheid 2030 is meer naamsbekendheid voor de 8 dorpen. De dorpsplatforms ‘Altforst Actief’ en ‘Mooi Appeltern’ hebben met o.a. een gemeentelijke bijdrage van € 2.500,- een slogan én een logo voor hun dorp ontworpen.
Deze ‘dorpsbranding’ heeft geleid tot 3 kikkers en 5 appels. Ze staan langs de belangrijkste invalswegen van beide dorpen. Dorpsplatform Hanzestad Maasbommel heeft ook al een slogan gekozen: ‘Kleinste Hanzestad van Nederland’. Hopelijk volgen de vijf andere dorpen snel met een eigen slogan en logo.

Proef met aanspreekpunt in de dorpen

‘Onze medewerkers komen naar je toe in 2021!’ We willen graag beter weten wat er leeft onder de inwoners. Daarom willen we een proef doen met medewerkers die ín de 8 dorpen gaan werken. Zij worden daar ook een aanspreekpunt bij wie inwoners zonder afspraak kunnen binnenlopen. Iedereen kan dus bij hen terecht met een vraag of zijn verhaal doen.
De gemeenteraad neemt in november een definitief besluit. Daarna volgt meer informatie over de plekken en tijden waar de medewerkers te vinden zijn.

Gemeente is blij met initiatieven van inwoners

Er lopen in enkele dorpen verschillende projecten en initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid. Onze medewerkers werken hierbij intensief samen met enthousiaste inwoners(groepen). Een kleine greep:
  • Alphen: verfraaiing dorpsentree, Klompenpad, biodiversiteit in vijver Middendam, natuurspeelplek Heuvelstraat
  • Altforst: verfraaiing dorpsentree, struinbosje, groen schoolplein
  • Appeltern: verfraaiing dorpsentree, groene parel, aanleg vogelbosje
  • Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel hebben een zwerfafvalbrigade.

Gemeenteraad stemt in met Nota Burgerparticipatie

Hoe kunnen we onze inwoners eerder en beter betrekken bij gemeentelijke besluiten die ook gevolgen voor hen hebben? En vooral: hoe en wanneer willen ze zelf meepraten over zaken die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in hun dorp? Op 25 juni heeft de gemeenteraad de hoofdlijnen hiervoor bepaald. Deze hoofdlijnen kun je lezen in de Nota Burgerparticiptatie. Wij werken die de komende maanden uit in concrete acties. 

Provincie Gelderland ondersteunt ook initiatieven inwoners

Provinciale Staten van Gelderland hebben 1 juli een nieuw beleidsprogramma voor leefbaarheid vastgesteld. Ze hebben hiermee een mooie basis gelegd om zo inwoners en gemeenten te ondersteunen bij hun initiatieven. Het gaat om initiatieven die de sociale samenhang in Gelderse dorpen versterken. Ze werken het programma de komende tijd uit. Goede ideeën zijn welkom bij de provincie. De subsidieregelingen voor inwonersinitiatieven en gemeenschapsvoorzieningen lopen ondertussen gewoon door. 

De 7e Dag van de Toekomst is op 4 februari 2021

We zijn al bezig met de voorbereidingen voor deze dag (van 17.00 tot 21.00 uur). Natuurlijk met een voorbehoud vanwege de mogelijke corona-beperkingen.
Op het programma staat onder meer het ‘verversen’ van de 15 speerpunten in onze Visie Leefbaarheid 2030. En het ophalen van nieuwe ideeën bij alle deelnemers. Hopelijk kunnen we je in de volgende nieuwsbrief Leefbaarheid vertellen dat de 7e Dag van de Toekomst doorgaat. En hoe je je kunt aanmelden.
Deze nieuwsbrief informeert je vier keer per jaar. Het gaat over actuele zaken op het gebied van leefbaarheid in onze 8 dorpen en in onze gemeente.
Voor vragen en reacties kun je terecht bij onze regisseur Leefbaarheid: Masjel van Ooijen (14 0487 of mvooijen@westmaasenwaal.nl)
Stuur deze nieuwsbrief gerust door binnen je netwerk. 
Twitter gemeente West Maas en Waal
Facebook gemeente West Maas en Waal
Instagram
Website gemeente West Maas en Waal
YouTube gemeente West Maas en Waal
Copyright © 2020 gemeente West Maas en Waal, All rights reserved.


Wil je de instellingen veranderen?
Je kunt je voorkeuren bijwerken of je afmelden.

Email Marketing Powered by Mailchimp