Copy
Newsletter Nadácie Intenda
Nezobrazuje sa vám e-mail správne?
Otvorte ho v internetovom prehliadači.

Grantová podpora Nadácie Intenda v roku 2014
 

Nadácia Intenda nadväzuje aj v roku 2014 na doterajšiu podporu mladých ľudí prostredníctvom vlastných grantových programov. Našou ambíciou je i naďalej prispievať k vytváraniu podmienok, aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou spoločnosti a zároveň aby mali príležitosť aktívne sa podieľať na utváraní jej charakteru. Prostredníctvom grantových kôl v roku 2014 poskytneme opäť finančnú podporu pre rôznorodé iniciatívy mladých ľudí a pre mladých ľudí.

Dôležité adresy

www.intenda.sk  www.budovaymca.sk  www.juniorpiatrova.sk  www.juniorjasna.sk  www.hotelyms.sk

Sociálne siete

Facebook NI
Vimeo NI
Flickr NI
Budova YMCA
Hotel Junior Jasná
Hotel Junior Piatrová
Copyright © 2014 Nadácia Intenda,Všetky práva vyhradené.