Copy
Lees deze mail in uw browser
Extra nieuwsbrief voor Ondernemers
maart 2020

Hulp voor ondernemers: coronavirus

Zondag 15 maart nam het kabinet aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (bezorgen en afhalen blijft mogelijk) en sport- en fitnessclubs.
 
Voor u als ondernemer heeft dit gevolgen. Wij kunnen ons voorstellen dat het een onzekere en zware periode is. In deze nieuwsbrief informeren we u over verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca- of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Hieronder leest u meer informatie.
 
Wij vragen u deze informatie zoveel mogelijk met uw collega ondernemers te delen.

Handige websites


Op rijksoverheid.nl/coronavirus staan veel antwoorden op vragen die ondernemers gesteld hebben. Dat geldt ook voor de webpagina's van: Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid: telefoonnummer 0800 - 1351, of de Kamer van Koophandel: telefoonnummer 0800 - 2117.
 
Horecaondernemers kunnen met vragen terecht op de site van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland.

Regelingen voor bedrijven


Deeltijd WW, Werktijdverkorting

Ondernemers met personeel die zwaar zijn getroffen door de impact van het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling. Die regeling is toepasbaar als u tijdelijk geen werk meer hebt voor (een deel) van uw personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Kijk op de website van het UWV.
 

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.
 

Financiële ondersteuning

Als uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien, komt u wellicht in aanmerking voor een Bbz-uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). U kunt hiervoor contact opnemen met Werkzaak Rivierenland
 

Uitstel betalen belasting

Als het coronavirus uw bedrijf in de problemen brengt, kunt u de Belastingdienst verzoeken om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.
Twitter gemeente West Maas en Waal
Facebook gemeente West Maas en Waal
Website gemeente West Maas en Waal
YouTube gemeente West Maas en Waal
Copyright © 2020 gemeente West Maas en Waal, All rights reserved.


Wil je de instellingen veranderen?
Je kunt je voorkeuren bijwerken of je afmelden.

Email Marketing Powered by Mailchimp